Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Pedagogika - 6 uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna - w przygotowaniu!

Zobacz więcej

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Jagielloński (UJ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

         

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika resocjalizacyjna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika szkolna z edukacją techniczną

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Pedagogika
Pedagogika kultury
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika senioralna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika
spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metoda Marii Montesorii
spec. Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Krakowie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2250 zł /Semestr Dowiedz się więcej

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAłOPOLSKIE

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika resocjalizacyjna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Pedagogika w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Krakowie

1. Studia na kierunku pedagogika – jakie powinieneś mieć predyspozycje?Studia na kierunku pedagogika można znaleźć na większości uniwersytetów oraz na uczelniach prywatnych. Jest to kierunek, na którym sprawdzą się osoby, które mają otwarte, humanistyczne umysły, nie boją się dużej dawki nauki i przyswajania wielu teoretycznych informacji. Przyszli pedagodzy powinni umieć słuchać, być cierpliwi, mieć sporą empatię, umiejętność wczuwania się w emocje innych osób, a także mieć dar przekazywania wiedzy. Dobry pedagog musi też wzbudzać zaufanie, być komunikatywny, łatwo nawiązywać relacje z innymi ludźmi, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi. W trakcie studiów warto nieustannie poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe umiejętności, poświęcić czas na pracę w wolontariacie, na praktykach czy stażach w różnych instytucjach czy organizacjach. Budowanie przyszłej kariery zawodowej należy zacząć jak najwcześniej. Absolwentów pedagogiki co roku jest bowiem całkiem sporo, nie wszyscy mają więc możliwość znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie.

pedagogika
Oferta kształcenia na studiach pedagogicznychStudia pedagogiczne dają wiele możliwości zawodowych i bardzo różne ścieżki kariery, uzależnione od wybranej w trakcie kształcenia specjalności. Wybiera się je już na samym początku nauki. Studenci pedagogiki mają do wyboru takie specjalizacje, jak: pedagogika społeczno-opiekuńcza, animacja społeczno-kulturowa, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. W trakcie kształcenia na poszczególnych specjalnościach studenci poznają związki między kulturą i społeczeństwem, metody diagnozowania sfery społeczno-kulturalnej, uczą się rozpoznawania i diagnozowania dysfunkcji i trudności w uczeniu się, realizowania zajęć dydaktycznych, wyrównawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych. Uczą się również prowadzenia różnego rodzaju zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Nauka praktycznych umiejętnościStudia pedagogiczne wymagają przyswojenia sporej ilości wiedzy teoretycznej, ale również kładą duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych. W trakcie kształcenia studenci realizują wiele warsztatów, szkoleń, stażów i praktyk zawodowych w jednostkach oświatowych, edukacyjnych, administracyjnych. Dzięki temu już w czasie nauki mają możliwość poznania specyfiki wybranego zawodu w praktyce. Absolwenci pedagogiki są kompleksowo i profesjonalnie przygotowani do pracy w swojej specjalności.

Zobacz uczelnie na mapie w Krakowie