Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi Punktowe - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Informatyka 304 136
Informatyka stosowana 290
Informatyka w inżynierii komputerowej 220 90
Automatyka i robotyka 172 100
Transport 160 100
Matematyka 159
Budownictwo (j. angielski) 156
Budownictwo 156 100
Matematyka stosowana 147
Geoinformatyka 140
Architektura 131 79
Biotechnologia 116
Inżynieria wzornictwa przemysłowego 111
Elektrotechnika i automatyka 96 56
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna 90
Architektura (j. angielski) 86
Inżynieria medyczna 84
Inżynieria środowiska 80 50
Architektura krajobrazu 79
Gospodarka przestrzenna 70
Energetyka 67 50
Inżynieria produkcji 66 50
Inżynieria i gospodarka wodna 60
Inżynieria bezpieczeństwa 60
Mechanika i budowa maszyn (PL, ENG) 60 50
Środki transportu i logistyka 58 50
Pojazdy samochodowe 58 50
Fizyka techniczna 50
Nanotechnologie i nanomateriały 50
Inżynieria Materiałowa 50
Technologia chemiczna 47
Inżynieria chemiczna i procesowa 47

Progi punktowe na Politechnice w Krakowie - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Rekrutacja na Politechnice Krakowskiej jest obowiązkowa dla absolwentów szkół średnich, którzy chcąc podjąć studia. Aby przejść ją pozytywnie należy mieć jak najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, jak np. obcy język nowożytny czy matematyka.

Dodatkowe punkty uzyskuje się za wyniki maturalne z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Mowa o tutaj o przedmiotach takich jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia czy inny język obcy nowożytny (niemiecki, rosyjski, francuski etc.). Wszystko zależy od specyfikacji danego kierunku studiów.

Punkty kwalifikacyjne przelicza się, uwzględniając poziom przedmiotów zdawanych na maturze wraz z przypisanymi im wagami.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Słaby wynik z egzaminu maturalnego nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na swój wymarzony kierunek studiów. Dodatkowe punkty można zdobyć jeszcze w czasie edukacji w szkole średniej, m.in. za osiągnięcia sportowe bądź biorąc udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Laureat lub finalista danej olimpiady uzyskuje maksimum, czyli 100% punktów z jednego przedmiotu, który jest przypisany danemu konkursowi. Nie jest to jednoznaczne ze zwolnieniem z pisania egzaminu maturalnego.

Trzeba przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz zdobyć minimalną do zdania ilość punktów.

Kiedy Politechnika Krakowska podaje informację o progach punktowych?


Politechnika Krakowska w swoim Informatorze dla Kandydatów na studia 2023/24 udostępniła wskaźnik rekrutacyjny, na którego podstawie obliczana jest ilość punktów kwalifikujących przyszłych studentów.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów – oddzielnie dla każdego kierunku i formy studiów. Są one zmienne każdego roku i zależą m.in. od liczby kandydatów na jedno miejsce.

Kandydaci z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego są przyjmowani na Politechnikę Krakowską do momentu całkowitego zapełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach. Może się również zdarzyć tak, że w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, uruchomiona zostanie druga tura rekrutacyjna.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Politechnice Krakowskiej w roku 2023

 

1. Informatyka - próg minimalny: 304 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia inżynierskie (3,5 lub 4-letnie), magisterskie

Absolwent tego kierunku jest kompleksowo przygotowany do pracy w szeroko pojętej branży IT. Wszystko dzięki dopasowaniu standardów nauczania do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Kształcenie na kierunku Informatyka można kontynuować na studiach II stopnia, gdzie do wyboru są 3 specjalizacje: Data science, Cyberbezpieczeństwo oraz Systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość.

Zobacz więcej: Informatyka na PK.

2. Informatyka stosowana – próg minimalny: 290 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia inżynierskie (3,5-letnie), magisterskie (1,5-roczne).

Przedmiotem studiów jest szeroko pojęta nauka specjalistycznych zagadnień informatycznych, takich jak: algorytmy oraz języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, bazy danych czy grafika komputerowa.

Dzięki bogatej ofercie przedmiotów wybieralnych z zakresu informatyki stosowanej, studia nie posiadają konkretnych specjalności, dając studentom możliwość kreowania własnej ścieżki rozwoju w tej dziedzinie.

Zobacz więcej: Informatyka stosowana na PK.

3. Informatyka w inżynierii komputerowej - próg minimalny: 220 punktów (studia stacjonarne)


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia inżynierskie.

Jest to kierunek, który zaopatrza studenta w wiedzę z zakresu, m.in. architektury systemów komputerowych, programowania w obiektowych językach programowania czy baz danych i sieci komputerowych.

Zdobyta wiedza oraz umiejętności dają możliwość absolwentom podjęcia pracy w krajowych i międzynarodowych firmach lub koncernach informatycznych, telekomunikacyjnych i elektronicznych.

Zobacz więcej: Informatyka w inżynierii komputerowej na PK.

4. Automatyka i robotyka - próg minimalny: 172 punktów (studia stacjonarne)


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia inżynierskie, magisterskie

Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań, integrowania oraz użytkowania układów i systemów automatyki i robotyki. Niewątpliwym atutem jest możliwość zdobycia w trakcie studiów uprawnień elektroinstalacyjnych SEP.

W ramach kierunku funkcjonują 3 specjalności: Automatyzacja systemów wytwarzania, Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń, Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych.  

Zobacz więcej: Automatyka i robotyka na PK.

5. Transport - próg minimalny: 160 punktów (studia stacjonarne)


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, II stopnia.

Absolwenci posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności z obszaru zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych.

Na studiach II stopnia funkcjonują 3 specjalności: Logistyka i spedycja, Transport kolejowy oraz Transport miejski.

Zobacz więcej: Transport na PK.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Krakowie