Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi punktowe na UPJP2 w Krakowie - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Aby podjąć studia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie trzeba przystąpić do procesu rekrutacyjnego i sukcesywnie go przejść. Rekrutacja, podobnie jak na innych polskich uczelniach, jest opatrzona konkretnymi wymaganiami. W tym celu pod uwagę brane są przede wszystkim wyniki maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym.

Są to zwykle: język polski, obcy język nowożytny oraz matematyka. Dodatkowe punkty można zdobyć za wyniki z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym z takich przedmiotów jak m.in. historia, wiedza o społeczeństwie, inny niż angielski język obcy, matematyka czy inne przedmioty ścisłe.

Wszystko zależy od specyfikacji danego kierunku studiów. Punkty kwalifikacyjne przelicza się, uwzględniając poziom przedmiotów zdawanych na maturze wraz z przypisanymi im wagami. 

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Słaby wynik, uzyskany z egzaminu maturalnego nie stoi na przeszkodzie do wzięcia udziału w turze rekrutacji na swój wymarzony kierunek studiów. Dodatkowe punkty rekrutacyjne można zdobyć jeszcze w czasie edukacji w szkole średniej, m.in. za osiągnięcia sportowe bądź biorąc udział w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach naukowych.

Laureat lub finalista danej olimpiady uzyskuje maksimum, czyli 100% punktów z jednego przedmiotu, który jest przypisany danemu konkursowi. Niemniej jednak nie zwalnia to ucznia z podejścia do egzaminu maturalnego.

Trzeba przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz tym samym uzyskać minimalną do zdania ilość punktów.

Kiedy Uniwersytet Papieski w Krakowie podaje informację o progach punktowych?


Podstawą przyjęcia na studia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie jest świadectwo maturalne. Jednak tak jak na każdej innej uczelni w Polsce - UPJP2 zastrzega sobie prawo do określenia wysokości progów punktowych. Są one zmienne każdego roku i zwykle pojawiają się na stronie internetowej uniwersytetu po wynikach maturalnych.

Drugim powodem ich zmiany jest liczba kandydatów na jedno miejsce w naborze - jeśli jest ich sporo, wówczas progi są podnoszone. Kandydaci z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego są przyjmowani na UPJP do momentu całkowitego zapełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach.

Może się również zdarzyć tak, że w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, uruchomiona zostanie druga tura rekrutacyjna.

Zobacz więcej: Zasady rekrutacji na UPJP2 w Krakowie.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Krakowie