Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Filologia Angielska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2350zł od od od 2350zł

Filologia Hiszpańska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2350zł od od od

Filologia Niemiecka

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2350zł od od od 2350zł

Filologia Rosyjska

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2350zł od od od

Turystyka i Rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł od od od 1950zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni WSTIJO

uczelnia.pl

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstała w 2003 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Założycielem Uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz.

W krótkim czasie Uczelnia nawiązała kontakty z wieloma placówkami naukowymi (m.in. z Instytutem Turystyki) gwarantujące wysoki poziom merytoryczny kształcenia. Współpracuje naukowo z europejskimi uczelniami i organizacjami m.in. z Carnegie College w Szkocji, Goethe Institute w Ankarze oraz Radą Miejską Berlina.

Jednym z atutów Uczelni jest zespół kadry naukowo-dydaktycznej, do którego należą uznani naukowcy, autorzy podręczników akademickich i artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą oraz praktycy o wieloletnim doświadczeniu w branży turystycznej. Działalność naukowa pracowników znajduje odzwierciedlenie w cyklicznie wydawanych od 2008 roku, Zeszytach Naukowych „Turystyka i Rekreacja” oraz monografiach.

Uczelnia opiera się na bogatych doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji różnorodnych programów edukacyjnych takich jak Leonardo da Vinci czy Pilotprojekt Trialog. Szczególnie cennym dla podnoszenia kwalifikacji studentów było podpisanie przez Uczelnię umowy ze szwajcarskim Acceueil Language Centre z siedzibą w Hun, uprawniającej pracowników Uczelni do przeprowadzania ogólnoeuropejskich egzaminów językowych ACCEUEIL w siedzibie WSTiJO.

Uczelnia organizuje wyjazdy studyjne i integracyjne, uczestniczy aktywnie w targach turystycznych (krajowych i zagranicznych), które pozwalają studentom nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne w działalności turystycznej. W celu poszerzania wiedzy studentów oraz rozwijania ich pasji, w Uczelni prowadzone są liczne koła zainteresowań w zakresie historii, sztuki, fotografii, geografii i turystyki kwalifikowanej.

Prężnie działające Biuro Karier WSTiJO organizuje obozy turystyki kwalifikowanej, wycieczki krajoznawcze oraz płatne praktyki za granicą m.in. w Grecji, Irlandii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Anglii, a także praktyki studenckie w biurach podróży i hotelach w Warszawie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów w Uczelni prowadzone są cyklicznie kursy pilota wycieczek umożliwiające zdobycie dodatkowego zawodu.

fasada budynku wstijozajecia na wstijosala wykladowa wstijostudenci wstijo

 

Praktyki

Praktyki zawodowe odgrywają rolę zasadniczą w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych. Możliwość zaznajomienia się ze specyfiką branży turystycznej w jej szerokim rozumieniu już na etapie studiów pozwala na szybsze i skuteczniejsze wejście na rynek pracy bezpośrednio po ich ukończeniu. Przy różnorodności i ciągłej ewolucji runku turystycznego niezwykle istotnym elementem jest umiejętność dostosowywania i rozumienia jego koniunktury.

W tym zakresie WSTiJO przygotowuje studentów do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy poprzez praktyki zawodowe. Zgodnie z procesem kształcenia w WSTiJO studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, obowiązuje okres 12 tygodni praktyk zawodowych, odbywanych w przeciągu trzech lat studiów. Uczelnia w ścisłej współpracy z Biurem Karier zapewnia wszystkim studentom możliwość odbywania praktyk w licznych instytucjach reprezentujących branżę turystyczną t.j. w hotelach, biurach podróży czy u wysoko wyspecjalizowanych touroperatorów.

Studenci legitymujący się dobrą znajomością języków mają możliwość odbywania zagranicznych płatnych praktyk wakacyjnych w instytucjach partnerskich, z którymi Uczelnia ma zawartą umowę na praktyki m.in. we Francji, Grecji i na wyspach oraz w Hiszpanii.

