Fizjoterapia
Higiena dentystyczna
Kosmetologia
Techniki dentystyczne
Turystyka i Rekreacja

Opis Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII (WSEIT), WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SZCZECINIE

Swoją ofertę edukacyjną Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) przedstawia na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, który zapewnia szeroki dostęp do wysokiej jakości kształcenia dużej liczbie studentów. Podkreślając miejsce, które odgrywa edukacja w dobie społeczeństwa informacyjnego, WSEiT stale dostosowuje i modernizuje swoje programy nauczania.

Szczecin, jako miasto studenckie, oferuje rozmaite możliwości dla młodych ludzi, co czyni ten kampus jeszcze atrakcyjniejszym. Studenci mają dostęp do różnego rodzaju atrakcji, m.in. do bogatej oferty kulturalnej miasta oraz możliwość wypoczynku na łonie natury.

WSEiT wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, dostarczając programy nauczania, które są zarówno Akademicko interesujące, jak i Zawodowo relevantne. Priorytetem WSEiT jest ich rozwój intelektualny, kreatywny i społeczny. Słuchacze mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony profesjonalnego i doświadczonego kadry akademickiej, która jest pełna pasji w stosunku do swojej pracy. Korzystając z unikalnego połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej, studenci zdobywają niezbędne umiejętności, które pozwolą im przekształcić swoje marzenia zawodowe w rzeczywistość.

 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT), z Wydziałem Zamiejscówym w Szczecinie, jest uczelnią ukierunkowaną na rozwój potencjału edukacyjnego i terapeutycznego swoich studentów.

W spełnieniu swej misji, WSEiT w Szczecinie stawia na wysoką jakość kształcenia, z uwzględnieniem praktycznego aspektu przekazywanych umiejętności. Szczecinecki wydział posiada rozbudowaną infrastrukturę naukowo-dydaktyczną, co przekłada się na komfort studentów oraz efektywność prowadzenia badań naukowych.

Partnerstwo z praktyką zawodową jest jednym z kluczowych elementów realizowanej przez uczelnię misji. Uczelnia pragnie, aby studenci byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy już podczas trwania studiów, realizując praktyki i staże zawodowe.

WSEiT w Szczecinie dąży do bycia instytucją otwartą na potrzeby społeczności lokalnej i otoczenia akademickiego. Inicjatywy społeczne, programy stypendialne czy wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami to kolejne elementy spełnianej przez uczelnię misji.

 

Studia podyplomowe

Położona w malowniczym Szczecinie, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT) Wydział Zamiejscowy, to jedna z czołowych instytucji edukacyjnych regionu. Dostosowując się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, oferuje szereg nowoczesnych i praktycznych kierunków studiów podyplomowych.

Na WSEiT Szczecin, studia podyplomowe to szansa na zdobycie kompetencji w obszarach najbardziej pożądanych przez pracodawców. Szeroki wachlarz kierunków pozwala na wybór studiów dopasowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań studentów.

Kierunki takie jak:

  • Zarządzanie HR w organizacjach,
  • Zarządzanie w oświacie,
  • Sport dla wszystkich, cieszą się dużym zainteresowaniem.

Uczelnia położyła duży nacisk na praktyczne kształcenie, oferując naukę pod kierunkiem doświadczonych praktyków-pracowników naukowych, których doświadczenie pozwoli studentowi przekształcić wiedzę teoretyczną na umiejętności praktyczne. WSEiT w Szczecinie to miejsce, gdzie studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale także przeżywają niezapomniane momenty i tworzą trwałe relacje.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSEiT), wraz z jej Wydziałem Zamiejscowym w Szczecinie, stanowi ważny ośrodek rozwoju edukacji i badania terapii w regionie. Jako jedna z niewielu uczelni w kraju, specjalizuje się w oferowaniu pełnej panoramy kursów i badań w dziedzinie edukacji, terapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje podobne kierunki, takie jak Pedagogika, ale ze zdecydowanym naciskiem na aspekty technologiczne i inżynierskie. Ta uczelnia jest dobrze znana w środowisku akademickim za swoje innowacyjne i interdyscyplinarne podejście do nauki.

Uniwersytet Szczeciński jest kolejnym znaczącym uczelnią w Szczecinie, która oferuje szeroki wachlarz kierunków, w tym Pedagogika, Psychologia czy Socjologia. Uniwersytet Szczeciński jest znany z doskonałych standardów akademickich i wysoce kwalifikowanej kadry.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie również oferuje kierunki związane z edukacją i opieką. Znany z interdyscyplinarnego podejścia do nauki i silnych powiązań z lokalnymi społecznościami, ten uniwersytet jest świetnym wyborem dla tych, którzy chcą połączyć studia z praktycznym zaangażowaniem społecznym.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Fizjoterapia35403300
Turystyka i Rekreacja00
Kosmetologia2100
Higiena dentystyczna24002280
Techniki dentystyczne45004200

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto studiować Kosmetologię II stopnia w WSIiZ?
Studiuj w Krakowie - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Film promocyjny Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu