Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Krakowie w roku akademickim 2021/2022
Najdroższe kierunki studiów w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny 40 000 zł za rok – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Uniwersytet Jagielloński Kierunek lekarsko-dentystyczny

Jednolite studia magisterskie na kierunku lekarsko – dentystycznym trwają 5 lat (10 semestrów) i prowadzone są zarówno w trybie dziennym (stacjonarnym) jak i w formie odpłatnej (niestacjonarnej). Pierwsze lata nauki obejmują wiedzę teoretyczną z zakresu nauk medycznych i nauki przedkliniczne, które przygotowują do pracy z pacjentem. Po znajomieniu się z anatomią i fizjologia człowieka, biochemią czy patomorfologią, rozpoczyna się nauka działów takich jak choroby zakaźne, pediatria, kardiologia czy chirurgia.

Od III roku studiów przybywa zajęć klinicznych i kierunkowych stomatologicznych, utrwalanych podczas praktyk zawodowych, podczas których młodzi stomatolodzy uczą się postępowania z pacjentem, wykonywania zabiegów i przeprowadzania operacji związanych z przyszłym zawodem lekarza dentysty. Absolwenci kierunku rozpoczynają prestiżową i odpowiedzialną pracę w szpitalach, publicznej i prywatnej służbie zdrowia, klinikach stomatologicznych, rozpoczynają kształcenie specjalizacyjne na specjalizacjach takich jak stomatologia dziecięca, ortodoncja czy chirurgia stomatologiczna, a najczęściej prowadzą prywatne gabinety dentystyczne.
Program studiów na kierunku Lekarsko-dentystycznym na UJ
Zasady rekrutacji na kierunek Lekarsko-dentystyczny

 

2. Kierunek lekarski 35 000 zł za rok - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek lekarski to studia medyczne mające formę jednolitych studiów magisterskich z nauką trwającą 12 semestrów (6 lat) i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej – z opłatą za czesne. Pierwsze lata nauki obejmują przedmioty ogólne i dyscypliny nauk medycznych tzw. Przedklinicznych, które przygotowują merytorycznie do wykonywania zawodu lekarza, uczą etyki i sposobu postępowania z pacjentem, zaznajamiają z anatomią, uczą fizjologii człowieka, patomorfologii, historii medycyny czy patomorfologii. Kolejne lata nauki to konkretne działy medycyny z psychiatrią, neurologią, chorobami zakaźnymi czy ortopedią oraz praca z pacjentem klinicznym, gdzie przyszli lekarze poznają od strony praktycznej specyfikę przyszłej pracy wykonując własnoręcznie zabiegi i asystując przy poważnych operacjach.

Studia uczą podejmowania szybkich decyzji mających często wpływ na życie i zdrowie pacjenta. Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w szpitalach i specjalistycznych klinikach, każdego rodzaju placówkach służby zdrowia, prowadzić prywatną praktykę lekarską w prywatnym gabinecie, rozwijać swoje umiejętności w ponad 70 dostępnych specjalizacjach lekarskich lub oddać się pracy naukowo-badawczej.
Program studiów na kierunku Lekarskim na UJ
Zasady rekrutacji na kierunek Lekarski

 

3. Kierunek farmacja 15 000 zł za rok - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek Farmacja, to studia jednolite magisterskie, trwające pięć i pół roku. Prowadzone są one w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) odpłatnym - opłata semestralna wynosi 15 000 złotych. Studia składają się z zajęć obowiązkowych, fakultatywnych oraz z praktyk w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych. W programie kształcenia na tym kierunku są takie przedmioty jak na przykład: chemia organiczna, biologia z genetyką, anatomia, chemia analityczna, molekularne mechanizmy starzenia się komórek i organizmów, patofizjologia, farmakokinetyka, farmaceutyczne i medyczne aspekty radioterapii czy też immunoprofilaktyka chorób infekcyjnych.

Student podczas zajęć pozyskuje wiedzę z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych. Przygotowuje się on do roli gwaranta jakości leczniczych produktów. Po ukończeniu tego kierunku może znaleźć pracę między innymi w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych lub jednostkach naukowo – badawczych.
Program studiów na kierunku Farmacja na UJ
Zasady rekrutacji na kierunek Farmacja

 

4. Kierunek japonistyka 13 800 zł/ za rok - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia orientalna – japonistyka, to stacjonarne i zaoczne studia licencjackie I-ego stopnia i studia II-ego stopnia magisterskie uzupełniające, na których nauka trwa odpowiednio 3 i 2 lata w zależności od stopnia studiów. Studia obejmują zarówno intensywną naukę języka japońskiego, sztukę pisma japońskiego, kulturę, obyczajowość, religię i filozofię Japonii. Osoby zainteresowane obyczajowością orientu, będą miały okazje poznać literaturę japońską, wpływ złożoności języka na kulturę oraz zasady prawidłowego tłumaczenia tekstów z języka japońskiego na język polski. Lingwiści posługujący się językiem japońskim są coraz częściej poszukiwani nie tylko na krajowym rynku pracy.

Uzyskując dyplom ukończenia studiów na kierunku japonistyka, pozwala ubiegać się o pracę w muzeach, ośrodkach kulturalno-edukacyjnych, turystyce jako piloci wycieczek zagranicznych, placówkach dyplomatycznych, biurach tłumaczeń, w międzynarodowych korporacjach współpracujących z krajami Dalekiego Wschodu, jako nauczyciele i lektorzy w szkołach językowych lub państwowej i samorządowej administracji.
Program studiów na kierunku Japonistyka na UJ
Zasady rekrutacji na Japonistykę

 

5. Kierunek kosmetologia 7 200 zł za rok - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kosmetologia, to studia uzupełniające magisterskie, które prowadzone są stacjonarnie (dziennie) i niestacjonarnie (zaocznie) przez 4 semestry, przy czym przy nauce zaocznej należy uiszczać opłatę w wysokości 7200 złotych za semestr. Kierunek kształci z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej. W jego programie znajdują się przedmioty obowiązkowe, jak i fakultatywne.

Po ukończeniu Kosmetologii absolwent będzie posiadał zaawansowaną wiedzę ogólną z nauk biologicznych, społecznych i zdrowotnych, jak i wiedzę szczegółową o różnych kosmetykach, substancjach używanych do produkcji kosmetyków, a także o technologii produktów kosmetycznych. Dodatkowo będzie on potrafił wykazywać znajomość technik i metod badań preparatów i surowców, jak i leczniczych pod kątem chemicznym i toksykologicznym w celu określenia ich jakości. Po ukończonych studiach absolwent może podjąć pracę w placówkach specjalizujących się w promocji zdrowia i urody, czy też w gabinetach kosmetycznych.
Program studiów na kierunku Kosmetologia na UJ
Zasady rekrutacji na studia Kosmetologia

 

Pełny ranking najdroższych kierunków studiów w Krakowie


Data publikacji: 29.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Krakowie

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Krakowie

Zobacz opinie o innych miastach w Krakowie
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków