Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Turystyka - 9 uczelni

 Kierunki studiów w Krakowie 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Turystyka i rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Ekoturystyka

Zobacz

Zobacz

         

Turystyka historyczna i muzealnictwo

Zobacz

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Jagielloński (UJ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia Ignatianum w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Turystyka i rekreacja

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Turystyka i rekreacja
Turystyka Przygodowa
Turystyka Zdrowotna
Turystyka i rekreacja
spec. Gospodarka turystyczna
spec. Turystyka międzynarodowa
spec. Turystyka międzynarodowa

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Turystyka w Krakowie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego 2800 zł 2800 zł

ikonka kierunki studiów podyplomowych Uczelnie na kierunku - Turystyka w mieście Kraków

Studia na kierunku Turystyka w innych miastach


Studia na kierunku turystyka w Krakowie

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

uj

Kierunek turystyka na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest w ramach studiów drugiego stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kształcenie przygotowuje absolwentów do pracy w szeroko pojętej turystyce, a także w firmach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska. W trakcie nauki realizowane są przedmioty interdyscyplinarne, między innymi geografia, marketing i zarządzanie w turystyce, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Oprócz przedmiotów teoretycznych, sporo jest również zajęć w trakcie których studenci zdobywają praktyczne umiejętności. Podczas nauki realizowane są również staże zawodowe i praktyki w renomowanych firmach oraz jednostkach administracji publicznej. Absolwenci studiów turystycznych są kompleksowo przygotowani w wybranej przez siebie specjalizacji, dzięki czemu nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie. Posiadają również uprawnienia pedagogiczne do nauczania geografii w placówkach edukacyjnych. Studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła IIKierunek: Turystyka i zarządzanie dziedzictwemLimit miejsc: 30Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 1,17

upii

Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym to dwustopniowe studia realizowane na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Studenci studiów licencjackich mają do wyboru dwie specjalności: turystyka historyczna oraz zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Na studiach magisterskich można natomiast zdecydować się na specjalności: turystyka historyczna, kultury Azji, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym. W trakcie kształcenia studenci poznają rozległą wiedzę z zakresu historii, geografii, nauk przyrodniczych i społecznych. Oprócz wykładów i innych zajęć teoretycznych. Studenci uczestniczą w laboratoriach realizowanych w ramach grantów i projektów, praktykach oraz stażach w kraju i za granicą, objazdach krajowych i zagranicznych, a także wielu zajęciach praktycznych realizowanych we współpracy z pracodawcami. Kierunek Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym pozwala na zdobycie ogromnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a także na rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań, które mogą być pomocne w planowaniu przyszłego życia zawodowego. Oferta edukacyjna na kierunku: organizacja turystyki historycznej w Krakowie.Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku architektura krajobrazu w Krakowie. Oferta studiów w Krakowie na kierunku:transport.

Zobacz uczelnie na mapie w Krakowie