Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Budownictwo - Lista 48 uczelni w Polsce


Budownictwo

Okrzyknięte niegdyś kierunkiem przyszłości budownictwo podejrzewa się dzisiaj o chwilowy kryzys – czy jednak słusznie? Kandydatów uspokajamy – nie ma większych (niż zwykle) powodów do obaw!

Od kilku lat słyszymy, że polski rynek pracy potrzebuje inżynierów, między innymi inżynierów budownictwa. W ostatnich miesiącach dają się jednak słyszeć i takie głosy, że budownictwo czekają trudne czasy – związane między innymi z nadpodażą mieszkań i spowolnieniem inwestycji deweloperskich. Czy kandydaci na kierunek budownictwo powinni się wobec tego kierować ponurymi prognozami? Niekoniecznie – biorąc pod uwagę fakt, że budownictwo to nie tylko inwestycje mieszkaniowe, ale i przemysłowe oraz energetyczne, nie ma powodów do obaw, zwłaszcza że w ciągu kilku kolejnych lat – co najmniej 3,5 roku, bo tyle trwają studia inżynierskie – wiele może się jeszcze wydarzyć.

Czego się nauczę?Studia z zakresu budownictwa przygotowują wysokiej klasy specjalistów, którzy w toku nauki zdobywają wiedzę między innymi na temat materiałów budowlanych – ich wytwarzania, doboru i stosowania – oraz na temat technologii wznoszenia (a także rozbiórki) obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, komunikacyjnego i przemysłowego. Studenci poznają także zasady projektowania obiektów i elementów budowlanych oraz wykorzystywania w praktyce inżynierskiej nowoczesnych technologii i technik komputerowych.

Czy się nadaję?Inżynier budownictwa powinien przejawiać zdolności przywódcze i organizacyjne – dzięki nim z powodzeniem będzie mógł kierować pracą zespołu. Niezbędną cechą inżyniera budownictwa jest także dokładność – niejednokrotnie decyduje ona nie tylko o zadowalającym wykonaniu zadań zawodowych, ale i o bezpieczeństwie osób, które w przyszłości będą korzystać z wzniesionych obiektów budowlanych. Przydatna okaże się także umiejętność logicznego myślenia oraz skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu – także w mało sprzyjających warunkach (np. mimo hałasu). Nieodzownym elementem pracy inżyniera budownictwa jest także planowanie i organizacja pracy, jeśli więc kandydatowi brak ku temu predyspozycji, powinien zastanowić się, czy dokonuje właściwego wyboru. W przyszłej pracy ważna okaże się także znajomość języka angielskiego.

PrzeciwwskazaniaPrzeciwwskazaniami do podjęcia studiów na kierunku budownictwo są między innymi problemy zdrowotne, takie jak poważne zaburzenia kończyn dolnych, słuchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu mięśniowego i kostno-stawowego. Przeszkodą okażą się również zaburzenia wzroku – wady bez możliwości korekcji, zaburzenia w rozróżnianiu barw, problemy z widzeniem stereoskopowym lub zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji kształtów. Problematyczne okażą się także zaburzenia równowagi i układu nerwowego oraz lęk wysokości – aby otrzymać uprawnienia budowlane, należy pomyślnie przejść tak zwane badania wysokościowe.

Organizacja studiów i specjalizacjeBudownictwo studiować można zarówno na studiach I stopnia (inżynierskie, trwające co najmniej 7 semestrów), jak i na studiach II stopnia (magisterskie, trwające co najmniej 3 semestry). Kandydaci wybierają najczęściej uczelnie techniczne (na przykład politechniki, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie lub Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej), jednak kierunek dostępny jest także w ofercie uczelni prywatnych (na przykład Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania). Studiować można tak w trybie stacjonarnym, jak i w trybie niestacjonarnym.

Studenci budownictwa wybierają specjalizację najczęściej po pierwszym lub drugim roku nauki, a w niektórych przypadkach – dopiero na studiach II stopnia. Oto przykładowe specjalizacje:
- budownictwo infrastruktury miejskiej;
- teoria konstrukcji;
- geotechnika;
- inżynieria budowlana;
- geotechnika i hydrotechnika;
- inżynieria lądowa;
- budowlane obiekty inteligentne;
- drogi kolejowe;
- drogi, ulice i autostrady;
- infrastruktura transportu lotniczego;
- konstrukcje budowlane i inżynierskie;
- mosty i budowle podziemne;
- zastosowania informatyki w budownictwie
i inne.

Program studiówNa studiach I stopnia studenci będą uczestniczyli w zajęciach z następujących przedmiotów: matematyka; matematyka stosowana i metody numeryczne; fizyka; chemia; geologia; mechanika teoretyczna; metody obliczeniowe; geometria wykreślna i rysunek techniczny; grafika inżynierska; geodezja; materiały budowlane; wytrzymałość materiałów; mechanika budowli; budownictwo ogólne; mechanika gruntów; fundamentowanie; konstrukcje betonowe; konstrukcje metalowe; konstrukcje drewniane; instalacje budowlane; budownictwo komunikacyjne; fizyka budowli; hydraulika i hydrologia; organizacja produkcji budowlanej; technologia robót budowlanych; kierowanie procesem inwestycyjnym; ekonomika budownictwa; organizacja, kierowanie budową i BHP. Jeżeli wybrany przez studenta program studiów obejmuje specjalizację, dodatkowymi przedmiotami będą przedmioty specjalizacyjne.

Podczas studiów II stopnia studenci zapoznawać się będą w dalszym ciągu z zagadnieniami związanymi z matematyką – tym razem w inżynierii lądowej; wytrzymałością materiałów; mechaniką budowy oraz konstrukcjami metalowymi i betonowymi. Zgłębią także tematykę zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych; teorię sprężystości i plastyczności; podstawy projektowania i niezawodności; metody komputerowe w inżynierii lądowej. Osobną grupą przedmiotów będą przedmioty specjalizacyjne.

Przykładowa lista przedmiotów specjalizacyjnych dla specjalizacji: konstrukcje budowlane i inżynierskie (studia II stopnia, Politechnika Krakowska):
- technologia prefabrykacji betonowej;
- dynamika budowli;
- ustroje powierzchniowe;
- elementy budownictwa energooszczędnego;
- akustyka stosowana w budownictwie;
- konstrukcje betonowe specjalne;
- konstrukcje metalowe specjalne;
- wybrane konstrukcje przemysłowe;
- trwałość konstrukcji budowlanych.

Istotnym elementem programu studiów są także praktyki studenckie – nie powinny trwać one krócej niż 8 tygodni.

Perspektywy zawodowe – gdzie znajdę pracę?Absolwenci budownictwa – w zależności od ukończonej specjalizacji – znajdą zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach budowlanych, w przedsiębiorstwach robót drogowych i mostowych, w przemyśle materiałów budowlanych (na przykład w wytwórniach materiałów), w nadzorze budowlanym, w zarządach dróg publicznych, w administracji państwowej i samorządowej lub w placówkach oświatowych. Przeprowadzone badania dowodzą, że zarobki inżynierów budownictwa osiągają satysfakcjonujący pułap już w pierwszej pracy. Należy dodać, że – aby uzyskać samodzielność w wykonywaniu prac w budownictwie (uprawnienia budowlane), trzeba odbyć praktyki i zdać egzamin przeprowadzany przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

RekrutacjaW procesie rekrutacji każda z uczelni bierze pod uwagę inne kryteria – kandydaci powinni jednak brać za pewnik to, że wynik egzaminu maturalnego z matematyki będzie pełnił rolę decydującą. Niektóre uczelnie uwzględniają także wynik z dodatkowego przedmiotu, na przykład fizyki, chemii lub informatyki. Nie bez znaczenia pozostaje również wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego i z języka polskiego – temu ostatniemu przypisuje się jednak zazwyczaj niższą wagę punktową niż pozostałym. Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne uczelnie znaleźć można na stronach internetowych.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Budownictwo

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

od 1825 zł od 1825 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

od 2700 zł od 2700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 2600 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka

od 3000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

od 3240 zł od 2940 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

od 2050 zł od 1850 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie 2000 zł / semestr
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) w Radomiu od 900 zł od 1500 zł /Semestr
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy 2990 zł / rok
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 65 zł
Politechnika Białostocka (PB) 2500 - 3000 zł
Politechnika Gdańska (PG)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2 050
Politechnika Lubelska (PL) od 1900 zł /Semestr
Politechnika Poznańska (PP) 2400 zł / semestr
Politechnika Warszawska (PW) 3100-3600
Politechnika Łódzka (PŁ) 2252-2472
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UP) od 2100 zł /Semestr
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie 1 650