Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na PUM w Szczecinie w 2022 roku

1. Lekarsko-dentystyczny - prawie 22 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny to kierunek medyczny, skierowany głównie do osób pasjonujących się naukami ścisłymi, zwłaszcza chemią czy biologią. Rynek pracy w tej dziedzinie stale rekrutuje, otwierając nowe, prywatne kliniki lub przychodnie dentystyczne. Studenci powyższego kierunku zaznajomią się z istotnymi zagadnieniami medycyny ogólnej, a także zostaną wykształceni w zakresie szeroko pojętej dentystyki, tj. nauczą się diagnozować, wdrażać odpowiedni plan leczenia oraz profilaktyki.

Dodatkowo przyszli dentyści są kształceni z zakresu protetyki, radiologii stomatologicznej oraz chirurgii. Doskonałym przygotowaniem do pracy w zawodzie są liczne, angażujące praktyki, do których student ma obowiązek przystąpić w czasie studiów.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarsko-dentystyczny na PUM w Szczecinie.

2. Kierunek Lekarski - ponad 16 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

Studia na kierunku lekarskim nie należą do łatwych, a sam zawód lekarza wiąże się z ogromną odpowiedzialną, ale także i z prestiżem. Studenci medycyny są kształceni w następujących obszarach: nauk chemicznych, biologicznych oraz zagadnień dotyczących historii medycyny.

Z kolei w późniejszych latach nauki, studenci przyswajają wiedzę z wielu dziedzin medycznych, w tym m.in. chirurgii, onkologii, pediatrii czy uczą się prawidłowej komunikacji z pacjentem. Podczas trwania studiów do wyboru pozostaje konkretna specjalizacja, która określi profesję lekarza w przyszłości. Ponadto, praktyczne rozszerzanie wiedzy jest możliwe podczas odbywania staży i praktyk w renomowanych placówkach medycznych.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarski na PUM w Szczecinie.

3. Biotechnologia medyczna - ponad 5 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, II stopnia

Studia na kierunku Biotechnologia medyczna zaopatrują w wiedzę, łączącą w sobie wiele różnych dyscyplin naukowych. Studenci przyswajają zaawansowane z przedmiotów podstawowych takich, jak matematyka, fizyka czy chemia, ale również zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu samej biotechnologii.

Po ukończeniu studiów na kierunku Biotechnologia absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w m.in. przedsiębiorstwach naukowo-badawczych związanych z produkcją materiałów nowej generacji, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym bądź przy hodowli i produkcji roślinnej bądź zwierzęcej.

Zobacz więcej: Biotechnologia medyczna na PUM w Szczecinie.

4. Kosmetologia - ponad 5 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studenci kosmetologii mają możliwość zgłębienia nie tylko umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury kosmetologicznej, ale także uczą się samodzielnego planowania oraz przeprowadzania specjalistycznych zabiegów. Ponadto, program kształcenia obejmuje również zagadnienia związane z produkcją kosmetyków.

Ukończenie kierunku Kosmetologia pozwala podjąć pracę w: gabinetach kosmetycznych (cudzych lub założyć własny), firmach kosmetycznych czy wyspecjalizować się w danej dziedzinie (np. robienie paznokci) i prowadzenie szkoleń. Dużym atutem kierunku jest wiele możliwości odbycia praktyk, co pozwala zaznajomić się z zawodem.

Zobacz więcej: Kosmetologia na PUM w Szczecinie.

5. Analityka medyczna - ponad 4 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Podczas studiowania Analityki medycznej student zdobywa odpowiednią wiedzę i umiejętności, które dadzą mu uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Program studiów uwzględnia m.in. proces przeprowadzania badania laboratoryjnego z wykorzystaniem najnowszych technik oraz innowacyjnej aparatury.

Jako diagnosta laboratoryjny będziesz współpracował z lekarzami, farmaceutami, biotechnologami oraz innymi pracownikami ochrony zdrowia. Ukończenie studiów na kierunku Analityka medyczna jest równoznaczne z możliwością podjęcia pracy w: laboratoriach diagnostycznych, zakładach prowadzących badania kliniczne, ośrodkach naukowo-badawczych czy jednostkach kontrolno-pomiarowych.

Zobacz więcej: Analityka medyczna na PUM w Szczecinie.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na PUM w Szczecinie w 2021 roku

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - ponad 25 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Jednolite magisterskie

Kierunki związane z medycyną to od lat gwarancja pracy po ich ukończeniu. Zapotrzebowanie na dobrych specjalistów jest cały czas, na co najlepszym dowodem są stale pojawiające się kliniki i gabinety. Na tym kierunku studenci poznają zagadnienia medycyny ogólnej, a także szczegółową wiedze z zakresu dentystyki - diagnozowania, leczenia i profilaktyki.

To także wiedza z tematyki takiej jak protetyka, radiologia stomatologiczna, chirurgia. Podczas studiów, studenci realizują liczne praktyki, które pozwalają im na dobre przygotowanie do zawodu.

 

2. Kierunek lekarski - ponad 16 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Bycie lekarzem to zawód, który daje nie tylko satysfakcję, ale od lat wiązany jest z prestiżem. Studenci tego kierunku poznają obszerną wiedzę związaną z chemią, biologią, czy historią medycyny. To obszerna wiedza z wielu dziedzin medycyny jak choroby wewnętrzne, chirurgia, onkologia czy choćby komunikacja i budowanie relacji z pacjentem.

W czasie nauki można także wybierać liczne fakultety, a także jedna z specjalizacji. Nowoczesne zaplecze sprzętowe pozwala na praktyczne rozszerzanie wiedzy. Studenci mają możliwość odbywania staży w renomowanych placówkach.

 

3. Kosmetologia - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Podczas nauki na tym kierunku, studenci poznają nie tylko tajniki pracy przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury, ale także samodzielnego planowania i przeprowadzania takich zabiegów.

Nauka obejmuje także wiedzę potrzebną do sporządzania kosmetyków. Po tym kierunku można podjąć pracę w gabinetach kosmetycznych, firmach kosmetycznych, czy prowadzić własny gabinet. Duży nacisk na praktyczne przygotowalnie studentów sprawia, że są to bardzo dobrze wykwalifikowani specjaliści.

 

4. Fizjoterapia - ponad 4 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Podczas studiów na tym kierunku, studenci poznają zagadnienia takie jak biologiczne podstawy rozwoju człowieka, pierwsza pomoc, psychologia ogólna, a także fizjologia i kształcenie ruchowe. Jest to dział medycyny, który na nowo stał się popularny, kiedy choćby w związku z pandemią wiele ludzi zmieniło pracę na dom, a to wiązało się często z brakiem ruchu i komfortowej postawy w czasie pracy.

Praca tych osób to też przede wszystkim praca z osobami niepełnosprawnymi, a często także współpracują z lekarzami i pracownikami socjalnymi. Po tym kierunku można także rozpocząć samodzielną pracę w charakterze fizjoterapeuty.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na PUM w Szczecinie.

 

5. Dietetyka kliniczna - ponad 3 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Choć wydawałoby się, że w dietetyce nie ma nic trudnego, to dziedzina, która łączy w sobie takie nauki jak: biologia, biochemia, medycyna kliniczna, profilaktyka zdrowia, fizjologia. Wbrew pozorom, po ukończeniu tego kierunku, poza pracą jako dietetyk w gabinetach samodzielnych czy klinikach, można także pracować w zakładach żywienia, placówkach sportowych.

To kierunek, który wymaga też stałego poszerzania wiedzy i dostosowywania jej do aktualnych sytuacji choćby w zakresie komponowania diet dla osób z rożnymi jednostkami chorobowymi.

Zobacz więcej: Dietetyka kliniczna na PUM w Szczecinie.