Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie

Najpopularniejsze kierunki studiów w KrakowieNajpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie 2022/2023

 

1. Grafika - ponad 11 kandydatów na jedno miejsce - ASP w Krakowie

 

Czas trwania studiów: 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 4 000 za rok studiów

Osoby zainteresowane rysowaniem lub malowaniem z pewnością odnajdą się na kierunku grafika. Studia na kierunku przygotowują do wykorzystania talentu plastycznego do tworzenia logotypów, grafik reklamowych i wielu innych.

W trakcie studiów można poznać obsługę najważniejszych programów graficznych, a także udoskonalić technikę związaną z rysunkiem. Dodatkowo przekazywane są kompetencje z obszaru marketingu. Dzięki temu osoby kończące studia są znakomicie przygotowane do podjęcia się pracy zawodowej i mogą łatwo poradzić sobie ze znalezieniem zatrudnienia.

 

2. Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe – ponad 11 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Jagielloński

 

Czas trwania studiów: 3 lata (studia I stopnia)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 10 200 zł za rok

Zarządzanie wciąż plasuje się w czołówce najpopularniejszych kierunków studiów. Interdyscyplinarny kierunek studiów pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z różnych dziedzin i przygotowanie się do pracy w firmach na stanowiskach kierowniczych.

Studia na tym kierunku koncentrują się przede wszystkim na przekazaniu szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Studenci zdobywają zarówno kompetencje ścisłe, jak i miękkie, które pozwalają na łatwiejszy kontakt z drugim człowiekiem. Wszystko to wpływa na jeszcze lepsze przygotowanie do pracy i pozwala lepiej poradzić sobie w życiu zawodowym.

 

3. Filologia angielska – ponad 11 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Jegiloński

 

Czas trwania studiów: 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 6 000 zł za rok

Filologia angielska to jeden z tych kierunków studiów, które pozwalają poznać w stopniu zaawansowanym język angielski. W trakcie studiów można także zapoznać się z kulturą krajów anglojęzycznych oraz najważniejszą literaturą, która jest wydawana w tym języku.

Absolwenci kierunku posiadają umiejętność posługiwania się angielskim na poziomie C1/C2. Dodatkowo posiadają kompetencje do pracy w charakterze tłumaczy czy nauczycieli

 

4. Weterynaria – ponad 11 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Czas trwania studiów: 5 lat (jednolite studia magisterskie)
Tryby studiów: stacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: brak

Weterynaria to kierunek, który skierowany jest do wszystkich osób, które pragną nieść pomoc dla zwierząt. Na studiach można zdobyć wiedzę na temat różnych gatunków zwierząt i wiedzę z obszaru leczenia.

Studia w zależności od wybranej specjalizacji przygotowują do pracy z różnego rodzaju gatunkami zwierząt i w różnych miejscach. Absolwenci mogą pracować w klinikach weterynaryjnych, gospodarstwach rolnych czy ogrodach zoologicznych.

 

5. Zarządzanie kulturą i mediami – ponad 9 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Jagielloński

 

Czas trwania studiów: 3 lata (studia I stopnia)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 10 000 zł za rok

Zarządzanie kulturą i mediami to unikatowy kierunek, który pozwala zdobyć wiedzę z obszaru zarządzania i funkcjonowania organizacji kultury oraz mediów. Studenci poznają zagadnienia związane z przedsiębiorczością oraz marketingiem.

Poznają także najważniejsze zagadnienia prawne i wykorzystanie Internetu oraz mediów społecznościowych jako mediów. Szeroka wiedza zdobywana w trakcie edukacji na kierunku pozwala łatwiej poradzić sobie na rynku pracy i odnaleźć się w wielu różnorodnych przedsiębiorstwach.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie 2021/2022


1. Ekonomia - 16 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Jagielloński

 

Czas trwania studiów: 3 lata (I stopień) i 2 lata (II stopień) 
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia stacjonarne: 2 100 zł/semestr studiów
Nabywane umiejętności:

Absolwenci kierunku ekonomicznego są przygotowywani do pracy na stanowiskach specjalistycznych związanych z szeroko pojętą ekonomią, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Program pozwala wykształcić również specjalistów w zakresie analityki, księgowości czy doradztwa (np. podatkowego).

Studenci podczas trwania studiów nabywają zaawansowaną wiedzę obejmującą znajomość ekonomicznych mechanizmów gospodarek i przedsiębiorstw, znajomość rachunkowości czy prawa gospodarczego. 

