Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Mechanika - Lista 44 uczelnie w Polsce


Mechanika i budowa maszyn

„Mechanika i budowa maszyn” to sztandarowy kierunek techniczny, który rokrocznie przyciąga kandydatów na wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Na takich, bez wątpienia, czeka rynek pracy.

„Mechanika i budowa maszyn” to jeden z najstarszych kierunków studiów technicznych i równocześnie jeden z najbardziej nowoczesnych – bazuje na najnowszych osiągnięciach, jeśli idzie o metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w pracy inżyniera mechanika. Studia na tym kierunku zapewniają studentom zdobycie gruntownego wykształcenia – nie tylko fachowej wiedzy z zakresu nauk technicznych (ze szczególnym naciskiem na projektowanie, wytwarzanie, mechanikę i eksploatację maszyn, urządzeń i konstrukcji mechanicznych), co przyszłym absolwentom pozwala na samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów, ale i wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania. Ponadto studenci uczą się obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Predyspozycje kandydatówStudia na tym kierunku okażą się strzałem w dziesiątkę dla osób zainteresowanych matematyką i fizyką, które z łatwością przyswajają nową wiedzę i nie wzdrygają się na myśl o godzinach spędzonych na rozwiązywaniu wymagających zadań. Umysł analityczny i wrodzona łatwość w dochodzeniu po nitce do kłębka z pewnością ułatwi rozwiązywanie nie jednego zadania akademickiego, ale i przyda się niejednokrotnie w pracy zawodowej. Kandydaci powinni wykazywać się zmysłem technicznym, zdolnościami manualnymi i dokładnością. Pożądanymi cechami okażą się również samodzielność, wytrwałość, cierpliwość i... dociekliwość.

Organizacja studiów. SpecjalnościMaturzyści, którzy chcą rozpocząć studia na kierunku „mechanika i budowa maszyn”, mają do wyboru wiele polskich uczelni technicznych – w tym oczywiście i te, które cieszą się największą renomą. Studia I stopnia, inżynierskie, trwają nie krócej niż 7 semestrów, a studia II stopnia, magisterskie – nie krócej niż 3 semestry. Kierunek dostępny jest w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, dzięki czemu studia podjąć mogą także i te osoby, które naukę muszą pogodzić z pracą. Studia są dostępne również w języku angielskim.

W ramach studiów z zakresu mechaniki i budowy maszyn oferowane są studentom rozmaite specjalności, takie jak:
- inżynieria produkcji;
- techniki wytwarzania;
- biomechanika inżynierska;
- komputerowe projektowanie maszyn i procesów technologicznych;
- obrabiarki CNC;
- technologie poligrafii;
- technologie metali i tworzyw sztucznych;
- uzbrojenie;
- aparatura i sprzęt medyczny;
- konstrukcja i eksploatacja maszyn;
- mechanika stosowana z informatyką;
- informatyzacja i robotyzacja wytwarzania;
- biomechanika i inżynieria produkcji sprzętu rehabilitacyjnego;
- wirtualne modele projektowania i eksploatacji maszyn roboczych;
- kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie;
- ekologiczne technologie spalania;
- energetyka cieplna i chłodnictwo;
- Mechanical Engineering and Applied Computer Science
i inne.

Wybór specjalności projektuje w pewnym sensie przyszłą ścieżkę zawodową, dlatego warto zastanowić się, jaki specjalistyczny obszar mechaniki i budowy maszyn odpowiada najbardziej zainteresowaniom studenta.

Program studiówPrzykładowy program studiów I stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn” (spec. konstrukcja maszyn, urządzeń, pojazdów) obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów:
- grafika inżynierska – geometria wykreślna;
- grafika inżynierska – zapis konstrukcji;
- grafika inżynierska 3D;
- maszynoznawstwo;
- statystyka inżynierska;
- termodynamika techniczna;
- materiałoznawstwo;
- mechanika;
- równania różniczkowe zwyczajne;
- ekologia w produkcji przemysłowej;
- elektrotechnika;
- elektronika;
- mechanika płynów;
- chemia materiałów;
- technologia materiałów inżynierskich;
- algebra z geometrią analityczną;
- analiza matematyczna;
- fizyka;
- techniki wytwarzania – odlewnictwo, spawalnictwo, obróbka ubytkowa;
- technologie informacyjne;
- podstawy zarządzania;
- podstawy konstrukcji maszyn;
- teoria mechanizmów i manipulatorów;
- hydrostatyczne układy napędowe;
- metoda elementów skończonych;
- układy napędowe pojazdów;
- podstawy automatyki;
- podstawy organizacji produkcji;
- zarządzanie w produkcji;
- silniki spalinowe;
- budowa pojazdów samochodowych
i inne.

Przedmioty prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, laboratoriów i pracowni.

Perspektywy zawodoweNie da się ukryć, że mechanika pojawia się w wielu, jeśli nie we wszystkich, aspektach działalności człowieka. Dlatego właśnie absolwenci „mechaniki i budowy maszyn” nie będą mieć problemów ze znalezieniem pracy. Oczywiście nie bez znaczenia okaże się profil (specjalność) ukończonych studiów i indywidualne kompetencje absolwenta. Przemysły: maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny, a nawet spożywczy potrzebują wysoko wykwalifikowanych specjalistów – nie tylko do pracy w dużych firmach, ale i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwentów zatrudnia się także w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych czy instytutach badawczo-rozwojowych.

RekrutacjaMimo że każda z uczelni sama ustala zasady naboru, w przypadku kierunku „mechanika i budowa maszyn” przedmiotami szczególnie istotnymi w procesie rekrutacji na studia I stopnia są przedmioty ścisłe, na czele z matematyką i fizyką. Politechnika Warszawska kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na studia na podstawie wyników egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów: matematyki, języka obcego nowożytnego i trzeciego przedmiotu do wyboru (fizyka, informatyka, chemia lub biologia). Politechnika Wrocławska bierze pod uwagę wyniki z czterech przedmiotów: matematyki, języka obcego nowożytnego, języka polskiego i fizyki. Przy rekrutacji na Politechnikę Gdańską liczą się z kolei wyniki z matematyki albo fizyki. Ważny jest poziom zdawanego przedmiotu (podstawowy czy rozszerzony) oraz waga punktowa, jaką przypisuje mu dana uczelnia (wyższa dla przedmiotów ścisłych, niższa dla języka obcego czy języka polskiego). Rekrutacja na studia II stopnia przebiega zazwyczaj w oparciu o ocenę z dyplomu i średnią ocen uzyskanych na studiach inżynierskich.
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Mechanika

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

od 2760 zł od 2580 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 290 zł / semestr
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 2400 zł
Politechnika Białostocka (PB) 2400 - 2500 zł
Politechnika Gdańska (PG)
Politechnika Lubelska (PL) od 1850 zł /Semestr
Politechnika Poznańska (PP) 2400 zł / semestr
Politechnika Rzeszowska (PRz) im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli 1 900
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PŚ) od 1950 zł /Semestr
Politechnika Warszawska (PW) 3100-2500
Politechnika Wrocławska (PWR)
Politechnika Łódzka (PŁ) 2341-2582
Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu