Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Pedagogika - 7 uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od 2700zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia Ignatianum w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Jagielloński (UJ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Krakowie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

od 2300 zł /Semestr Dowiedz się więcej

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAłOPOLSKIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Pedagogika w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Krakowie

1. Studia na kierunku pedagogika – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Studia na kierunku pedagogika można znaleźć na większości uniwersytetów oraz na uczelniach prywatnych. Jest to kierunek, na którym sprawdzą się osoby, które mają otwarte, humanistyczne umysły, nie boją się dużej dawki nauki i przyswajania wielu teoretycznych informacji. Przyszli pedagodzy powinni umieć słuchać, być cierpliwi, mieć sporą empatię, umiejętność wczuwania się w emocje innych osób, a także mieć dar przekazywania wiedzy. Dobry pedagog musi też wzbudzać zaufanie, być komunikatywny, łatwo nawiązywać relacje z innymi ludźmi, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi. W trakcie studiów warto nieustannie poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe umiejętności, poświęcić czas na pracę w wolontariacie, na praktykach czy stażach w różnych instytucjach czy organizacjach. Budowanie przyszłej kariery zawodowej należy zacząć jak najwcześniej. Absolwentów pedagogiki co roku jest bowiem całkiem sporo, nie wszyscy mają więc możliwość znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie.


pedagogikaOferta kształcenia na studiach pedagogicznych

Studia pedagogiczne dają wiele możliwości zawodowych i bardzo różne ścieżki kariery, uzależnione od wybranej w trakcie kształcenia specjalności. Wybiera się je już na samym początku nauki. Studenci pedagogiki mają do wyboru takie specjalizacje, jak: pedagogika społeczno-opiekuńcza, animacja społeczno-kulturowa, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. W trakcie kształcenia na poszczególnych specjalnościach studenci poznają związki między kulturą i społeczeństwem, metody diagnozowania sfery społeczno-kulturalnej, uczą się rozpoznawania i diagnozowania dysfunkcji i trudności w uczeniu się, realizowania zajęć dydaktycznych, wyrównawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych. Uczą się również prowadzenia różnego rodzaju zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Nauka praktycznych umiejętności

Studia pedagogiczne wymagają przyswojenia sporej ilości wiedzy teoretycznej, ale również kładą duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych. W trakcie kształcenia studenci realizują wiele warsztatów, szkoleń, stażów i praktyk zawodowych w jednostkach oświatowych, edukacyjnych, administracyjnych. Dzięki temu już w czasie nauki mają możliwość poznania specyfiki wybranego zawodu w praktyce. Absolwenci pedagogiki są kompleksowo i profesjonalnie przygotowani do pracy w swojej specjalności.


Studia w Krakowie na kierunku Pedagogika - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje