Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie
Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie

1. Psychologia - 15,11 kandydata na jedno miejsce – Akademia Ignatianum w Krakowie


Akademia Ignatianum w Krakowie psychologia

Psychologia to kierunek jednolitych studiów magisterskich, z nauką trwającą 5 lat (10 semestrów), studia prowadzone są w formie dziennej – stacjonarnej (bezpłatne) i niestacjonarnej (z opłatą roczną). Psychologia pozwala zrozumieć motywy działalności człowieka, jego potrzeby i emocje, dowiedzieć się jak działają procesy poznawcze i decyzyjne oraz w jaki sposób formuje się osobowość. Studenci zgłębiając naturę człowieka i jego psychikę, potrafią rozpoznać zachowania patologiczne, diagnozować je i w razie potrzeby reagować.

Program studiów zakłada możliwość wybory indywidualnej ścieżki rozwoju, dlatego studenci kierunku mogą w trakcie nauki wybrać specjalizację związaną z pracą rehabilitacyjną – psychologia kliniczne, wspomaganiem wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – psychokryminologia, badaniem rozwoju i zmian zachowań człowieka od okresu prenatalnego do śmierci – wspomaganie rozwoju, pracą związaną z reklamą i zarządzaniem zasobami ludzkimi – psychologia zarządzania. Płatna forma studiów zaocznych, wymaga wniesienia opłaty w wysokości 2700zł/semestr.

Program studiów na kierunku Psychologia na Akademii Ignatianum

 

2. Ekonomia – 14,98 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Jagielloński

Ekonomia to 6-cio semestralne studia licencjackie I-ego stopnia, na których nauka trwa 3 lata i prowadzona jest w trybie dziennym – stacjonarnym. W ofercie uczelni dostępne są też studia magisterskie II-ego stopnia na kierunku Ekonomia, prowadzone w trybie stacjonarnym w trakcie dwuletniej nauki. Nauka obejmuje w głównej mierze dziedziny nauk ekonomicznych i finansów oraz dyscyplin takich jak matematyka, zarządzanie, prawo czy psychologia.

Studenci poznają, analizują i projektują politykę gospodarczą w skali regionu i całego kraju, zgłębiają zjawiska i procesy ekonomiczne, zdobywają teoretyczną i praktyczna wiedzę ekonomiczną, przygotowując się do pracy na specjalistycznych stanowiskach biznesowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Studenci poszerzają swoją wiedzę wybierając specjalności zgodnie z zainteresowaniem i przyszłą drogą kariery zawodowej ekonomisty, dostępne są takie moduły specjalizacyjne jak ekonomia międzynarodowa, związana z gospodarka światową i rynkami walutowymi, lub moduły powiązane z bankowością, ubezpieczeniami i finansami.

Program studiów na kierunku Ekonomia na UJ
Zasady rekrutacji na kierunek Ekonomia

 

3. Informatyka - 12,36 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Krakowska

Informatyka, to studia I-ego stopnia inżynierskie (3,5 roku) i II-ego stopnia magisterskie (1,5 roku), prowadzone w trybie dziennym i zaocznym (niestacjonarnym). Studia na kierunku informatycznym dają możliwość zapoznania z najnowszymi technologiami i oprogramowaniem, poznania zasad funkcjonowania sieci, serwerów i świata cyfrowego. Absolwenci kierunku zdobywają specjalistyczną wiedzę niezbędną w każdej dziedzinie współczesnego świata wykorzystującej telefon, komputer czy Internet, uczą się rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom pojawiającym się w Internecie, potrafią wykorzystywać narzędzia i oprogramowanie ogólnodostępne i specjalistyczne.

Studenci studiów II-ego stopnia magisterskich, mogą wybrać jedną z 5 dostępnych specjalizacji takich jak cyberbezpieczeństwo, grafika komputerowa i multimedia, informatyka stosowana, teleinformatyka czy data science. Absolwenci studiów informatycznych, znajdują zatrudnienie w niemal każdej gałęzi przemysłu, firmach IT, administracji, służbach mundurowych, instytucjach państwowych czy szkolnictwie. Płatna forma studiów niestacjonarnych wynosi 3300 – 3500zł/semestr.

Program studiów na kierunku Informatyka na PK

 

4. Kierunek lekarsko– dentystyczny –11.82 kandydata na jedno miejsce Uniwersytet Jagielloński 

Kierunek lekarsko – dentystyczny, to studia jednolite magisterskie trwające pięć lat, odbywają się one w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Na tym kierunku studenci uczą się przede wszystkim podstawowych teorii oraz zasad praktyki medycznej i stomatologicznej. Poznają też sposoby komunikacji i współpracy z pacjentami oraz są przygotowywani do kierowania zespołem ludzkim. Uczeń zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności, ale i zasady etyczne, dzięki czemu będzie on odpowiednio przygotowany do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Bardzo istotne jest również to, że w trakcie trwania tych studiów konieczne jest odbycie praktyk zawodowych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani między innymi do planowania, wdrożenia i oceny postępowanie profilaktycznego, jak i leczniczego w zakresie promocji zdrowia oraz edukacji prozdrowotnej. Będą mogli oni również prowadzić profesjonalną opiekę dentystyczną, a także zajmować się badaniami naukowymi w zakresie swojej specjalności.

Program studiów na kierunku Lekarsko-dentystycznym na UJ
Zasady rekrutacji na kierunek Lekarsko-dentystyczny

 

5. Finanse, bankowość, ubezpieczenia-11.5 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet Jagielloński 

Finanse, bankowość, ubezpieczenia, to studia I stopnia, które prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Trwają one 3 lata (6 semestrów). W programie tego kierunku znajdują się między innymi takie przedmioty jak: podstawy rachunkowości, analiza gospodarcza, rachunek prawdopodobieństwa, matematyka, statystyka, a także mikro i makroekonomia.

W trakcie trwania studiów należy także odbyć praktyki zawodowe, dzięki którym studenci zostają wprowadzeni w specyfikę wybranego zawodu. Ponadto na tym kierunku zdobywają oni wiedzę niezbędną do poruszania się w dziedzinie finansów, bankowości i ubezpieczeń. Ukończenie tych studiów specjalistycznie przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na rynku finansowym. Mogą oni szukać zatrudnienia w administracji publicznej - urzędach skarbowych, sektorach bankowych, jak i w podmiotach prywatnych. Mogą oni również pracować jako eksperci do spraw analiz ekonomicznych, czy też interpretacji aktualnych zjawisk gospodarczych.

Program studiów na kierunku Finanse, bankowość, ubezpieczenia na UJ
Zasady rekrutacji na kierunek Finanse, bankowość, ubezpieczenia

 

Pełny ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Krakowie

 

 


Data publikacji: 29.03.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków