Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach (Publiczna)

palceholder

40-069 Katowice

ul. Raciborska 37

tel.:

32 758 77 02

Studia dyplomowe - kierunki
Grafika
Malarstwo
Projektowanie graficzne
Wzornictwo

Opis Uczelni - ASP w Katowicach

Uczelnia Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Korzenie katowickiej szkoły wyższej o kierunkach artystycznych sięgają wczesnych lat powojennych, kiedy w 1947 r. otworzono na Górnym Śląsku zamiejscowy oddział krakowskiej akademii. Przez lata okres działalności katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie, nazywany był popularnie „okresem krakowskim”.

Po ponad 50-letniej działalności, 01-IX-2001 r., nastąpiło otwarcie niezależnej, odrębnej jednostki, przekształcając dotychczasową uczelnię w Akademię Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Uczelnia artystyczna oprócz tradycyjnych kierunków artystycznych oferuje również kierunki związane z projektowaniem i wzornictwem. Oferta uczelni zawiera studia stacjonarne, niestacjonarne, dzienne, zaoczne i wieczorowe, prowadzi również działalność jako Akademia Weekendowa i organizuje liczne szkolenia i warsztaty.

Mury uczelni opuszczają profesjonalni artyści, wizjonerzy nowoczesnych technik graficznych i wzorniczych, projektanci oraz pasjonaci i znawcy sztuki. Studenci mają do wyboru wiele interesujących kierunków, a swoje pasje mogą rozwijać w kilkudziesięciu doskonale przygotowanych i wyposażonych pracowniach. Przy uczelni działa również Studium Języków Obcych i Wychowania Fizycznego.


 

Misja Uczelni

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach, ciesząca się dobrą opinią wśród kandydatów i studentów, to oaza twórczości i kreatywności w sercu dynamicznego miasta Katowice. Laboratoria, pracownie i galerie uczelni są miejsce, gdzie innowacja spotyka tradycję, tworząc unikalną przestrzeń do rozwoju dla wszystkich, którzy kochają sztukę.

Misją ASP jest kształtowanie umysłów, talentów i umiejętności studentów poprzez proces edukacyjny oparty na wartościach dziedzictwa i współczesnych metod naukowych. Uczelnia dąży do przygotowania absolwentów do wyzwań związanych z twórczym kreowaniem rzeczywistości, rozwijając w nich zdolność do krytycznego myślenia, analitycznego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

ASP stawia na interdyscyplinarny charakter nauki - łącznie sztukę, design, grafikę, malarstwo, rzeźbę i wiele więcej. W ten sposób studenci mogą eksplorować i rozwijać swoje zainteresowania, odkrywając nieskończone możliwości wyrażania siebie. Uczelnia jest dumna z tego, że jest miejscem, gdzie szacunek dla indywidualności i wolność twórczego wyrazu są bardzo cenione.

 

Koła naukowe

Koncentrująca się na sztuce i designie, Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach jest jednym z wiodących ośrodków naukowo-dydaktycznych w regionie. Uczelnia posiada bogatą gamę kół naukowych, które odzwierciedlają jej zróżnicowane spektrum zainteresowań.

Niewątpliwie, koła naukowe stanowią kluczowy element społeczności akademickiej ASP. Dają one studentom możliwość spotkań, dyskusji i rozwijania swojej kreatywności poza strukturą formalnych programów nauczania. Są ważnym źródłem innowacji i rozwoju, które pomagają kształtować przyszłych liderów w dziedzinach, takich jak malarstwo, grafika, fotografia czy projektowanie.

Udział w kołach naukowych na ASP w Katowicach pozwala studentom na wdrażanie własnych projektów, zdobycie doświadczenia oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju kariery. Wśród najważniejszych kół naukowych wspomnieć można o kółku fotograficznym, graficznym, projektowania czy malarstwie. Koła te stanowią doskonałe środowisko dla wszystkich, którzy chcą skoncentrować się na swoich specjalnościach, dając jednocześnie okazję do pogłębienia wiedzy w wybranym obszarze.

Podsumowując, ASP w Katowicach oferuje innowacyjne, interdyscyplinarne podejście do nauki, czyniąc z niej idealną przestrzeń dla tych, którzy chcą rozwijać swoje talenty artystyczne i naukowe.

 

Stypendia na ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach, położona w sercu Południowej Polski, jest cenioną uczelnią artystyczną, która koncentruje się na kształceniu w dziedzinach sztuk pięknych i projektowania. Stypendia na ASP w Katowicach dostępne są dla wybitnych studentów, którzy osiągają znakomite wyniki w nauce i twórczości oraz dla tych, którzy potrzebują pomocy finansowej.

Programy stypendialne dostępne na ASP w Katowicach obejmują między innymi stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Uczelnia oferuje również stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Dla studentów o wyjątkowych zdolnościach artystycznych, ASP w Katowicach oferuje Stypendium Artystyczne. Zadaniem tego programu jest wzmacnianie i rozwijanie zdolności artystycznych studentów, a także promowanie ich twórczości.

Podsumowując, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach daje swoim studentom szansę na rozwijanie swoich talentów i pasji, niezależnie od ich statusu materialnego. Dzięki dostępnym programom stypendialnym, każdy zdolny i zmotywowany student ma szansę na dobre wykształcenie i rozwijanie swojej kariery artystycznej.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie najstarszą uczelnią artystyczną w Polsce.
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
ASP Wrocław Promo