Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia II stopnia w Krakowie


Studia II stopnia Kraków (magisterskie)
 

Studia II stopnia Kraków

Studia magisterskie w stolicy Polski, trwają od 18 do 24 miesięcy i kończą się zdobyciem tytułu magistra lub magistra inżyniera.

Są to studia drugiego stopnia, które umożliwiają dalsze kształcenie na poziomie doktoranckim.

Aby podjąć naukę na studiach II stopnia, konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, takich jak licencjat, inżynier lub jednolite studia magisterskie.

Kandydaci mogą wybierać między formą stacjonarną (dzienną) a niestacjonarną (zaoczną) studiów. Dostępne programy kształcenia różnią się w zależności od wybranej przez nich specjalizacji lub ścieżki edukacyjnej.

Kierunki na studiach II stopnia w Krakowie (98)

Dodatkowe informacje o kierunku Administracja

Dodatkowe informacje o kierunku Analityka

Dodatkowe informacje o kierunku Arabistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Archeologia

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Dodatkowe informacje o kierunku Astronomia

Dodatkowe informacje o kierunku Bankowość

Dodatkowe informacje o kierunku Biologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biznes

Dodatkowe informacje o kierunku Chemia

Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja

Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia

Dodatkowe informacje o kierunku Elektronika

Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia germańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia hiszpańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia klasyczna

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia orientalna

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia rosyjska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia słowiańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia szwedzka

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia ukraińska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia włoska

Dodatkowe informacje o kierunku Finanse

Dodatkowe informacje o kierunku Filozofia

Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Geodezja

Dodatkowe informacje o kierunku Kartografia

Dodatkowe informacje o kierunku Geografia

Dodatkowe informacje o kierunku Geologia

Dodatkowe informacje o kierunku Historia

Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka

Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Marketing

Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona Środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Politologia

Dodatkowe informacje o kierunku Podatki

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Public Relation

Dodatkowe informacje o kierunku Rachunkowość

Dodatkowe informacje o kierunku Religioznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Socjologia

Dodatkowe informacje o kierunku Transport

Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka

Dodatkowe informacje o kierunku Rekreacja

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Dodatkowe informacje o kierunku Zdrowie

Dodatkowe informacje o kierunku Budownictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałowa

Dodatkowe informacje o kierunku Telekomunikacja

Dodatkowe informacje o kierunku Mechanika

Dodatkowe informacje o kierunku Reklama

Dodatkowe informacje o kierunku Komunikacja społeczna

Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Dodatkowe informacje o kierunku Sport

Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Ekologia

Dodatkowe informacje o kierunku Handel zagraniczny

Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka przestrzenna

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Pielęgniarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka i robotyka

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria Biomedyczna

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Dodatkowe informacje o kierunku Stosunki Międzynarodowe

Dodatkowe informacje o kierunku Praca Socjalna

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dodatkowe informacje o kierunku Matematyka

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Rolnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Geoturystyka

Dodatkowe informacje o kierunku Etnologia

Dodatkowe informacje o kierunku Elektrotechnika

Dodatkowe informacje o kierunku Judaistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Amerykanistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Muzykologia

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura Krajobrazu

Dodatkowe informacje o kierunku Studia Azjatyckie

Dodatkowe informacje o kierunku Ogrodnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Nauki o Rodzinie

Dodatkowe informacje o kierunku Położnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Akustyka

Dodatkowe informacje o kierunku Japonistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Arteterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Business management

Dodatkowe informacje o kierunku International Business

Dodatkowe informacje o kierunku Management

Dodatkowe informacje o kierunku Finance and Accounting

Dodatkowe informacje o kierunku Kryminologia

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie projektami

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dodatkowe informacje o kierunku Muzyka

Nowe oraz popularne kierunki studiów II stopnia w Krakowie

 

Nowe kierunki studiów II stopnia w Krakowie w 2023 r.

 

1. Laboratoria Kultury Współczesnej

 

Studia II stopnia w Krakowie

Kierunek "Laboratoria Kultury Współczesnej" to innowacyjne studia II stopnia, które łączą teorię z praktyką badawczą w zakresie współczesnej kultury i subkultur.

Program studiów kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia, projekty i warsztaty, pozwalając studentom na eksplorację i tworzenie kultury współczesnej.

Studenci uczą się wykorzystywać eksperymentalne metody pracy, w tym narzędzia artystyczne, aby krytycznie angażować się w kulturę.

Absolwenci są przygotowani do pracy w organizacjach kultury i sztuki, jako krytycy, kuratorzy czy animatorzy życia wspólnotowego.

Zobacz więcej: Laboratoria Kultury Współczesnej UJ

2. Twórcze Pisanie 

 

Studia II stopnia w Krakowie

Kierunek "Twórcze Pisanie"  to studia II stopnia skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności tworzenia literackich tekstów artystycznych i użytkowych.

Program ten uczy studentów efektywnego posługiwania się językiem polskim w kontekście literackim, obejmując zagadnienia związane z poetyką, retoryką oraz kompozycją tekstu artystycznego.

Studenci uczą się również organizacji pracy pisarza i zdobywają wiedzę o społecznych oraz psychologicznych aspektach funkcjonowania tekstu.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych dziedzinach branży kreatywnej, w tym w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach oraz agencjach reklamowych.

Sprawdź szczegóły: Twórcze Pisanie UJ

3. Chemia w Kryminalistyce

 

Studia II stopnia w Krakowie

Kierunek "Chemia w Kryminalistyce" to studia II stopnia łączące chemię sądową, analizę materiałów dowodowych oraz techniki kryminalistyczne.

Program studiów integruje wiedzę laboratoryjną z materiałami dowodowymi, obejmując zagadnienia chemiczne, biologiczne, toksykologiczne i informatyczne.

Studia mają charakter praktyczny, przygotowując do identyfikacji i analizy śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia.

Absolwenci mogą pracować w laboratoriach kryminalistycznych, badawczych, kontrolnych oraz w sektorze chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym.

Zobacz więcej: Chemia w Kryminalistyce AGH

 

Popularne kierunki studiów II stopnia w Krakowie

 

1. Chemia - studia II stopnia w Krakowie

 

Studia II stopnia w Krakowie

Kierunek "Chemia" to studia naukowe skupiające się na badaniu materii, jej właściwościach, reakcjach i przemianach.

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów, od chemii organicznej i nieorganicznej po biochemię i chemię fizyczną.

Studenci uczą się zaawansowanych technik laboratoryjnych i analitycznych, które są niezbędne w badaniach chemicznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych sektorach, w tym w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, ochronie środowiska i badaniach naukowych.

Kursy często obejmują projekty badawcze, co umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia w rzeczywistych sytuacjach naukowych.

2.  Architektura krajobrazu ​​​​​​- studia II stopnia w Krakowie

 

Studia II stopnia w Krakowie

Kierunek "Architektura Krajobrazu" koncentruje się na projektowaniu, planowaniu i zarządzaniu przestrzenią zieloną oraz terenami miejskimi.

Studenci uczą się tworzenia harmonijnych i funkcjonalnych krajobrazów, które łączą aspekty ekologiczne, estetyczne i społeczne.

Program obejmuje zagadnienia z zakresu botaniki, ekologii, urbanistyki i sztuki krajobrazu.

Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych, instytucjach publicznych oraz w sektorze ochrony środowiska, gdzie projektują parki, ogrody, tereny rekreacyjne i przestrzenie publiczne.

3. Kryminologia - studia II stopnia w Krakowie

 

Studia II stopnia w Krakowie

Kierunek "Kryminologia" to interdyscyplinarne studia skupiające się na badaniu przestępczości i jej zapobieganiu, a także na systemie wymiaru sprawiedliwości.

Program łączy wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii i kryminalistyki, by zrozumieć przyczyny i skutki zachowań przestępczych.

Studenci uczą się również o metodach profilaktyki przestępczości i resocjalizacji.

Absolwenci są przygotowani do pracy w służbach policyjnych, sądownictwie, instytucjach penitencjarnych oraz organizacjach zajmujących się badaniami kryminologicznymi i polityką społeczną.