 

2. Psychologia - 15 kandydatów na jedno miejsce, Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Czas trwania studiów: 5 lat (studia jednolite magisterskie) 
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 3 000 zł/semestr studiów
Nabywane umiejętności:

Na kierunku Psychologia, studenci nabywają wiedzę ogólną z zakresu psychologii jak i tę specjalistyczną. Kierunek uwzględnia następujące specjalności: wspomaganie rozwoju – wprowadzenie do logopedii, psychologia języka i komunikacji czy psychologia rozwoju w późnej dorosłości; psychologia kliniczna – podstawy psychiatrii, wczesna interwencja psychologiczna czy psychologia kryzysu; psychokryminologia – podstawy prawa karnego, wiktymologia, podstawy kryminologii i inne; psychologia zarządzania – zarządzanie grupą i zespołem, media i public relations w organizacji, time and budget management i inne.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra w wybranej przez siebie specjalności. 

 

3. Finanse, bankowość i ubezpieczenia - 14 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Jagielloński

 

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów) – studia licencjackie I stopnia 
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 6 400 zł/ rok
Nabywane umiejętności:

Kierunek finanse, bankowość, ubezpieczenia umożliwia studentom do podjęcia pracy na rynku finansowym, dzięki kompleksowemu przygotowaniu specjalistycznemu.

Absolwenci nabywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, która jest niezbędna do pracy na stanowiskach związanych z finansami, m.in w administracji publicznej, podmiotach prywatnych czy w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto studenci uczą się organizować pracę zespołową oraz skutecznie komunikować się czy negocjować, również przy użyciu języka angielskiego. 

 

4. Kierunek lekarsko-dentystyczny - 13 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Jagielloński

 

Czas trwania studiów: 5 lat (10 semestrów) – studia jednolite magisterskie 
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 44 000 zł/ rok
Nabywane umiejętności:

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymują tytuł zawodowy lekarza dentysty.

Dzięki specjalistycznemu przygotowaniu, są gotowi do podjęcia pracy w m.in publicznych oraz prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, szkolnictwie, instytucjach badawczych lub ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej

 

5. Fizjoterapia - 12 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Jagielloński 

 

Czas trwania studiów: 5 lat (10 semestrów) – studia jednolite magisterskie 
Tryby studiów: stacjonarne
Cena za studia: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Absolwent fizjoterapii zyskuje odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę teoretyczną, która umożliwi mu samodzielne wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w zakresie diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii czy masażu.

Ukończenie studiów na tym kierunku dają możliwość zatrudnienia w m.in publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, a także gabinetach odnowy biologicznej i ośrodkach spa.

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków studiów w Krakowie 2021.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie 2020/2021


Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie

1. Psychologia - 15,11 kandydata na jedno miejsce, Akademia Ignatianum w Krakowie


Akademia Ignatianum w Krakowie psychologia

Psychologia to kierunek jednolitych studiów magisterskich, z nauką trwającą 5 lat (10 semestrów), studia prowadzone są w formie dziennej – stacjonarnej (bezpłatne) i niestacjonarnej (z opłatą roczną). Psychologia pozwala zrozumieć motywy działalności człowieka, jego potrzeby i emocje, dowiedzieć się jak działają procesy poznawcze i decyzyjne oraz w jaki sposób formuje się osobowość. Studenci zgłębiając naturę człowieka i jego psychikę, potrafią rozpoznać zachowania patologiczne, diagnozować je i w razie potrzeby reagować.

Program studiów zakłada możliwość wybory indywidualnej ścieżki rozwoju, dlatego studenci kierunku mogą w trakcie nauki wybrać specjalizację związaną z pracą rehabilitacyjną – psychologia kliniczna, wspomaganiem wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania – psychokryminologia, badaniem rozwoju i zmian zachowań człowieka od okresu prenatalnego do śmierci – wspomaganie rozwoju, pracą związaną z reklamą i zarządzaniem zasobami ludzkimi – psychologia zarządzania.

Płatna forma studiów zaocznych, wymaga wniesienia opłaty w wysokości 2 700 zł/semestr.

 

2. Ekonomia – 14,98 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Jagielloński

 

Ekonomia to 6-cio semestralne studia licencjackie I-ego stopnia, na których nauka trwa 3 lata i prowadzona jest w trybie dziennym – stacjonarnym. W ofercie uczelni dostępne są też studia magisterskie II-ego stopnia na kierunku Ekonomia, prowadzone w trybie stacjonarnym w trakcie dwuletniej nauki. Nauka obejmuje w głównej mierze dziedziny nauk ekonomicznych i finansów oraz dyscyplin takich jak matematyka, zarządzanie, prawo czy psychologia.

Studenci poznają, analizują i projektują politykę gospodarczą w skali regionu i całego kraju, zgłębiają zjawiska i procesy ekonomiczne, zdobywają teoretyczną i praktyczna wiedzę ekonomiczną, przygotowując się do pracy na specjalistycznych stanowiskach biznesowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Studenci poszerzają swoją wiedzę wybierając specjalności zgodnie z zainteresowaniem i przyszłą drogą kariery zawodowej ekonomisty, dostępne są takie moduły specjalizacyjne jak ekonomia międzynarodowa, związana z gospodarka światową i rynkami walutowymi, lub moduły powiązane z bankowością, ubezpieczeniami i finansami.

 

3. Informatyka - 12,36 kandydata na jedno miejsce, Politechnika Krakowska

 

Informatyka, to studia I-ego stopnia inżynierskie (3,5 roku) i II-ego stopnia magisterskie (1,5 roku), prowadzone w trybie dziennym i zaocznym (niestacjonarnym). Studia na kierunku informatycznym dają możliwość zapoznania z najnowszymi technologiami i oprogramowaniem, poznania zasad funkcjonowania sieci, serwerów i świata cyfrowego. Absolwenci kierunku zdobywają specjalistyczną wiedzę niezbędną w każdej dziedzinie współczesnego świata wykorzystującej telefon, komputer czy Internet, uczą się rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom pojawiającym się w Internecie, potrafią wykorzystywać narzędzia i oprogramowanie ogólnodostępne i specjalistyczne.

Studenci studiów II-ego stopnia magisterskich, mogą wybrać jedną z 5 dostępnych specjalizacji takich jak cyberbezpieczeństwo, grafika komputerowa i multimedia, informatyka stosowana, teleinformatyka czy data science. Absolwenci studiów informatycznych, znajdują zatrudnienie w niemal każdej gałęzi przemysłu, firmach IT, administracji, służbach mundurowych, instytucjach państwowych czy szkolnictwie.

Płatna forma studiów niestacjonarnych wynosi 3 300 – 3 500 zł/semestr.

 

4. Kierunek lekarsko-dentystyczny – 11.82 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Jagielloński 

 

Kierunek lekarsko – dentystyczny, to studia jednolite magisterskie trwające pięć lat, odbywają się one w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Na tym kierunku studenci uczą się przede wszystkim podstawowych teorii oraz zasad praktyki medycznej i stomatologicznej. Poznają też sposoby komunikacji i współpracy z pacjentami oraz są przygotowywani do kierowania zespołem ludzkim. Uczeń zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności, ale i zasady etyczne, dzięki czemu będzie on odpowiednio przygotowany do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Bardzo istotne jest również to, że w trakcie trwania tych studiów konieczne jest odbycie praktyk zawodowych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani między innymi do planowania, wdrożenia i oceny postępowanie profilaktycznego, jak i leczniczego w zakresie promocji zdrowia oraz edukacji prozdrowotnej. Będą mogli oni również prowadzić profesjonalną opiekę dentystyczną, a także zajmować się badaniami naukowymi w zakresie swojej specjalności.

 

5. Finanse, bankowość, ubezpieczenia - 11.5 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Jagielloński 

 

Finanse, bankowość, ubezpieczenia, to studia I stopnia, które prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Trwają one 3 lata (6 semestrów). W programie tego kierunku znajdują się między innymi takie przedmioty jak: podstawy rachunkowości, analiza gospodarcza, rachunek prawdopodobieństwa, matematyka, statystyka, a także mikro i makroekonomia.

W trakcie trwania studiów należy także odbyć praktyki zawodowe, dzięki którym studenci zostają wprowadzeni w specyfikę wybranego zawodu. Ponadto na tym kierunku zdobywają oni wiedzę niezbędną do poruszania się w dziedzinie finansów, bankowości i ubezpieczeń. Ukończenie tych studiów specjalistycznie przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na rynku finansowym. Mogą oni szukać zatrudnienia w administracji publicznej - urzędach skarbowych, sektorach bankowych, jak i w podmiotach prywatnych. Mogą oni również pracować jako eksperci do spraw analiz ekonomicznych, czy też interpretacji aktualnych zjawisk gospodarczych.

Zobacz również: Ranking popularności kierunków studiów w Krakowie 2020.


Data publikacji: 08.02.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Krakowie

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Krakowie

Zobacz opinie o innych miastach w Krakowie
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków