Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Turystyka - 9 uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE)

61-875 Poznań

al. Niepodległości 10

tel.:

61 856-91-91

ikonka email do uczelni

www.ue.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

61-712 Poznań

ul. Wieniawskiego 1

tel.:

61 829 40 00

ikonka email do uczelni

amu.edu.pl

dnuam@amu.edu.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

60-778 Poznań

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel.:

61 670-33-11, 61 851-05-18

ikonka email do uczelni

www.wsb.net.pl/

rekrutacja@wsb.net.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP)

60-637 Poznań

ul. Wojska Polskiego 28

tel.:

61 846 64 00, 61 848 70 10, 61 848 70 11

ikonka email do uczelni

www.up.poznan.pl

rekrutacja@up.poznan.pl

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu (EWSB)

61-579 Poznań

ul. Niedziałkowskiego 18

tel.:

61 833 14 33 wew. 101, 103

ikonka email do uczelni

www.ewsb.eu

rekrutacja@universityofbusiness.eu

Akademia Kupiecka

60-813 Poznań

ul. Zwierzyniecka 13

tel.:

61 843-47-96, 61 842-70-20

ikonka email do uczelni

dziekanat@wshiu.poznan.pl

Uczelnie z kierunkiem turystyka w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza
Kierunek: Turystyka i rekreacja
Limit miejsc: 40

zdjecie


Kierunek turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza jest prowadzony w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Studia prowadzone są z dbałością zarówno o przekazanie jak najpełniejszej wiedzy teoretycznej, jak i kształcenie praktyczne w formie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń i innych form kształcenia umiejętności. W trakcie nauczania studenci poznają wiedzę z zakresu turystyki, geografii, przyrody i dziedzictwa kulturowego, a także marketingu i zarządzania w turystyce. Program kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja jest dopasowany do zmieniających się potrzeb rynku pracy, a studenci kształcą się w tych obszarach, na które jest realne zapotrzebowanie wśród pracodawców. Na etapie kształcenia akademickiego mają możliwość uczestniczenia w praktykach i szkoleniach w renomowanych firmach oraz instytucjach turystycznych, co pozwala na zdobywanie pierwszych zawodowych doświadczeń.

Uniwersytet Ekonomiczny

Kierunek: Gospodarka turystyczna
Limit miejsc: 60
Progi punktowe w ostatnim roku: 208,0/300 pkt.

zdjecie


Gospodarka turystyczna to kierunek realizowany w ramach studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. W ramach kierunku jest jedna specjalność – zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania branży turystycznej, a także ekonomii, zarządzania, finansów, stosunków międzynarodowych, rachunkowości oraz prawa. Dzięki tak rozległemu i interdyscyplinarnemu podejściu, absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w sektorze turystyczny. Kształcenie na kierunku gospodarka turystyczna łączy w sobie przekazywanie wiedzy teoretycznej w przedmiotach kierunkowych i specjalizacyjnych, a także praktyczne przygotowanie, które odbywa się w trakcie warsztatów, ćwiczeń, laboratoriów, a także wyjazdów szkoleniowych. W czasie nauki studenci mogą realizować praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach związanych z turystyką. Kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, a także specjalistów – praktyków, którzy przekazują im praktyczną wiedzę dotyczącą przyszłego zawodu.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku Rekreacja w Poznaniu.

Oferta kształcenia na kierunku: Zarządzanie w Poznaniu.

Zobacz więcej: studia w Poznaniu na kierunku Ochrona środowiska.