 

Koła Naukowe i Zainteresowań

Koło Naukowe Continents
Cele:

 • Rozwijanie aktywności naukowej studentów WSTiJO.
 • Poszerzenie zainteresowań studentów WSTiJO.
 • Poszerzenie i pogłębianie wiedzy geograficzno – turystycznej
 • Integracja środowiska studenckiego i naukowego.
 • Prowadzenie prac badawczych w zakresie działalności Kola.
 • Współpraca naukowa z innymi uczelniami i kołami naukowymi w kraju i za granicą.

 • Koło Naukowe Hotelarstwa
  Cele:

 • Integracja studentów wokół zagadnień związanych z hotelarstwem Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie najnowszych opracowań naukowych z zakresu współczesnego hotelarstwa w świecie, turystycznych trendów, mody i kierunków branżowych oraz osiągnięć zakresu zarządzania i marketingu w hotelarstwie
 • Prowadzenie badań naukowych z zakresu turystyki.
 • Organizacja spotkań, na których opracowywane są materiały na konferencje i seminaria oraz wygłaszane referaty.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi działającymi w WSTiJO oraz w innych uczelniach wyższych w Polsce.
 • Organizacja wyjazdów w celach dydaktycznych.
 • Koło Naukowe swoją ofertę kieruje do wszystkich studentów różnych specjalności.

 • Koło Naukowe "Kuchnie Świata"
  Cele:

 • Poznanie regionalnych i kulturowych zwyczajów żywieniowych w Polsce i na świecie;
 • Przybliżenie i zainteresowanie surowcami i potrawami związanymi z wybraną kuchnią narodową lub regionalną, przygotowaniem, sposobem podania, kulturą stołu.

 • uczelnie.pl

  Koło Turystyki Kwalifikowanej "Podróżnik"
  Koło Fotograficzne "FOTKA"
  Koło Integracji i Inicjatyw Edukacyjnych
  Koło Młodych Naukowców i Edytorów
  Koło Języka Niemieckiego i Kultury Niemiec
  Kolo Zainteresowań "Pasje"
  Koło Organizacji Konkursów Językowych

   

  Wycieczki i obozy

  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie umożliwia swoim studentom uczestniczenie w organizowanych wyjazdach krajoznawczych, targach turystycznych i obozach turystyki kwalifikowanej. Wyjazdy te mają charekter fakultatywny i udział w nich jest dobrowolny.

  Dzięki licznym wyjazdom studenci mają możliwość poznania zabytków kultury i sztuki w kraju oraz za granicą, poszerzają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych, poznają praktyczne umiejętności organizacyjne w dziedzinie ruchu turystycznego i przewodnictwa. Zapoznają się z aspektami krajoznawstwa, ekologii, historii architektury i sztuki jak również różnych form rekreacji.


   

  Biuro Karier

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstało z inicjatywy władz uczelni. Po wstępnych przygotowaniach już 20 września 2006r. biuro zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Głównym celem biura jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy. Szczególnie ważne jest przygotowanie studentów do aktywnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy tak, aby w jak najszybszym czasie znaleźli zatrudnienie zgodne z ich kwalifikacjami i aspiracjami.

  Główne obszary działania

  Najważniejszym celem działania Biura Karier jest wykształcenie w studentach samoświadomości zawodowej i wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające sprawne konkurowanie na rynku pracy po wejściu do Unii Europejskiej. Podczas indywidualnych spotkań studenci uzyskają pomoc: w wyborze i zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty i szkolenia Biuro Karier organizuje w celu zapoznania studentów z aktywnymi metodami poszukiwania pracy i ich profesjonalnym przygotowaniem do spotkań z pracodawcami.

   

  Kontakt

  01-242 Warszawa

  Al. Prymasa Tysiąclecia 38

  tel.:

  22 624 95 60