Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Krakowie

Nowe kierunki studiów w KrakowieNowe kierunki studiów na krakowskich uczelniach 2022/2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1. Bankowość i zarządzanie ryzykiem 

Kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem realizowany jest w trybie niestacjonarnym w specjalnościach Bankowość zaawansowana i Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym. Pierwsza specjalizacja zawiera w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu szacowania i ograniczania ryzyka, rachunkowości, prawa bankowego i finansów cyfrowych ze szczególnym naciskiem na cyberbezpieczeństwo i sztuczną inteligencję. Pozwala to na znalezienie zatrudnienia w instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych, firmach konsultingowych i innych korporacjach.

Druga specjalność koncentruje się na ryzyku w bankach oraz najważniejszych zagadnieniach dot. rynku ubezpieczeniowego w tym  jego instytucjami, produktami i usługami. Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwenci z łatwością znajdą zatrudnienie w agencjach i zakładach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i bankach.

Program studiów na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem na UEK

 

2. Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

Kierunek Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze prowadzony jest w systemie stacjonarnym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu oceny sytuacji makroekonomicznej, doradztwa inwestycyjnego, przeprowadzania analizy technicznej i fundamentalnej, funkcjonowaniu giełd oraz rynków finansowych tworzeniu i ocenie projektów inwestycyjno-gospodarczych, zarządzaniu portfelem aktywów itp. Uczelnia idzie z duchem czasu uzupełniając program nauczania o nowoczesne zagadnienia takie jak np. działanie rynku kryptowalut i inwestowanie na nim. Teoretyczne informacje uzupełniane są poprzez 700 godzin stażu oraz 960 godzin praktyk.

Cały cykl nauki prowadzony jest pod okiem wysokiej klasy doświadczonych specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów. Zdobyte w czasie studiów kompetencje pozwalają na znalezienie pracy w wielu instytucjach finansowych i rządowych oraz firmach doradczych na stanowiskach m.in. głównego ekonomisty specjalisty ds. inwestycyjnych , dyrektora finansowego

Program studiów na kierunku Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze na UEK

 

3. Analityka gospodarcza

Kierunek Analityka gospodarcza prowadzony jest w trybie niestacjonarnym. Główną tematyką studiów jest modelowanie i prognozowania procesów społeczno-ekonomicznych. Kierunek jest idealny dla osób z analitycznym umysłem i wysokimi umiejętnościami matematycznymi z uwagi na wiele zagadnień ich wymagających poruszanych na przedmiotach takich jak: matematyka finansowa, statystyka opisowa i ekonomiczna, statystyka matematyczna oraz ekonometria. Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa, finansów, demografii i badań operacyjnych.

Przekłada się to na zdobycie pożądanych na rynku pracy umiejętności takich jak  prognozowania procesów zachodzących w gospodarce, przeprowadzanie analiz gospodarczych, rozwiązywanie problemów gospodarczych z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych. Dzięki temu absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach finansowych i administracji państwowej, firmach ubezpieczeniowych i w działach analityki gospodarczej i badań statystycznych wielu różnych przedsiębiorstw.

Program studiów na kierunku Analityka gospodarcza na UEK

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Nowe kierunki studiów w Krakowie

1. Fizyka dla firm 

Prowadzone w trybie stacjonarnym, trzyletnie studia licencjackie. Studia oferują wszechstronne wykształcenie w dziedzinach przyrodniczych, z głównym kierunkiem nauk fizycznych oraz podstawy informatyki, matematyki, chemii, automatyki czy elektroniki. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci poznają metody rozwiązywania rzeczywistych problemów spotykanych w biznesie i przemyśle. Absolwenci kierunku znajdują pracę w instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach branży IT czy wydawnictwach czasopism branżowych.

Program studiów na kierunku Fizyka dla firm na UJ
 

2. Zarządzanie w ochronie zdrowia 

Trzyletnie studia I-ego stopnia licencjackie, prowadzone w trybie stacjonarnym. Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów leczniczych, dowiedzieć się jak zarządzać finansami w jednostkach ochrony zdrowia zarówno na poziomie lokalnym jak i w szerszym ujęciu. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w instytucjach i jednostkach sektora służby zdrowia na stanowiskach zarządczych, kontrolujących, prawnych i ekonomicznych.

Program studiów na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia na UJ

 

3. Zarządzanie polityką społeczną 

Stacjonarne studia licencjackie, na których nauka trwa 6 semestrów – trzy lata. Studenci kierunku poznają zasady współczesnego, efektywnego zarządzania w ramach polityki społecznej, uzyskują wiedzę na temat nauk prawnych i społecznych, psychologii czy ekonomii. Absolwent kierunku wiąże swoją przyszłość z pracą menadżera, pozarządowych i publicznych organizacji publicznych, obejmuje kierownicze stanowiska w administracji, firmach konsultingowych i korporacjach.

Program studiów na kierunku Zarządzanie polityką społeczną na UJ

 

4. Geografia i gospodarka przestrzenna

Studia licencjackie I-ego stopnia, realizowane w trakcie trzyletniej nauki prowadzonej w trybie stacjonarnym. Nowatorski program edukacyjny daje możliwość wyboru indywidualnej ścieżki dydaktycznej w specjalnościach takich jak geografia fizyczna, turystyka, badanie działalności człowieka w ramach geografii społeczno-ekonomicznej czy rozwój regionalny z gospodarka przestrzenną. Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w instytucjach planujących zagospodarowanie terenu, administracji lokalnej i krajowej czy instytucjach ochrony środowiska.

Program studiów na kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna na UJ

 

5. E-gospodarka przestrzenna 

Dwuletnie, stacjonarne studia magisterskie II-ego stopnia. Kierunek uczy wykorzystywania współczesnych narzędzi takich jak technologie geoinformatyczne w zarządzaniu gospodarką przestrzenną, wykorzystując uwarunkowania danego obszaru. Absolwent z powodzeniem znajduje pracę w instytucjach i administracji publicznej w działach planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego czy ochrony przyrody.

Program studiów na kierunku E-gospodarka na UJ

 

6. Polonistyka-komparatystyka 

Trzyletnie studia licencjackie, na których nauka prowadzona jest w trybie dziennym. Kierunek studiów skupiający się na metodach porównawczych literatur, kształtuje postrzeganie literatury polskiej na tle literatury światowej, studenci zdobywają również umiejętności edytorskie i poznają elementy prawa związane z ochroną własności intelektualnej. Absolwenci kierunku podejmują pracę w instytucjach i organizacjach kulturalnych, muzeach, wydawnictwach czy szkolnictwie.

Program studiów na kierunku Polonistyka-komparatystyka na UJ

 

7. Performatyka 

Dwuletnie studia stacjonarne II-ego stopnia magisterskie. Kierunek łączy medioznawstwo i historię nauki ze sztuką performansu, dając możliwość pogłębionej analizy zjawisk kulturowych. Absolwenci kierunku wiążą swoją przyszłość z szeroko rozumianą kulturą pracując w teatrach, galeriach, domach kultury, ale również w agencjach reklamowych, wydawnictwach i firmach projektowych.

Program studiów na kierunku Performatyka na UJ

 

8. Bioinformatyka

Stacjonarne studia licencjackie, z nauką trwającą 3 lata, prowadzone w trybie stacjonarnym. Studia uczą wykorzystania nowoczesnych metod informatycznych i matematycznych przy rozwiązywaniu problemów i zagadnień będących przedmiotem badań biologicznych i medycznych. Absolwenci kierunku podejmują pracę na stanowisku specjalistów analizujących dane, informatyków czy programistów w nowoczesnych centrach badawczo-naukowych.

Program studiów na kierunku Bioinformatyka na UJ

 

Pełna oferta kierunków studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim


Data publikacji: 29.03.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków