Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

65-417 Zielona Góra

ul. Licealna 9

tel.:

68 328 22 02, 68 328 29 37, 68 328 29 36, 68 328 32 70

ikonka email do uczelni

Array

rektorat@uz.zgora.pl

rekrutacja@uz.zgora.pl

Ranking popularności kierunków

video_library Ranking popularności kierunków 2019

# l.k/m Kierunek Nazwa uczelni
1 40 lekarski Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
2 2.92 psychologia Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
3 2.58 logistyka Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
4 2.01 filologia, filologia angielska Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
5 1.93 zarządzanie Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
6 1.8 sztuki wizualne Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
7 1.7 ekonomia Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
8 1.7 dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
9 1.53 wychowanie fizyczne Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
10 1.5 informatyka Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
11 1.4 pielęgniarstwo Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
12 1.4 filologia, filologia francuska z drugim językiem romańskim Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
13 1.3 literatura popularna i kreacje światów gier Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
14 1.25 grafika Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
15 1.17 filologia, filologia rosyjska Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
16 1.14 prawo Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
17 1.14 malarstwo Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
18 1.13 automatyka i robotyka Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
19 1.11 budownictwo Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
20 1.1 bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
21 1.07 mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
22 0.98 biologia Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
23 0.98 zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
24 0.97 socjologia Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
25 0.97 informatyka i ekonometria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
26 0.97 inżynieria biomedyczna Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
27 0.97 pedagogika specjalna Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
28 0.93 inżynieria bezpieczeństwa Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
29 0.93 praca socjalna Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
30 0.92 biomonitoring i zarządzanie środowiskiem Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
31 0.92 Energetyka komunalna Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
32 0.9 filologia polska Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
33 0.9 Geoinformatyka i techniki satelitarne komunalna Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
34 0.9 matematyka Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
35 0.89 biznes elektroniczny Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
36 0.87 astronomia Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
37 0.87 elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
38 0.87 europeistyka i stosunki transgraniczne Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
39 0.87 politologia Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
40 0.83 administracja Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
41 0.83 architektura Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
42 0.83 biotechnologia Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
43 0.83 fizyka medyczna Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
44 0.83 inżynieria danych Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
45 0.82 bezpieczeństwo i higiena pracy Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
46 0.8 fizyka Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
47 0.8 historia Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
48 0.75 jazz i muzyka estradowa Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
49 0.73 zarządzanie gospodarką komunalną Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
50 0.72 inżynieria środowiska Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
51 0.67 architektura wnętrz Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
52 0.67 coaching i doradztwo filozoficzne Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
53 0.54 pedagogika Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
54 0.53 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
55 0.53 filozofia Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni lubuskie