Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Matematyka - Lista 36 uczelni w Polsce


Matematyka

Studia na kierunku „matematyka” to doskonały start w dorosłość – absolwenci wyposażeni są w rzetelną wiedzę i w umiejętności, które gwarantują ciekawą i dobrze opłacaną pracę. Wybierasz matematykę? Nie przeliczysz się!

Matematykę nie bez powodu nazywa się Królową Nauk – stanowi bowiem punkt wyjścia dla wielu innych dziedzin, a także – szczególnie w przypadku nauk eksperymentalnych – swoisty punkt odniesienia i weryfikacji. Matematyka ciągle się rozwija, dynamicznie przenikając się z innymi dziedzinami, działami czy teoriami; jej zakres systematycznie się powiększa, obejmując nie tylko nauki ścisłe czy technikę, ale też nauki humanistyczne.

Schematyczne pojmowanie matematyki – jako nauki sprowadzonej do liczb i pojęć geometrycznych – pokutuje jeszcze w niektórych szkołach, zniechęcając niepotrzebnie wielu uczniów, jednak takie ujęcie już dawno straciło na aktualności. Matematyka to fascynująca dziedzina – przekonają się o tym z pewnością ci maturzyści, którzy zdecydują się kontynuować swoją edukację i studiować właśnie ten kierunek. Okaże się wówczas, że dwa i dwa to nie zawsze cztery.

Predyspozycje kandydatówKandydaci na studia matematyczne z pewnością pamiętają jeszcze ze szkoły średniej, że nauka tego przedmiotu wymagała określonych predyspozycji, takich jak umiejętność logicznego myślenia, dobra pamięć czy wyobraźnia. Zgłębianie meandrów matematyki ułatwi podczas studiów również analityczny zmysł, a także matematyczna pasja. Warto dodać, że w pracy zawodowej przyszłemu matematykowi przyda się cierpliwość i konsekwencja, na wagę złota będą także sumienność i precyzja.

Organizacja studiów. SpecjalnościKierunek „matematyka” znajduje się w ofercie edukacyjnej wielu uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych, jednak w zestawień najlepszych jednostek dydaktycznych prowadzących ten kierunek brylują z reguły państwowe uniwersytety. Studia podjąć można na I i II stopniu, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Nierzadko już podczas rekrutacji kandydaci wybierają specjalność, której program realizować będą w toku nauki. Wybór specjalności ma nieraz zasadnicze znaczenie, w pewnym sensie ukierunkowuje bowiem dalszą drogę.

Przykładowe specjalności z zakresu zastosowań matematyki:
- matematyka nauczycielska;
- matematyka finansowa;
- matematyka finansowa i aktuarialna;
- analiza danych;
- modelowanie i optymalizacja dyskretna;
- matematyka stosowana;
- matematyka teoretyczna;
- matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach;
- zastosowania statystyki i rachunku prawdopodobieństwa;
- biomatematyka;
- matematyka komputerowa i obliczeniowa;
- matematyka w informatyce i zarządzaniu;
- Pure and Applied Mathematics (studia w języku angielskim);
- Mathematical Methods in Computer Science (studia w języku angielskim)
i inne.

Program studiówProgram studiów na kierunku „matematyka” obejmuje zarówno przedmioty obowiązkowe, dające ogólne wykształcenie matematyczne (zgodne z ministerialnymi standardami kształcenia), jak i przedmioty realizowane w ramach wybranej przez studenta specjalności oraz przedmioty fakultatywne. Organizacja studiów matematycznych oparta jest na systemie punktowym (punkty ECTS), zgodnie z Deklaracją Bolońską, a na wielu uczelniach studenci mogą w dużej mierze kształtować swój program studiów samodzielnie.

Tak wygląda przykładowy program studiów I stopnia dla specjalności „matematyka w ekonomii”:
- elementy logiki i teorii mnogości;
- matematyka dyskretna;
- analiza matematyczna;
- algebra liniowa z geometrią;
- programy użytkowe;
- wstęp do algebry;
- typologia;
- informatyka;
- miarka i całka;
- rachunek prawdopodobieństwa;
- rachunkowość;
- mikroekonomia;
- makroekonomia;
- równania różniczkowe zwyczajne;
- język angielski w naukach matematycznych;
- metody numeryczne;
- statystyka;
- finanse publiczne i rynki przemysłowe;
- elementy prawa;
- analiza ekonomiczna;
- ekonometria.

Perspektywy zawodoweAbsolwenci matematyki mają przed sobą naprawdę kuszące perspektywy – dyplom ukończenia studiów matematycznych I lub II stopnia stanowi nierzadko przepustkę do świata finansów lub klucz do sukcesu w branży najnowszych technologii. Sektor finansowy stoi otworem przed matematykami – znajdują zatrudnienie między innymi jako doradcy finansowi, analitycy, quanci – podobnie jak towarzystwa ubezpieczeniowe czy przedsiębiorstwa trudniące się produkcją lub handlem. Matematycy pracują jako maklerzy, doradcy inwestycyjni czy aktuariusze. Wielu z nich zawodowo trudni się... informatyką! Niektórzy absolwenci wybierają specjalność nauczycielską i podejmują pracę w szkole. Są i tacy, którzy rozpoczynają karierę naukową – jej pierwszym etapem są studia doktoranckie.

RekrutacjaMaturzyści, którzy chcą studiować matematykę, powinni skupić się na przygotowaniach do matury przede wszystkim z – tu bez zaskoczeń! – matematyki i języka obcego. Na podstawie wyników z tych dwóch przedmiotów rekrutuje większość uczelni (na przykład Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski). Zdarza się także, że podstawą kwalifikacji na studia jest wynik z samej matematyki (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górnicz-Hutnicza w Krakowie). Oczywiście najlepiej jest przystąpić do egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym – wynikom z części rozszerzonej przypisuje się bowiem wyższą wagę punktową. Zasady naboru na studia II stopnia różnią się w zależności od uczelni – z reguły liczy się ocena z dyplomu i średnia ocen zdobytych w toku studiów.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Matematyka

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Politechnika Warszawska (PW) od 3200 zł /Semestr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 2500 zł/semestr