Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Krakowie

Nowe kierunki studiów w KrakowieNowe kierunki studiów na krakowskich uczelniach 2023/2024

 

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 

1. Komunikacja i psychologia w biznesie - studia I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Komunikacja i psychologia w biznesie

Komunikacja i psychologia w biznesie przekazuje studentowi unikalną wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące efektywnego zarządzania, opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, podejmowania decyzji, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, skutecznej reklamy, zarządzania HR czy pracy z klientem.

W ramach kierunku działają 2 specjalizacje: Menedżer HR oraz Coaching kariery.

Absolwenci studiów dzięki kompleksowemu przygotowaniu mogą podjąć pracę w: działach HR, działach negocjacyjnych firm krajowych lub zagranicznych, firmach doradczych z zakresu brandingu pracodawcy czy pracownika

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Komunikacja i psychologia w biznesie na WSZiB.

 

2. Przedsiębiorczość cyfrowa - I stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Przedsiębiorczość cyfrowa

Kierunek Przedsiębiorczość cyfrowa dzięki innowacyjnemu programowi nauczania, przygotowuje do pracy przyszłych menedżerów lub konsultantów w obszarze e-biznesu.

Są to studia o profilu praktycznym, uzupełnione o wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów.

Absolwenci studiów I stopnia mogą swobodnie poszukiwać pracy na stanowiskach: menedżerów lub konsultantów e-biznesu,

specjalistów ds. zarządzania projektami w zakresie wdrażania cyfrowych technologii, specjalistów ds. cyfryzacji usług biznesowych. 

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Przedsiębiorczość cyfrowa na WSZiB.

 

3. Zarządzanie: Manager Projektów AI - studia podyplomowe współorganizowane z firmą LUQAM

Zarządzanie: Manager Projektów AI

Zarządzanie: Manager Projektów AI to nowy kierunek studiów podyplomowych.

Jest to interesująca propozycja dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o zaawansowane zagadnienia z zakresu najnowszych technologii oraz narzędzi stosowanych w projektowaniu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Studia są współorganizowane z firmą konsultingową LUQAM.

Zdobyta wiedza będzie przydatna w praktyce zarówno w pracy w firmach zajmujących się sztuczną inteligencją, jak i w każdej innej gałęzi gospodarki, gdzie wykorzystywane są nowoczesne technologie.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Zarządzanie: Manager Projektów AI na WSZiB.

 

Nowe kierunki studiów na krakowskich uczelniach 2022/2023

 

  • Uniwersytet Jagielloński

 

1. Chemia zrównoważonego rozwoju (studia II stopnia)

 

Chemia zrównoważonego rozwoju dostępna na Uniwersytecie Jagiellońskim to jeden z nowych kierunków studiów II stopnia. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z obszaru chemii środowiska i nowoczesnych technik proekologicznych.

Studenci zdobywają wiedzę z obszaru ekologii i prowadzenia działań, które korzystnie wpływają na środowisko. Dzięki temu bez większego problemu znajdą zatrudnienie i poradzą sobie na rynku pracy. Uczelnia koncentruje się przy tym na przekazywaniu maksymalnie praktycznej wiedzy.

Więcej informacji na temat kierunku: Chemia Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

2. Twórcze pisanie (studia II stopnia)

 

Twórcze pisanie to kierunek studiów, który oferowany jest na Wydziale Polonistyki. Studenci kierunku mogą przede wszystkim zapoznać się z tajnikami tworzenia tekstów artystycznych oraz użytkowych.

W trakcie edukacji możliwe jest zdobycie szerokiej wiedzy na temat tworzenia różnego rodzaju opracowań i wykorzystywania narzędzi języka polskiego. Nastawienie na praktyczne kształcenie pozwala od razu wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Dzięki temu absolwenci kierunku legitymują się szerokim zakresem kompetencji.

Więcej informacji na temat kierunku: Twórcze Pisanie na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

3. Studia polskie dla cudzoziemców (studia I stopnia)

 

Studia polskie dla cudzoziemców to dość unikalna propozycja studiów przygotowana przez Uniwersytet Jagielloński. W trakcie studiów możliwa jest nauka języka polskiego, ale również poznanie historii, literatury czy kultury polskiej. Dzięki temu cudzoziemcy, którzy pragną na stałe pozostać w Polsce będą do tego odpowiednio przygotowani.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz w charakterze tłumaczy i nauczycieli. Szeroki zakres kompetencji zdobywany w trakcie nauki pozwala na obranie wielu różnorodnych ścieżek kariery.

Więcej informacji na temat kierunku: Studia Polskie dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

4. Studia strategiczne nad Azją (studia II stopnia)

 

Uniwersytet Jagielloński wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych osób wprowadził do oferty kierunek studia strategiczne nad Azją. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza z obszaru stosunków międzynarodowych oraz prowadzona jest nauka jednego z języków: arabskiego, japońskiego, koreańskiego lub chińskiego.

W trakcie edukacji możliwe jest zdobycie szerokiego zakresu kompetencji, który pozwoli na łatwe znalezienie zatrudnienia. Absolwenci mogą szukać pracy w dyplomacji, wojsku, organizacjach międzynarodowych, jako tłumacze i w wielu innych sektorach gospodarki.

Więcej informacji na temat kierunku: Studia Strategiczne nad Azją na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

5. Laboratoria kultury współczesnej (studia II stopnia)

 

Kierunek laboratoria kultury współczesnej to możliwość poznania sposobów tworzenia współczesnej kultury oraz subkultur. Program studiów opracowany jest w taki sposób, aby znajdowało się w nim maksymalnie dużo zajęć praktycznych.

Dzięki temu zdobywaną podczas wykładów wiedzę teoretyczną natychmiast można będzie skonfrontować w praktyce. To właśnie praktyczne podejście do nauczania jest dużą zaletą tego właśnie kierunku. Absolwenci kierunku mogą szukać po studiach zatrudnienia jako krytycy sztuki czy animatorzy życia wspólnotowego

Więcej informacji na temat kierunku: Laboratoria Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

6. Zarządzanie w ochronie zdrowia (studia II stopnia)

 

Praca w sektorze ochrony zdrowia to dla wielu osób prawdziwe marzenie. W jego zrealizowaniu mogą pomóc studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia. Studia przygotowują do podjęcia się pracy na stanowiskach kierowniczych w szpitalach czy placówkach ochrony zdrowia.

W trakcie edukacji poruszane są najważniejsze wyzwania natury organizacyjnej, zarządczej oraz ekonomicznej, które mogą wystąpić w ochronie zdrowia. Absolwenci kierunku posiadają kompleksową wiedzę, która pozwala im podjąć zatrudnienie w szpitalach.

Więcej informacji na temat kierunku: Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 

1. Sztuka Cyfrowa (studia I stopnia)

 

Sztuka Cyfrowa to nowy kierunek w ofercie Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Studia skierowane są do osób posiadających zmysł artystyczny i które w przyszłości pragną realizować się w sektorach związanych ze sztuką.

W trakcie edukacji można zdobyć szeroką wiedzę na temat obsługi nowoczesnych programów graficznych, obsługi tabletu graficznego oraz posiąść wiedzę teoretyczną z różnych obszarów. W głównej mierze jednak nacisk położony jest na zdobywanie praktycznych kompetencji, które następnie można będzie wykorzystać w życiu zawodowym. Absolwenci są przygotowani do pracy jako graficy, projektanci, twórcy gier i wiele więcej.

Więcej informacji na temat kierunku: Sztuka Cyfrowa w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera

 

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

 

1. Informatyka Stosowana (studia I stopnia)

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie do swojej oferty edukacyjnej wprowadziła kierunek Informatyka Stosowana. Studia pozwalają na zdobycie rozbudowanej wiedzy technicznej. W szczególności nastawione są na pracę z technologiami od firmy Microsoft.

W trakcie edukacji nacisk położony jest na zdobywanie praktycznych kompetencji. Studenci powinni zatem przygotować się na bardzo dużą liczbę ćwiczeń, które pozwolą na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Dzięki temu absolwenci posiadają niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w charakterze specjalisty IT.

Więcej informacji na temat kierunku: Informatyka Stosowana w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera

 

 

Nowe kierunki studiów na krakowskich uczelniach 2021/2022

 

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1. Bankowość i zarządzanie ryzykiem 

 

Kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem realizowany jest w trybie niestacjonarnym w specjalnościach Bankowość zaawansowana i Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym. Pierwsza specjalizacja zawiera w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu szacowania i ograniczania ryzyka, rachunkowości, prawa bankowego i finansów cyfrowych ze szczególnym naciskiem na cyberbezpieczeństwo i sztuczną inteligencję. Pozwala to na znalezienie zatrudnienia w instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych, firmach konsultingowych i innych korporacjach.

Druga specjalność koncentruje się na ryzyku w bankach oraz najważniejszych zagadnieniach dot. rynku ubezpieczeniowego w tym  jego instytucjami, produktami i usługami. Dzięki zdobytym kwalifikacjom absolwenci z łatwością znajdą zatrudnienie w agencjach i zakładach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i bankach.

Program studiów na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem na UEK

 

2. Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

 

Kierunek Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze prowadzony jest w systemie stacjonarnym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu oceny sytuacji makroekonomicznej, doradztwa inwestycyjnego, przeprowadzania analizy technicznej i fundamentalnej, funkcjonowaniu giełd oraz rynków finansowych tworzeniu i ocenie projektów inwestycyjno-gospodarczych, zarządzaniu portfelem aktywów itp. Uczelnia idzie z duchem czasu uzupełniając program nauczania o nowoczesne zagadnienia takie jak np. działanie rynku kryptowalut i inwestowanie na nim. Teoretyczne informacje uzupełniane są poprzez 700 godzin stażu oraz 960 godzin praktyk.

Cały cykl nauki prowadzony jest pod okiem wysokiej klasy doświadczonych specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów. Zdobyte w czasie studiów kompetencje pozwalają na znalezienie pracy w wielu instytucjach finansowych i rządowych oraz firmach doradczych na stanowiskach m.in. głównego ekonomisty specjalisty ds. inwestycyjnych , dyrektora finansowego

Program studiów na kierunku Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze na UEK

 

3. Analityka gospodarcza

 

Kierunek Analityka gospodarcza prowadzony jest w trybie niestacjonarnym. Główną tematyką studiów jest modelowanie i prognozowania procesów społeczno-ekonomicznych. Kierunek jest idealny dla osób z analitycznym umysłem i wysokimi umiejętnościami matematycznymi z uwagi na wiele zagadnień ich wymagających poruszanych na przedmiotach takich jak: matematyka finansowa, statystyka opisowa i ekonomiczna, statystyka matematyczna oraz ekonometria. Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa, finansów, demografii i badań operacyjnych.

Przekłada się to na zdobycie pożądanych na rynku pracy umiejętności takich jak  prognozowania procesów zachodzących w gospodarce, przeprowadzanie analiz gospodarczych, rozwiązywanie problemów gospodarczych z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych. Dzięki temu absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach finansowych i administracji państwowej, firmach ubezpieczeniowych i w działach analityki gospodarczej i badań statystycznych wielu różnych przedsiębiorstw.

Program studiów na kierunku Analityka gospodarcza na UEK

 
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Nowe kierunki studiów w Krakowie

1. Fizyka dla firm 

 

Prowadzone w trybie stacjonarnym, trzyletnie studia licencjackie. Studia oferują wszechstronne wykształcenie w dziedzinach przyrodniczych, z głównym kierunkiem nauk fizycznych oraz podstawy informatyki, matematyki, chemii, automatyki czy elektroniki. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci poznają metody rozwiązywania rzeczywistych problemów spotykanych w biznesie i przemyśle. Absolwenci kierunku znajdują pracę w instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach branży IT czy wydawnictwach czasopism branżowych.

Program studiów na kierunku Fizyka dla firm na UJ
 

2. Zarządzanie w ochronie zdrowia 

 

Trzyletnie studia I-ego stopnia licencjackie, prowadzone w trybie stacjonarnym. Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów leczniczych, dowiedzieć się jak zarządzać finansami w jednostkach ochrony zdrowia zarówno na poziomie lokalnym jak i w szerszym ujęciu. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w instytucjach i jednostkach sektora służby zdrowia na stanowiskach zarządczych, kontrolujących, prawnych i ekonomicznych.

Program studiów na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia na UJ

 

3. Zarządzanie polityką społeczną 

 

Stacjonarne studia licencjackie, na których nauka trwa 6 semestrów – trzy lata. Studenci kierunku poznają zasady współczesnego, efektywnego zarządzania w ramach polityki społecznej, uzyskują wiedzę na temat nauk prawnych i społecznych, psychologii czy ekonomii. Absolwent kierunku wiąże swoją przyszłość z pracą menadżera, pozarządowych i publicznych organizacji publicznych, obejmuje kierownicze stanowiska w administracji, firmach konsultingowych i korporacjach.

Program studiów na kierunku Zarządzanie polityką społeczną na UJ

 

4. Geografia i gospodarka przestrzenna

 

Studia licencjackie I-ego stopnia, realizowane w trakcie trzyletniej nauki prowadzonej w trybie stacjonarnym. Nowatorski program edukacyjny daje możliwość wyboru indywidualnej ścieżki dydaktycznej w specjalnościach takich jak geografia fizyczna, turystyka, badanie działalności człowieka w ramach geografii społeczno-ekonomicznej czy rozwój regionalny z gospodarka przestrzenną. Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w instytucjach planujących zagospodarowanie terenu, administracji lokalnej i krajowej czy instytucjach ochrony środowiska.

Program studiów na kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna na UJ

 

5. E-gospodarka przestrzenna 

 

Dwuletnie, stacjonarne studia magisterskie II-ego stopnia. Kierunek uczy wykorzystywania współczesnych narzędzi takich jak technologie geoinformatyczne w zarządzaniu gospodarką przestrzenną, wykorzystując uwarunkowania danego obszaru. Absolwent z powodzeniem znajduje pracę w instytucjach i administracji publicznej w działach planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego czy ochrony przyrody.

Program studiów na kierunku E-gospodarka na UJ

 

6. Polonistyka-komparatystyka 

 

Trzyletnie studia licencjackie, na których nauka prowadzona jest w trybie dziennym. Kierunek studiów skupiający się na metodach porównawczych literatur, kształtuje postrzeganie literatury polskiej na tle literatury światowej, studenci zdobywają również umiejętności edytorskie i poznają elementy prawa związane z ochroną własności intelektualnej. Absolwenci kierunku podejmują pracę w instytucjach i organizacjach kulturalnych, muzeach, wydawnictwach czy szkolnictwie.

Program studiów na kierunku Polonistyka-komparatystyka na UJ

 

7. Performatyka 

 

Dwuletnie studia stacjonarne II-ego stopnia magisterskie. Kierunek łączy medioznawstwo i historię nauki ze sztuką performansu, dając możliwość pogłębionej analizy zjawisk kulturowych. Absolwenci kierunku wiążą swoją przyszłość z szeroko rozumianą kulturą pracując w teatrach, galeriach, domach kultury, ale również w agencjach reklamowych, wydawnictwach i firmach projektowych.

Program studiów na kierunku Performatyka na UJ

 

8. Bioinformatyka

 

Stacjonarne studia licencjackie, z nauką trwającą 3 lata, prowadzone w trybie stacjonarnym. Studia uczą wykorzystania nowoczesnych metod informatycznych i matematycznych przy rozwiązywaniu problemów i zagadnień będących przedmiotem badań biologicznych i medycznych. Absolwenci kierunku podejmują pracę na stanowisku specjalistów analizujących dane, informatyków czy programistów w nowoczesnych centrach badawczo-naukowych.

Program studiów na kierunku Bioinformatyka na UJ

Pełna oferta kierunków studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim


Data publikacji: 24.04.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Krakowie

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Krakowie

Zobacz opinie o innych miastach w Krakowie
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków