Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Ochrona Środowiska - Lista 45 uczelni w Polsce


Ochrona środowiska

Obecnie tematem numer 1 na świecie jest środowisko naturalne i jego ochrona. Tym, którzy nadal zastanawiają się nad wyborem studiów, przedstawiamy, jeden z najbardziej obiecujących kierunków. Ochrona środowiska.

StudiaJuż wiele lat temu lat ochrona środowiska naturalnego staje się celem numer 1 nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wpływ człowieka na środowisko jest ogromny i niesie za sobą poważne konsekwencje. O tym, w jaki sposób zapobiegać degradacji środowiska, myślano już wcześniej. Jednak stosunkowo niedawno postanowiono kształcić w tym zakresie innych. Pierwszy kierunek ochrony środowiska otwarto w 1991 r. na Uniwersytecie Łódzkim. Jego założycielem był Romuald Olaczek, znany botanik i działacz na rzecz ochrony środowiska.
Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych kierunków w Polsce (Politechnika Warszawska - 9 osób na miejsce, Politechnika Łódzka,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - 7 osób na miejsce).

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętego środowiska naturalnego, jego rozwoju, planowania, degradacji (przyczyn i sposobów ich zapobiegania), a także zarządzania. Dostarczają również wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i gospodarki.

Kto może studiować na tym kierunku?Ochrona środowiska to studia dla tych, którzy lubią nauki przyrodnicze, takie jak biologia, czy geografia, ale również mają głowę do nauk ścisłych, takich jak fizyka, chemia. Studia te są kompilacją różnych dziedzin nauki. Jest to kierunek bardziej ścisły, aniżeli humanistyczny.

Gdzie można studiować ochronę środowiska?Obecnie kierunek ten otwierany jest na większości polskich uczelni. Znajdziemy go zarówno na uniwersytetach, jak i uczelniach technicznych.
Warszawa – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Warszawska, SGGW;
Kraków - Uniwersytet Jagielloński, AGH, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny;
Łódź – Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska;
Wrocław – Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Wrocławska;
Poznań – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy,
Gdańsk – Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska;
Katowice – Uniwersytet Śląski;
Gliwice – Politechnika Śląska;
Częstochowa – Politechnika Częstochowska;
Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska;
Bydgoszcz – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego;
Toruń – Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
Rzeszów – Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska;
Białystok – Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka;
Olsztyn – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski;
Opole – Uniwersytet Opolski.

Ochronę środowiska w swojej ofercie ma również wiele prywatnych szkół.

Tryb studiówZe względu na duże zainteresowanie tym kierunkiem, większość uczelni oferuje naukę zarówno trybie stacjonarnym (studia dzienne), jak i niestacjonarnym (wieczorowe, zaoczne).
Studia odbywają się w systemie I, II i III stopnia. Ponadto wiele uczelni ma w swojej ofercie studia podyplomowe.

RekrutacjaObecnie, aby móc studiować ochronę środowiska, trzeba uzyskać jak najlepszy wynik z takich przedmiotów jak:
biologia, chemia, geografia, a czasem także matematyka i fizyka.
W przypadku studiów II i III stopnia wpływ ma również średnia z całego toku studiów oraz ocena z egzaminu końcowego.


Zakres materiałuProgram studiów realizowany jest w zakresie takich przedmiotów jak:
chemia ogólna, chemia organiczna, chemia analityczna, biochemia, geomorfologia, meteorologia, klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia, geologia, gospodarka surowcami, gospodarka odpadami, biologia, biofizyka, mikrobiologia, ekologia, technologia w ochronie środowiska, biotechnologie ekologiczne, przyroda ożywiona, przyroda nieożywiona, zarządzanie środowiskiem, prawo, ekonomia, fizyka, statystyka, matematyka, informatyka.

SpecjalizacjePodobnie jak na innych kierunkach, tak i tu wybór specjalizacji jest wyjątkowo różnorodny i zależy od danej uczelni.

- Ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych,
- Ochrona przyrody,
- Środowisko, żywność, zdrowie,
- Zarządzanie i technologie ekorozwoju,
- Monitoring i zarządzanie środowiskiem,
- Biologia środowiska,
- Chemia środowiska,
- Klimatyzacja i ochrona środowiska,
- Ochrona środowiska przyrodniczego,
- Użytkowanie i ochrona gleb,
- Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych,
- Analityka w ochronie środowiska,
- Ochrona wód, gleby, przyrody i powietrza,
- Biotechnologia w ochronie środowiska,
- Administracja ochroną środowiska,
- Ochrona środowiska w przemyśle,
-Ochrona środowiska rolniczego,
- Wentylacja i ochrona atmosfery,
- Ochrona i użytkowanie obszarów wiejskich,
- Systemy ochrony środowiska,
- Hydrobiologia i ochrona wód,
- Inżynieria ekologiczna,
- Ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym,
- Ekologia transportu,
- Gospodarka odpadami.

Lista specjalizacji jest długa. A to tylko niektóre z nich. Tak naprawdę ile uczelni, tyle możliwości.

Egzamin końcowyEgzamin końcowy polega na zdaniu napisanej wcześniej pracy (licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej). Niektóre uczelnie obecnie rezygnują z pisania pracy, na rzecz egzaminu ustnego z całego toku studiów.

Tytuł naukowyW zależności od uczelni, każdemu, kto kończy studia nadawany jest tytuł magistra/licencjata (uniwersytet) lub inżyniera (uczelnie techniczne)

PracaAbsolwenci ochrony środowiska mogą pracować w publicznych lub prywatnych placówkach zajmujących się ochroną środowiska, a także w organizacjach ekologicznych, laboratoriach, czy innych firmach, których praca ma ścisły związek ze środowiskiem (oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów, ochrona środowiska przyrodniczego, leśnictwo itp.).
Niejednokrotnie praca ta wiąże się z licznymi podróżami, dzięki którym poznać można liczne zakątki kraju i świata.
Obecnie coraz więcej mówi się o ekologii, ochronie środowiska i coraz częściej przywiązuje się do tego wagę. Już dzisiaj, z tego względu, polityka wielu firm ulega zmianie. Kierunek ten ma ogromna przyszłość.

red.Kaja Bernasińska
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Ochrona Środowiska

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

od 1900 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 1900 zł Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

od 2760 zł od 2580 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży - MANS od 400 zł od 400 zł /Semestr
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1920 zł /Semestr
Uniwersytet Bielsko-Bialski od 2500 zł /Semestr
Uniwersytet Gdański (UG) od 2500 zł /Semestr
Uniwersytet Opolski 3600 zł/rok
Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu 1 600
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka od 3000 zł /Semestr
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej od 0 zł