Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Turystyka - 11 uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Turystyka i rekreacja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2000zł od od 2000zł

Rolnictwo Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - Agroturystyka Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Turystyka i rekreacja Zobacz wiecej

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Geografia Zobacz wiecej

  - Turystyka Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - Zarządzanie w turystyce Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 2300zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Filozoficzny Zobacz wiecej

  - Turystyka i rekreacja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Krakowie ( zobacz więcej )

30-612 Kraków

ul. Witosa 9

tel.:

12 654 54 69, 12 654 48 62, infolinia rekrutacyjna: 508 587 925

ikonka email do uczelni

dziekanat@krakow.janski.edu.pl

Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie ( zobacz więcej )

30-059 Kraków

al. A. Mickiewicza 30

tel.:

+48 12 617 36 84

ikonka email do uczelni

rekrutacja@agh.edu.pl

Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego ( zobacz więcej )

30-705 Kraków

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

tel.:

12 252 44 00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@afm.edu.pl

Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie ( zobacz więcej )

31-112 Kraków

ul. Smoleńsk 14

tel.:

48 604 573 194

ikonka email do uczelni

krakow@san.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Turystyka w Krakowie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

od 0 zł Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego 2350 zł 2100 zł

Studia na kierunku turystyka w Krakowie

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

ujKierunek turystyka na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest w ramach studiów drugiego stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kształcenie przygotowuje absolwentów do pracy w szeroko pojętej turystyce, a także w firmach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska. W trakcie nauki realizowane są przedmioty interdyscyplinarne, między innymi geografia, marketing i zarządzanie w turystyce, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Oprócz przedmiotów teoretycznych, sporo jest również zajęć w trakcie których studenci zdobywają praktyczne umiejętności. Podczas nauki realizowane są również staże zawodowe i praktyki w renomowanych firmach oraz jednostkach administracji publicznej. Absolwenci studiów turystycznych są kompleksowo przygotowani w wybranej przez siebie specjalizacji, dzięki czemu nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie. Posiadają również uprawnienia pedagogiczne do nauczania geografii w placówkach edukacyjnych.

Studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

Kierunek: Turystyka i zarządzanie dziedzictwem
Limit miejsc: 30
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 1,17

upiiTurystyka i Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym to dwustopniowe studia realizowane na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Studenci studiów licencjackich mają do wyboru dwie specjalności: turystyka historyczna oraz zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Na studiach magisterskich można natomiast zdecydować się na specjalności: turystyka historyczna, kultury Azji, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym. W trakcie kształcenia studenci poznają rozległą wiedzę z zakresu historii, geografii, nauk przyrodniczych i społecznych. Oprócz wykładów i innych zajęć teoretycznych. Studenci uczestniczą w laboratoriach realizowanych w ramach grantów i projektów, praktykach oraz stażach w kraju i za granicą, objazdach krajowych i zagranicznych, a także wielu zajęciach praktycznych realizowanych we współpracy z pracodawcami. Kierunek Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym pozwala na zdobycie ogromnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a także na rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań, które mogą być pomocne w planowaniu przyszłego życia zawodowego.

Oferta edukacyjna na kierunku: organizacja turystyki historycznej w Krakowie.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku architektura krajobrazu w Krakowie.

Oferta studiów w Krakowie na kierunku:transport.