Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Turystyka - 13 uczelni

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

31-007 Kraków

ul. Gołębia 24

tel.:

12 663 14 08, 12 663 14 01

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Geografia

Cena za semestr od od od od

  - Turystyka

Zarządzanie

Cena za semestr od od od od

  - Zarządzanie w turystyce

Cena za semestr od od od od 2300zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Studia I i II stopnia

31-002 Kraków

ul. Kanonicza 25

tel.:

12 421 84 16, 12 370 86 17

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

31-120 Kraków

al. Mickiewicza 21

tel.:

12 662-42-44, 12 662-42-74

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Cena za semestr od od 2000zł od od 2000zł

Rolnictwo

Cena za semestr od od od od

  - Agroturystyka

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

31-501 Kraków

ul. Kopernika 26

tel.:

12 399 95 00

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Filozoficzny

Cena za semestr od 0zł od od 0zł od 0zł

  - Turystyka i rekreacja

Cena za semestr od 0zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Studia na kierunku turystyka w Krakowie

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

ujKierunek turystyka na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest w ramach studiów drugiego stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kształcenie przygotowuje absolwentów do pracy w szeroko pojętej turystyce, a także w firmach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska. W trakcie nauki realizowane są przedmioty interdyscyplinarne, między innymi geografia, marketing i zarządzanie w turystyce, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Oprócz przedmiotów teoretycznych, sporo jest również zajęć w trakcie których studenci zdobywają praktyczne umiejętności. Podczas nauki realizowane są również staże zawodowe i praktyki w renomowanych firmach oraz jednostkach administracji publicznej. Absolwenci studiów turystycznych są kompleksowo przygotowani w wybranej przez siebie specjalizacji, dzięki czemu nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie. Posiadają również uprawnienia pedagogiczne do nauczania geografii w placówkach edukacyjnych.

Studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

Kierunek: Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
Limit miejsc: 30
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 1,17

upiiTurystyka i Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym to dwustopniowe studia realizowane na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Studenci studiów licencjackich mają do wyboru dwie specjalności: turystyka historyczna oraz zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Na studiach magisterskich można natomiast zdecydować się na specjalności: turystyka historyczna, kultury Azji, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym. W trakcie kształcenia studenci poznają rozległą wiedzę z zakresu historii, geografii, nauk przyrodniczych i społecznych. Oprócz wykładów i innych zajęć teoretycznych. Studenci uczestniczą w laboratoriach realizowanych w ramach grantów i projektów, praktykach oraz stażach w kraju i za granicą, objazdach krajowych i zagranicznych, a także wielu zajęciach praktycznych realizowanych we współpracy z pracodawcami. Kierunek Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym pozwala na zdobycie ogromnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a także na rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań, które mogą być pomocne w planowaniu przyszłego życia zawodowego.

Oferta edukacyjna na kierunku: organizacja turystyki historycznej w Krakowie.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku architektura krajobrazu w Krakowie.

Oferta studiów w Krakowie na kierunku:transport.