Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Mechanika - Lista 43 uczelnie w Polsce


Mechanika i budowa maszyn

„Mechanika i budowa maszyn” to sztandarowy kierunek techniczny, który rokrocznie przyciąga kandydatów na wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Na takich, bez wątpienia, czeka rynek pracy.

„Mechanika i budowa maszyn” to jeden z najstarszych kierunków studiów technicznych i równocześnie jeden z najbardziej nowoczesnych – bazuje na najnowszych osiągnięciach, jeśli idzie o metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w pracy inżyniera mechanika. Studia na tym kierunku zapewniają studentom zdobycie gruntownego wykształcenia – nie tylko fachowej wiedzy z zakresu nauk technicznych (ze szczególnym naciskiem na projektowanie, wytwarzanie, mechanikę i eksploatację maszyn, urządzeń i konstrukcji mechanicznych), co przyszłym absolwentom pozwala na samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów, ale i wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania. Ponadto studenci uczą się obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Predyspozycje kandydatówStudia na tym kierunku okażą się strzałem w dziesiątkę dla osób zainteresowanych matematyką i fizyką, które z łatwością przyswajają nową wiedzę i nie wzdrygają się na myśl o godzinach spędzonych na rozwiązywaniu wymagających zadań. Umysł analityczny i wrodzona łatwość w dochodzeniu po nitce do kłębka z pewnością ułatwi rozwiązywanie nie jednego zadania akademickiego, ale i przyda się niejednokrotnie w pracy zawodowej. Kandydaci powinni wykazywać się zmysłem technicznym, zdolnościami manualnymi i dokładnością. Pożądanymi cechami okażą się również samodzielność, wytrwałość, cierpliwość i... dociekliwość.

Organizacja studiów. SpecjalnościMaturzyści, którzy chcą rozpocząć studia na kierunku „mechanika i budowa maszyn”, mają do wyboru wiele polskich uczelni technicznych – w tym oczywiście i te, które cieszą się największą renomą. Studia I stopnia, inżynierskie, trwają nie krócej niż 7 semestrów, a studia II stopnia, magisterskie – nie krócej niż 3 semestry. Kierunek dostępny jest w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, dzięki czemu studia podjąć mogą także i te osoby, które naukę muszą pogodzić z pracą. Studia są dostępne również w języku angielskim.

W ramach studiów z zakresu mechaniki i budowy maszyn oferowane są studentom rozmaite specjalności, takie jak:
- inżynieria produkcji;
- techniki wytwarzania;
- biomechanika inżynierska;
- komputerowe projektowanie maszyn i procesów technologicznych;
- obrabiarki CNC;
- technologie poligrafii;
- technologie metali i tworzyw sztucznych;
- uzbrojenie;
- aparatura i sprzęt medyczny;
- konstrukcja i eksploatacja maszyn;
- mechanika stosowana z informatyką;
- informatyzacja i robotyzacja wytwarzania;
- biomechanika i inżynieria produkcji sprzętu rehabilitacyjnego;
- wirtualne modele projektowania i eksploatacji maszyn roboczych;
- kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie;
- ekologiczne technologie spalania;
- energetyka cieplna i chłodnictwo;
- Mechanical Engineering and Applied Computer Science
i inne.

Wybór specjalności projektuje w pewnym sensie przyszłą ścieżkę zawodową, dlatego warto zastanowić się, jaki specjalistyczny obszar mechaniki i budowy maszyn odpowiada najbardziej zainteresowaniom studenta.

Program studiówPrzykładowy program studiów I stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” (spec. konstrukcja maszyn, urządzeń, pojazdów) obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów:
- grafika inżynierska – geometria wykreślna;
- grafika inżynierska – zapis konstrukcji;
- grafika inżynierska 3D;
- maszynoznawstwo;
- statystyka inżynierska;
- termodynamika techniczna;
- materiałoznawstwo;
- mechanika;
- równania różniczkowe zwyczajne;
- ekologia w produkcji przemysłowej;
- elektrotechnika;
- elektronika;
- mechanika płynów;
- chemia materiałów;
- technologia materiałów inżynierskich;
- algebra z geometrią analityczną;
- analiza matematyczna;
- fizyka;
- techniki wytwarzania – odlewnictwo, spawalnictwo, obróbka ubytkowa;
- technologie informacyjne;
- podstawy zarządzania;
- podstawy konstrukcji maszyn;
- teoria mechanizmów i manipulatorów;
- hydrostatyczne układy napędowe;
- metoda elementów skończonych;
- układy napędowe pojazdów;
- podstawy automatyki;
- podstawy organizacji produkcji;
- zarządzanie w produkcji;
- silniki spalinowe;
- budowa pojazdów samochodowych
i inne.

Przedmioty prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, laboratoriów i pracowni.

Perspektywy zawodoweNie da się ukryć, że mechanika pojawia się w wielu, jeśli nie we wszystkich, aspektach działalności człowieka. Dlatego właśnie absolwenci „mechaniki i budowy maszyn” nie będą mieć problemów ze znalezieniem pracy. Oczywiście nie bez znaczenia okaże się profil (specjalność) ukończonych studiów i indywidualne kompetencje absolwenta. Przemysły: maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny, a nawet spożywczy potrzebują wysoko wykwalifikowanych specjalistów – nie tylko do pracy w dużych firmach, ale i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwentów zatrudnia się także w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych czy instytutach badawczo-rozwojowych.

RekrutacjaMimo że każda z uczelni sama ustala zasady naboru, w przypadku kierunku „mechanika i budowa maszyn” przedmiotami szczególnie istotnymi w procesie rekrutacji na studia I stopnia są przedmioty ścisłe, na czele z matematyką i fizyką. Politechnika Warszawska kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów: matematyki, języka obcego nowożytnego i trzeciego przedmiotu do wyboru (fizyka, informatyka, chemia lub biologia). Politechnika Wrocławska bierze pod uwagę wyniki z czterech przedmiotów: matematyki, języka obcego nowożytnego, języka polskiego i fizyki. Przy rekrutacji na Politechnikę Gdańską liczą się z kolei wyniki z matematyki albo fizyki. Ważny jest poziom zdawanego przedmiotu (podstawowy czy rozszerzony) oraz waga punktowa, jaką przypisuje mu dana uczelnia (wyższa dla przedmiotów ścisłych, niższa dla języka obcego czy języka polskiego). Rekrutacja na studia II stopnia przebiega zazwyczaj w oparciu o ocenę z dyplomu i średnią ocen uzyskanych na studiach inżynierskich.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

tel.:

22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Mechanika i Budowa Maszyn Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2580zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Zobacz wiecej

  - Mechanika i budowa maszyn Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2100zł od od 2100zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Politechnika Częstochowska (PCZ)

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

tel.:

34 361 07 26, 34 325 02 81

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Zobacz wiecej

  - Mechanika i budowa maszyn Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Morska w Szczecinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ MECHANICZNY Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 1475zł od od 1475zł

  - Mechanika i budowa maszyn, spec. Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych Zobacz wiecej

  - Mechanika i budowa maszyn, spec. Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych Zobacz wiecej

  - Mechanika i budowa maszyn, spec. Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych Zobacz wiecej

  - Mechanika i budowa maszyn, spec. Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne