Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi Punktowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Prawo 191
Marketing i komunikacja rynkowa 172
Informatyka stosowana 171
Logistyka międzynarodowa 167
Stosunki międzynarodowe 164
Finanse i rachunkowość 164
Ekonomia 156
Rachunkowość i controlling 150
Zarządzanie 150
Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze 149
Administracja 147
Gospodarka i administracja publiczna 140
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 140
Gospodarka przestrzenna 134
Applied Informatics - st. w jęz. angielskim 133
Innowacje w biznesie 130
Modern business management - st. w jęz. angielskim 130
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 125
Zarządzanie i inżynieria produkcji 112
Analityka gospodarcza 112
Turystyka i rekreacja 110
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce 106
Studia miejskie 103
Europeistyka 101
Innowacyjność produktu 100

Progi punktowe na UEK w Krakowie - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie standardowo opatrzone jest procesem rekrutacyjnym, który musi przejść każdy kandydat. Jednymi z najważniejszych wymagań w rekrutacji są wyniki maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym.

W przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego pod uwagę będą brane: język obcy nowożytny, matematyka, a także język polski (w mniejszości). Kolejnym kryterium kwalifikacyjnym są wyniki z przedmiotu/ów zdawanych na poziomie rozszerzonym, jak np. informatyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, fizyka czy matematyka. Wszystko zależy od specyfikacji danego kierunku studiów.

Punkty kwalifikacyjne są przeliczane w następujący sposób: uwzględniany jest poziom przedmiotów zdawanych na maturze wraz z przypisanymi im wagami.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Jeśli wynik maturalny jest dla kandydata niewystarczający, nie jest to powód do całkowitej rezygnacji z wzięcia udziału w rekrutacji na swój wymarzony kierunek studiów.
Aby uniknąć takiej sytuacji, o dodatkowe punkty rekrutacyjne można zadbać jeszcze na etapie edukacji w szkole średniej, m.in. odnosząc sukcesy w wydarzeniach sportowych bądź biorąc udział w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach naukowych.

Laureat lub finalista takiego przedsięwzięcia uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu, który jest przypisany danemu konkursowi (w przypadku UEK są to głównie olimpiady dotyczące wiedzy ekonomicznej, matematycznej lub społecznej).

Wówczas uczeń jest zwolniony z pisania matury z tego przedmiotu i przystępuję do egzaminu z pozostałych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, przy czym musi uzyskać minimalną do zdania ilość punktów.

Kiedy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podaje informację o progach punktowych po odbytych maturach oraz analizie ich wyników.

Pomimo zmiennego charakteru progów, warto odwiedzić stronę internetową uczelni, gdzie prowadzone są statystyki rekrutacji i można dowiedzieć się, jakie one były w zeszłym roku akademickim. Pozwala to przygotować się mentalnie.

Ostateczne limity przyjęć również pojawią się na stronie uczelni po przeprowadzonej rekrutacji. Wówczas kandydaci z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego są przyjmowani do momentu całkowitego lub większościowego zapełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach.

Zobacz więcej: Zasady rekrutacji na UEK.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku 2023

 

1. Prawo - próg minimlany: 191 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie (5-letnie).

Studenci mają możliwość przyswojenia specjalistycznej wiedzy prawniczej, przy czym szczególny nacisk uczelnia kładzie na zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego oraz podatkowego.

Dzięki szerokiej ofercie wykładów specjalistycznych, studenci mogą samodzielnie decydować o zakresie swojej swoich umiejętności teoretycznych oraz praktycznych. Kształcenie odbywa się bez wyboru specjalności, niemniej jednak do wyboru są przedmioty w języku polskim oraz angielskim.

Zobacz więcej: Prawo na UEK.

2. Marketing i komunikacja rynkowa – próg minimalny: 172 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie (3-letnie), magisterskie (2-letnie).

Przedmiotem studiów jest szeroko pojęty marketing, który obejmuje takie zagadnienia, jak np. analizy rynku i badań konsumentów, tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferty marketingowej i komunikacji z klientem, kreowanie wizerunku marki.

Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje: E-marketing, Handel i Budowanie Relacji z Nabywcami, Marketing Miast i Regionów oraz Reklama i Public Relations.

Zobacz więcej: Marketing i komunikacja rynkowa na UEK.

3. Informatyka stosowana - próg minimalny: 171 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia.

Absolwenci tego kierunku posiadają kompleksową wiedzę na temat technik i narzędzi współczesnej informatyki, procesów biznesowych zachodzących w organizacjach, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i ekonomicznych.

Dzięki temu mają oni możliwość podjąć pracę, np. w krajowych i międzynarodowych firmach informatycznych. Do wyboru studenci mają 2 specjalizacje: Inżynieria oprogramowania, Systemy informacyjne.

Zobacz więcej: Informatyka stosowana na UEK.

4. Logistyka międzynarodowa - próg minimalny: 167 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia inżynierskie (3,5-letnie)

Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę specjalistyczną na temat procesów zarządzania łańcuchami dostaw z uwzględnieniem zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, a także tworzenia i wyposażania centrów logistycznych oraz zarządzania projektami.

W programie studiów szczególny nacisk kładzie się na aspekt analizy danych, prognozowania zdarzeń i procesów oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań ICT.

Zobacz więcej: Logistyka międzynarodowa na UEK.

5. Stosunki międzynarodowe - próg minimalny: 164 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, II stopnia.

Studenci są kształceni w kierunku zagadnień dotyczących międzynarodowych systemów politycznych, stosunków gospodarczych, współpracy w obszarze kultury oraz ich uwarunkowań społecznych i cywilizacyjnych. Kierunek jest interdyscyplinarny.

Do wyboru studenci mają 2 specjalności: Euroazja – polityka i gospodarka oraz Polityka i komunikacja międzynarodowa.

Zobacz więcej: Stosunki międzynarodowe na UEK.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Krakowie