Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu (Publiczna)

palceholder

22-400 Zamość

ul. Szczebrzeska 102

tel.:

84 677-27-05, 84 639-60-39

Studia dyplomowe - kierunki
Biologia
Rolnictwo

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Specjalność: Agrobiznes1 600
Specjalność: Agroturystyka1 600
Specjalność: Ochrona środowiska rolniczego1 600
Rolnictwo800
Biologia1100