Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Zdrowie - Lista 84 uczelnie w Polsce


Zdrowie publiczne

Bliska jest Ci maksyma: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”? Wiesz, jak istotny jest zdrowy styl życia? W trakcie studiów chciałbyś łączyć wiedzę medyczną z wiedzą z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych? Oto kierunek dla Ciebie!

Zdrowie publiczne to złożona kwestia, która nie mieści się w ramach zainteresowań medycyny. Nie dotyczy już bowiem problemów zdrowotnych pojedynczych pacjentów – rozpatruje się je w kontekście problemów społecznych, na poziomie całej populacji. Nie chodzi już tylko o zapobieganie chorobom, ale o przedłużanie życia i polepszanie jego jakości, połączone z promowaniem zdrowego stylu życia i nieodzownie z nim związanej aktywności fizycznej. Ideę studiów na tym kierunku sprowadzić można zatem do przysłowia: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Do tak rozumianego zdrowia publicznego przykłada się w krajach rozwiniętych dużą wagę, chcąc zahamować rozwój chorób cywilizacyjnych.

Predyspozycje kandydataKandydat na taki kierunek studiów powinien – z oczywistych względów – prowadzić zdrowy tryb życia. Powinien być przy tym osobą odpowiedzialną, zdającą sobie sprawę z konsekwencji własnych czynów. Entuzjazm i zaangażowanie to równie przydatne cechy – nie od dzisiaj wiadomo, że aby skutecznie promować daną postawę, samemu trzeba świecić przykładem. Ważnymi kompetencjami przyszłego eksperta z zakresu zdrowia publicznego okażą się umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność i zdolność zarządzania.

Organizacja studiówStudia na kierunku „zdrowie publicznych” podjąć można na wielu uczelniach państwowych (w tym na uczelniach medycznych), a także na uczelniach prywatnych. Dostępne są zarówno jako kierunek studiów I stopnia, jak i jako kierunek studiów II stopnia. Studiować można w trybie stacjonarnym (dziennie) lub niestacjonarnym (zaocznie lub wieczorowo). W zależności od wybranego stopnia studiów, absolwenci uzyskują dyplom licencjata lub magistra.

Wyspecjalizuj się!Najczęściej po pierwszym roku studiów licencjackich (lub jeszcze podczas rekrutacji) studenci wybierają specjalność; podobnie studenci studiów magisterskich. Specjalność nie tylko dostosowuje program studiów do indywidualnych zainteresowań studenta, ale i ukierunkowuje drogę kariery zawodowej. Oto przykładowe specjalności:
- edukacja i promocja zdrowia;
- organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia;
- epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna;
- ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne;
- medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe;
- system zarządzania jakością w radiologii;
- psychologia zdrowia publicznego;
- jakość w opiece zdrowotnej;
- European Public Health;
- kosmeceutyki i produkty apteczne;
- medycyna i turystyka uzdrowiskowa;
- zooterapia;
- administracja zdrowiem publicznym
- profilaktyka społeczna;
- doradztwo rehabilitacyjne
i inne.

Program studiówStudia na kierunku „zdrowie publiczne” mają interdyscyplinarny charakter – studentom przekazuje się wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk społecznych, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, a także z zakresu prawa i ustawodawstwa krajowego oraz Unii Europejskiej (związanego z ochroną zdrowia). Tym samym kandydaci, którzy chcą rozpocząć studia na tym kierunku, mogą mieć pewność, że program będzie interesujący.

Program studiów, określony ministerialnymi standardami kształcenia, uwzględnia przedmioty podstawowe i kierunkowe. Osobną kwestią, związaną bezpośrednio z wyborem specjalności, są przedmioty specjalnościowe – informacji o nich szukać można na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Program studiów I stopnia wygląda następująco:
- podstawy prawa;
- podstawy ekonomii;
- podstawy socjologii;
- podstawy psychologii;
- podstawy demografii;
- podstawy ochrony środowiska;
- podstawy biostatyki;
- propedeutyki medycyny;
- nauki o człowieku;
- propedeutyka zdrowia publicznego;
- podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
- podstawy epidemiologii;
- ekonomia i finanse;
- zarządzanie i organizacja;
- podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego;
- podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
- podstawy polityki społecznej i zdrowotnej;
- problemy zdrowia w skali międzynarodowej;
- ratownictwo medyczne;
- podstawy żywienia człowieka;
- podstawy zdrowia środowiskowego;
- kwalifikowana pierwsza pomoc.

Program studiów II stopnia uwzględnia z kolei zajęcia z przedmiotów:
- prawo;
- ekonomia;
- psychologia;
- pedagogika;
- socjologia;
- biostatyka;
- metodologia badań;
- ochrona środowiska;
- elementy zdrowia publicznego;
- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
- epidemiologia;
- ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia;
- organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia;
- nadzór sanitarno-epidemiologiczny;
- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- polityka społeczna i zdrowotna;
- międzynarodowa problematyka zdrowotna;
- żywienie człowieka;
- zdrowie środowiskowe;
- formy opieki zdrowotnej;
- marketing usług zdrowotnych;
- zasoby i systemy informatyczne w ochronie zdrowia.

Perspektywy zawodoweAbsolwenci kierunku „zdrowie publiczne” podejmują pracę przede wszystkim na stanowiskach administracyjnych lub menedżerskich. Pracy szukać mogą nie tylko w zakładach opieki zdrowotnej czy instytucjach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia – specjaliści z zakresu zdrowia publicznego potrzebni są także w administracji rządowej i samorządowej, w szeroko rozumianej oświacie i instytucjach akademickich. Poza tym: w instytucjach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizacjach pozarządowych i w mediach (programy edukacyjne i profilaktyczne), w branży ubezpieczeniowej (ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, zarządzanie ryzykiem), w branży farmaceutycznej i tym podobne.

RekrutacjaKażda z uczelni określa swoje własne kryteria naboru kandydatów. Osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunku „zdrowie publiczne” powinny zatem monitorować komunikaty odnoszące się do rekrutacji i na bieżąco śledzić strony internetowe wybranych uczelni. Przy tworzeniu list rankingowych osób zakwalifikowanych na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki z egzaminów maturalnych z dwóch lub trzech przedmiotów (niektóre uczelnie uwzględniają tylko jeden przedmiot). Rekrutacja na studia II stopnia bazować może na egzaminach wstępnych.


Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Zdrowie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)

od 1700 zł od 1700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

2 500 Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

od 2340 zł od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim od 370 zł od 350 zł /Semestr
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach od 2220 zł /Semestr
Collegium Masoviense (CM) Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu od 2250 zł od 2100 zł /Semestr
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (MAZOVIA) 300 zł 300 zł
Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) 3200 zł 2900 zł
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) w Radomiu od 900 zł od 1600 zł /Semestr
Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego 2200 zł 2200 zł
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1800 zł /Semestr
Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach od 0 zł od 2600 zł /Semestr
Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od 7 500 zł / rok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Rzeszowski (UR) od 2750 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) we Wrocławiu 2110 zł 2110 zł
Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 2100 zł 2400 zł