Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia jednolite magisterskie w Krakowie


Studia jednolite magisterskie w Krakowie
 

Studia jednolite magisterskie Kraków

W stolicy Polski, jednolite studia magisterskie, które trwają od 5 do 6 lat, kończą się zdobyciem tytułu magistra.

Kandydaci do tych studiów muszą posiadać zdany egzamin dojrzałości, czyli maturę.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na te studia mają możliwość wyboru między nauką w trybie stacjonarnym (dziennym) a niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym).

Zakres programu nauczania jest dostosowany do wybranej przez studentów specjalizacji lub ścieżki edukacyjnej. Program ten jest skonstruowany tak, aby zapewnić zdobycie istotnych umiejętności, które będą cenne w przyszłej pracy zawodowej.

Kierunki na studiach jednolitych w Krakowie (11)

Dodatkowe informacje o kierunku Analityka

Dodatkowe informacje o kierunku Farmacja

Dodatkowe informacje o kierunku Fizjoterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo

Dodatkowe informacje o kierunku Teologia

Dodatkowe informacje o kierunku Lekarski

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Weterynaria

Dodatkowe informacje o kierunku Lekarsko Dentystyczny

Popularne kierunki studiów jednolitych magisterskich w Krakowie

 

Popularne kierunki studiów jednolitych magisterskich w Krakowie w 2023 r. 

 

1. Analityka medyczna - studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Krakowie

Kierunek "Analityka Medyczna" to studia skoncentrowane na badaniach laboratoryjnych w obszarze medycyny.

Program obejmuje naukę o analizach biochemicznych, mikrobiologicznych, patologicznych i genetycznych.

Studenci uczą się przeprowadzania badań diagnostycznych, interpretacji wyników i zarządzania laboratorium.

Absolwenci są przygotowani do pracy w laboratoriach klinicznych, badawczych, firmach farmaceutycznych oraz instytucjach zdrowia publicznego, gdzie odgrywają kluczową rolę w diagnozowaniu i monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów.

Zobacz więcej: Kierunek Analityka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim.

2. Weterynaria - studia jednolite magisterskie w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym 

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Krakowie

Kierunek "Weterynaria" to studia przygotowujące do zawodu lekarza weterynarii.

Program obejmuje szeroką wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii i chirurgii zwierząt.

Studenci uczą się diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom zwierząt, a także zajmują się ochroną zdrowia publicznego i bezpieczeństwem żywności.

Absolwenci mogą pracować w prywatnych praktykach weterynaryjnych, klinikach, laboratoriach diagnostycznych, instytucjach badawczych oraz w służbach weterynaryjnych.

Zobacz więcej: Kierunek Weterynaria na Uniwersytecie Rolniczym.

3. Prawo - studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Studia jednolite magisterskie w Krakowie

Kierunek "Prawo" przygotowuje do pracy w zawodzie prawnika.

Studia obejmują szeroki zakres dyscyplin prawniczych, w tym prawo cywilne, karne, administracyjne, konstytucyjne i międzynarodowe.

Program kształci w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych, analizy przypadków prawnych oraz argumentacji.

Absolwenci mogą pracować jako adwokaci, radcy prawni, notariusze, sędziowie, prokuratorzy, a także w instytucjach publicznych i sektorze prywatnym. 

Studia prawnicze rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, analizy i rozwiązywania problemów prawnych.

Sprawdź szczegóły: Kierunek Prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym

4. Farmacja - studia jednolite magisterskie w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Studia jednolite magisterskie w Krakowie

Kierunek "Farmacja" koncentruje się na nauce o lekach, ich działaniu, produkcji i dystrybucji.

Studia obejmują chemię leków, farmakologię, technologię farmaceutyczną oraz prawo farmaceutyczne.

Studenci uczą się tworzenia i oceny leków, a także zarządzania opieką farmaceutyczną.

Absolwenci mogą pracować w aptekach, przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach badawczych oraz w instytucjach regulujących branżę farmaceutyczną.

Program kształci również w zakresie doradztwa i edukacji zdrowotnej dla pacjentów.

Zobacz więcej: Kierunek Farmacja na Uniwersytecie Jagiellońskim

5.  Pedagogika - studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

 

Studia jednolite magisterskie w Krakowie

Pedagogika to dziedzina nauki zajmująca się edukacją i wychowaniem.

Bada procesy nauczania i uczenia się, rozwój osobowości oraz metody kształcenia.

Kierunek ten przygotowuje do pracy z różnymi grupami wiekowymi, od dzieci po dorosłych, w różnych środowiskach, takich jak szkoły, placówki opiekuńcze czy instytucje kulturalne.

Absolwenci mogą zostać nauczycielami, wychowawcami, doradcami edukacyjnymi lub trenerami.

Program nauczania obejmuje psychologię, socjologię, filozofię edukacji, metodykę nauczania oraz praktyki zawodowe.

Zobacz więcej: Kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym

ikonka kierunki studiów

Sprawdź opinie o uczelniach w Krakowie

Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego logo

Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego - Opinie (17)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) logo

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE) - Opinie (18)

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie logo

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie - Opinie (24)

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie logo

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie - Opinie (3)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie logo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie - Opinie (47)

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF)  im. Bronisława Czecha w Krakowie logo

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Bronisława Czecha w Krakowie - Opinie (5)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki logo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Opinie (17)

Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ) logo

Collegium Medicum (CM), Uniwersytet Jagielloński (UJ) - Opinie (9)

Uniwersytet Jagielloński (UJ) logo

Uniwersytet Jagielloński (UJ) - Opinie (28)

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie logo

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Opinie (14)

Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie logo

Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Opinie (32)

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera logo

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera - Opinie (19)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie logo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie - Opinie (6)

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie logo

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie - Opinie (3)

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie logo

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie - Opinie (13)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie logo

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie - Opinie (22)

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie logo

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie - Opinie (3)

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie logo

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - Opinie (28)

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) logo

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) - Opinie (14)

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie logo

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - Opinie (1)