Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Politologia - Lista 29 uczelni w Polsce


Politologia

Politologia jest kierunkiem, który z pewnością przyciągnie pasjonatów bieżących wydarzeń politycznych. Jeśli Ty też chętnie śledzisz doniesienia ze świata polityki i właśnie zastanawiasz się nad wyborem kierunku, dowiedz się więcej o studiach politologicznych!

Politologia jest dziedziną humanistyczną, która – krótko mówiąc – skupia się na analizie życia politycznego. Słowa-klucze, które niejako definiują zakres zainteresowań politologa, to właśnie „polityka”, „władza” i „państwo”. Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy na temat polityki polskiej i światowej; studenci zdobywają także umiejętność diagnozy problemów politycznych i społecznych oraz omawiania ich w szerokim kontekście. Zgłębiają w tym celu zagadnienia propedeutyczne (prawne, ekonomiczne, społeczne czy historyczne), a więc wprowadzające do politologii, oraz – między innymi – zagadnienia związane z systemami politycznymi, ze współczesną polityką, jej międzynarodowymi aspektami i doktrynalnymi uwarunkowaniami. Poznają również zasady demokracji, działalność partii politycznych i reguły politycznej rywalizacji.

Dla kogo politologia?Studia politologiczne to odpowiedni kierunek dla osób, które interesują się aktualnymi wydarzeniami politycznymi – z chęcią śledzą doniesienia ze świata polityki, na bieżąco przeglądają prasę lub internetowe serwisy informacyjne czy też oglądają informacyjne programy telewizyjne. Kandydaci powinni znać historię Polski, orientować się w historii powszechnej oraz posiadać informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Mocną stroną kandydata powinna być także logika – dedukcja (wnioskowanie) to jedno z podstawowych „narzędzi pracy” politologa. Atutem będzie łatwość w formułowaniu wypowiedzi – zarówno ustnej, jak i pisemnej. Przyszła praca będzie wymagała również podejmowania decyzji oraz zajmowania stanowiska w dyskusji i umiejętności argumentowania. Politolog powinien też odnajdywać się w pracy zespołowej, być komunikatywnym i otwartym na dialog.

Organizacja studiów, specjalnościPolitologię studiować można zarówno na I stopniu (studia licencjackie), jak i na II stopniu (studia magisterskie) studiów. Studenci mogą wybrać stacjonarny lub niestacjonarny tryb nauki. Zazwyczaj mają także możliwość wyboru specjalności – już podczas zapisu na studia (rekrutacji) lub po pierwszych semestrach studiowania. Oto przykładowe specjalności:
- psychologia polityki;
- socjologia polityki;
- filozofia i etyka polityki;
- metodologia badań politycznych;
- statystyka i demografia;
- organizacja i zarządzanie;
- systemy polityczne;
- najnowsza historia polityczna;
- stosunki międzynarodowe;
- integracja europejska;
- prawo europejskie;
- administracja publiczna;
- samorząd i polityka lokalna;
- marketing polityczny
- media i dziennikarstwo;
- reklama i public relations;
- przywództwo polityczne;
- służby zagraniczne
i inne.

Program studiówProgram studiów licencjackich uwzględnia – zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia – przedmioty, które dotyczą: nauki o państwie i prawie, nauki o polityce, myśli politycznej, systemów politycznych, najnowszej historii politycznej, historii politycznej Polski XX wieku, systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej, partii politycznych i systemów partyjnych, administracji publicznej, samorządu i polityki lokalnej, marketingu politycznego, polityki społecznej i gospodarczej, stosunków międzynarodowych, statystyki i demografii, organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej.

Z kolei podczas studiów magisterskich studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z teorią polityki, metodologią badań politologicznych, ruchami społecznymi, historią instytucji politycznych, filozofią i etyką polityki, socjologią polityki, psychologią polityki, komunikowaniem politycznym, decydowaniem politycznym oraz prawem europejskim.

Każda z uczelni przygotowuje również zazwyczaj listę przedmiotów fakultatywnych, które studenci wybierają zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Osobną grupę przedmiotów stanowią także przedmioty realizowane w ramach specjalności. Studenci będą uczestniczyć w lektoracie z języka obcego – warto pamiętać, że znajomość języków obcych stwarza zawodowe możliwości pracy (na przykład w strukturach Unii Europejskiej lub w dyplomacji).

Perspektywy zawodoweAbsolwenci politologii znajdują zatrudnienie w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet), w strukturach partii politycznych, w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, w instytucjach lub organizacjach międzynarodowych. Pracują między innymi jako eksperci do spraw badania opinii publicznej czy specjaliści public relations lub marketingu politycznego. Niektórzy absolwenci decydują się na karierę polityczną. Bez względu na wybór ścieżki zawodowej politolodzy mogą podnosić stale swoje kwalifikacje.

RekrutacjaRekrutacja na politologię przebiega różnie – w zależności od wewnętrznych ustaleń danej uczelni. Dla przykładu – Uniwersytet Opolski prowadzi nabór kandydatów na studia I stopnia na podstawie wyników maturalnych z języka obcego, języka polskiego i trzeciego przedmiotu wybranego przez kandydata; Uniwersytet Jagielloński rekrutuje na podstawie matury z dwóch przedmiotów (pierwszym jest filozofia lub historia lub wiedza o społeczeństwie, a drugim jest język obcy); Uniwersytet Śląski kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na studia w oparciu o wyniki matury z języka polskiego, języka obcego, matematyki i jeszcze jednego przedmiotu (wybranego przez kandydata).

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Politologia

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

od 2250 zł Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

od 410 zł od 400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) od 1920 zł /Semestr
Uniwersytet Gdański (UG) od 1900 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTE) od 1900 zł od 1800 zł /Semestr