Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Lekarski - Lista 21 uczelni w Polsce


Kierunek lekarski

Kierunek lekarski w pigułce – zdobądź najważniejsze informacje! Program studiów, rekrutacja, predyspozycje i przeciwwskazania do studiowania, perspektywy zawodowe – wszystko to opisaliśmy z myślą o zainteresowanych studiami na tym kierunku.

Kierunek lekarski to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów, a uczelnie medyczne co roku przeżywają prawdziwe oblężenie. Kandydatów nie odstrasza ani to, że studia są długie, ani że wymagające. Także praca w zawodzie lekarza bywa nieraz trudna i wyczerpująca. Żeby jednak móc pracować jako lekarz, trzeba najpierw uzyskać odpowiednie kwalifikacje – na samym początku ukończyć studia na kierunku lekarskim. Dowiedzmy się o nich trochę więcej...

Jednolite, magisterskie. Sześcioletnie? – Organizacja studiówStudia na kierunku lekarskim trwają 6 lat i prowadzone są w formie jednolitych studiów magisterskich, co stanowi wyjątek od Deklaracji Bolońskiej. Kierunek lekarski studiować można na publicznych uczelniach medycznych (znajduje się ich w Polsce kilkanaście) – dziennie lub wieczorowo. Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł lekarza.

Na tym jednak nie koniec drogi – absolwenci będą musieli odbyć po studiach staż podyplomowy, nie krótszy niż 12 miesięcy. Podczas stażu młodzi lekarze wykonują swoje obowiązki zawodowe na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania zawodu lekarza. Aby zdobyć pełne uprawnienia, muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy. Następnym etapem jest otwarcie specjalizacji (do wyboru spośród kilkunastu możliwych), w ramach której zaliczyć należy zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także wykonywać zabiegi, uczestniczyć w dyżurach itp. Specjalizację wieńczy Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (przygotowanie do niego trwa od 2 do 6 lat).

Predyspozycje i przeciwwskazania do podjęcia studiów na kierunku lekarskimPraca lekarza jest niezwykle ważna, jej przedmiotem jest bowiem zdrowie i życie pacjentów. Przyszły lekarz powinien być zatem osobą odpowiedzialną i sumienną, wykonującą swoje zawodowe obowiązki z prawdziwym zaangażowaniem. Niezwykle istotną rolę w pracy lekarza odgrywa empatia odczuwana względem pacjenta i jego problemów. Empatii towarzyszyć powinna odporność psychiczna i umiejętność pracy w trudnych warunkach, nierzadko z cierpiącym pacjentem. Ważną kompetencją okaże się umiejętne oddzielanie pracy i życia prywatnego – zarówno dla dobra lekarza, jak i dla dobra jego pacjentów, nie powinien on zabierać pracy do domu.

Ważna okaże się także dyskrecja – lekarz objęty jest tajemnicą lekarską wynikającą z kodeksu etyki lekarskiej. Przyszły lekarz powinien bez wątpienia z łatwością kojarzyć fakty, wykazywać zdolność logicznego myślenia, a przy tym być spostrzegawczym – jego uwadze nie powinien ujść najdrobniejszy nawet szczegół czy na pozór nieistotny objaw chorobowy. Umiejętność wyciągania wniosków i określania związków przyczynowo-skutkowych przyda się z kolei podczas stawiania diagnozy.

Student medycyny powinien mieć także dobrą pamięć – podczas studiów będzie musiał przyswoić sporą dawkę wiedzy. Niezwykle ważna jest też umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, także w sytuacjach stresowych i pod presją czasu – o życiu pacjenta decydują nieraz minuty. Cenna będzie także gotowość do pracy w zespole, której wymaga wiele specjalizacji (np. chirurgiczna), łatwość w nawiązywaniu kontaktów i zdobywaniu zaufania pacjenta.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu lekarza są choroby psychiczne, dysfunkcje kończyn górnych lub ogólne zniekształcenia ciała, a także nosicielstwo przewlekłych chorób zakaźnych.


Program studiów, praktykiW ramach studiów na kierunku lekarskim studenci będą musieli uczestniczyć w zajęciach z następujących przedmiotów:
- biochemia z elementami chemii;
- fizjologia;
- anatomia z embriologią;
- histologia z cytofizjologią;
- pierwsza pomoc;
- genetyka z biologią molekularną;
- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- patologia;
- patomorfologia;
- patofizjologia;
- mikrobiologia z parazytologią i immunologią;
- farmakologia;
- biofizyka medyczna;
- telemedycyna z elementami symulacji medycznej;
- etyka w medycynie;
- historia medycyny;
- wstęp do nauk klinicznych;
- socjologia medycyny;
- psychologia lekarska;
- higiena;
- laboratoryjne nauczanie czynności klinicznych;
- diagnostyka laboratoryjna;
- epidemiologia i zdrowie publiczne;
- EBM z elementami statystyki medycznej;
- choroby wewnętrzne;
- dermatologia;
- pediatria;
- ginekologia;
- chirurgia;
- radiologia;
- mikrobiologia kliniczna;
- immunologia kliniczna;
- medycyna rodzinna;
- neurologia;
- psychiatria;
- genetyka kliniczna;
- anestezjologia i intensywna terapia;
- laryngologia z propedeutyką stomatologii;
- okulistyka;
- prawo i deontologia lekarska;
- medycyna pracy;
- medycyna nuklearna;
- choroby zakaźne;
- geriatria i medycyna paliatywna;
- toksykologia;
- onkologia;
- rehabilitacja;
- medycyna sądowa;
- ortopedia;
- medycyna ratunkowa;
i inne.

Studenci kierunku lekarskiego będą musieli odbywać także coroczne praktyki wakacyjne – pielęgniarską, w zakresie lecznictwa otwartego, w zakresie chorób wewnętrznych, w zakresie pomocy doraźnej, w zakresie chirurgii ogólnej, w zakresie pediatrii, w zakresie ginekologii i położnictwa. Program zajęć uwzględnia także zajęcia z wychowania fizycznego, lektorat oraz (opcjonalnie) naukę języka łacińskiego.

Perspektywy zawodoweLekarze zatrudniani są szpitalach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej czy instytutach badawczych. Część lekarzy prowadzi także własną praktykę specjalistyczną (prywatne gabinety lekarskie). Większość absolwentów kierunku lekarskiego rozpoczyna swoją karierę w szpitalach miejskich, zdobywając tam specjalizację.

W zawodzie lekarza ważny jest nieustanny rozwój zawodowy – młodzi lekarze zobowiązują się do niego, składając Przyrzeczenie Lekarskie („przyrzekam [...] stale poszerzać swą wiedzę lekarską”). Lekarze mogą brać udział w branżowych kursach i szkoleniach, wielu z nich decyduje się także na studia podyplomowe z zakresu zarządzania, aby móc sprawnie kierować placówką służby zdrowia.

Rekrutacja na studia na kierunku lekarskimO jedno miejsce na kierunku lekarskim stara się zwykle kilkanaście osób, konkurencja jest zatem spora. Wymagania uczelni nie pozostawiają złudzeń – na kierunku lekarskim studiują tylko najlepsi. W procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik z egzaminu maturalnego z biologii (poziom rozszerzony) oraz z jednego lub dwóch dodatkowych przedmiotów – najczęściej chemii, matematyki lub fizyki z astronomią. Szczegóły dotyczące szczegółowych zasad naboru na studia znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Lekarski

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

od 14500 zł Dowiedz się więcej
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

od 18000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

od 30000 zł Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

20000 zł Dowiedz się więcej
Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach od 0 zł 16 750
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 18000 zł / rok
Uniwersytet Rzeszowski (UR) od 16000 zł /Semestr
Uniwersytet Zielonogórski (UZ) od 14750 zł /Semestr