Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Turystyka - 4 uczelnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) ( zobacz więcej )

40-287 Katowice

ul. 1 Maja 50

tel.:

32 257-70-00

ikonka email do uczelni

akademia@ae.katowice.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

ikonka email do uczelni

rekrutacja@us.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Turystyka w Katowicach

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach od 1683 zł /Semestr
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) od 1850 zł /Semestr

Studia na kierunku Turystyka w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem turystyka w Katowicach

Kierunek Turystyka na Uczelniach publicznych w Katowicach 2022 /2023 - zasady rekrutacji

Turystyka historyczna - Uniwersytet Śląski - Zasady rekrutacji 2022 / 2023

Plan studiów na kierunku turystyka historyczna na Uniwersytecie Śląskim


Turystyka i rekreacja - Akademia Wychowania Fizycznego - Zasady rekrutacji 2022 / 2023

Plan studiów na kierunku turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego


Gospodarka turystyczna- Uniwersytet Ekonomiczny - Zasady rekrutacji 2022 / 2023

Plan studiów na kierunku gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym


Uniwersytet Śląski

Kierunek: Turystyka historyczna
Limit miejsc: 100
Liczba osób na jedno miejsce w ubiegłym roku: 1,39

zdjecieKierunek turystyka na Uniwersytecie Śląskim to dwuletnie studia magisterskie uzupełniające skierowane do osób, które chcą uzupełnić wykształcenie, zdobyć nowe kompetencje i specjalizację w konkretnej dziedzinie. Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych fachowców w zakresie turystyki. W trakcie studiów realizowane są takie przedmioty, jak elementy zarządzania, marketing, geografia, ochrona środowiska, prawo, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Program kształcenia jest interdyscyplinarny, łączy szereg zagadnień z różnych dziedzin, dzięki czemu daje szeroką wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży turystycznej. Studia realizowane są na dwóch specjalnościach: gospodarka turystyczna oraz dziedzictwo kulturowe. Program nauczania jest tak skonstruowany, aby odpowiadać na zapotrzebowanie aktualnego rynku pracy, szczególnie w sektorach turystycznych. Wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowana kadra dydaktyczna, a także nacisk na naukę praktycznych umiejętności gwarantują profesjonalne przygotowanie studentów w wybranej przez nich specjalizacji.

Uniwersytet Ekonomiczny

Kierunek: Gospodarka turystyczna
Limit miejsc: 50
Progi punktowe przyjęć: 95 pkt

zdjecieKierunek gospodarka turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach realizowany jest w ramach dwustopniowego systemu kształcenia – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie. Kształcenie ma przygotować studentów do pracy w różnych dziedzinach turystyki, a także w sektorze publicznym, który zajmuje się promocją usług turystycznych. W trakcie nauki studenci poznają szereg zagadnień dotyczących finansów oraz ekonomiki turystyki, prawa, geografii turystycznej, zarządzania i marketingu w turystyce. Oprócz gruntownej wiedzy teoretycznej z przedmiotów ogólnych i kierunkowych, studenci w trakcie kształcenia realizują szereg zajęć praktycznych, warsztatów, ćwiczeń, a także kursów, szkoleń i praktyk zawodowych. Dzięki temu po ukończeniu kształcenia są wykwalifikowanymi specjalistami, gotowymi do podjęcia zatrudnienia w wybranym obszarze turystyki. Zajęcia praktyczne realizowane są przez doświadczonych specjalistów – praktyków, co pozwala studentom na kształcenie się pod okiem najlepszych fachowców w swojej dziedzinie.

Akademia Wychowania Fizycznego

Kierunek: Turystyka i rekreacja
Limit miejsc:
Studia pierwszego stopnia: 205
Studia drugiego stopnia: 140
Liczba kandydatów na miejsce:
Studia pierwszego stopnia: 2,32
Studia drugiego stopnia: 0,88
Progi punktowe przyjęć: 30-72

zdjecieNa Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach można studiować kierunek turystyka i rekreacja, który realizowany jest dwustopniowo. Studia licencjackie pierwszego stopnia trwają trzy lata. Do wyboru są dwie specjalności: pilot wycieczek oraz rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną. Na studiach magisterskich są natomiast do wyboru trzy specjalności: turystyka aktywna, turystyka alternatywna, turystyka i rekreacja zdrowotna. Kształcenie kierunkowe obejmuje szereg przedmiotów z różnych dziedzin, między innymi marketingu, zarządzania, finansów w turystyce, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, geografii turystycznej i innych. W procesie kształcenia duży udział mają zajęcia praktyczne w formie warsztatów, ćwiczeń, szkoleń, zajęć terenowych. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, a zajęcia praktyczne realizują ze specjalistami – praktykami w swoich dziedzinach. Ukończenie studiów na kierunku turystyka i rekreacja daje wiele możliwości zawodowych w branży turystycznej i nie tylko.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku Transport w Katowicach

Oferta kształcenia na kierunku: Rekreacja w Katowicach.

Sprawdź również: studia w Katowicach na kierunku Zarządzanie.

Studia w Katowicach na kierunku Turystyka - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje