Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Pedagogika - 7 uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od 2700zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Pedagogiczny Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Krakowie ( zobacz więcej )

30-612 Kraków

ul. Witosa 9

tel.:

12 654 54 69, 12 654 48 62, infolinia rekrutacyjna: 508 587 925

ikonka email do uczelni

dziekanat@krakow.janski.edu.pl

Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego ( zobacz więcej )

30-705 Kraków

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

tel.:

12 252 44 00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@afm.edu.pl

Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Krakowie ( zobacz więcej )

31-112 Kraków

ul. Smoleńsk 14

tel.:

48 604 573 194

ikonka email do uczelni

krakow@san.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Krakowie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

od 2300 zł /Semestr Dowiedz się więcej

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAłOPOLSKIE


Uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Krakowie

1. Studia na kierunku pedagogika – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Studia na kierunku pedagogika można znaleźć na większości uniwersytetów oraz na uczelniach prywatnych. Jest to kierunek, na którym sprawdzą się osoby, które mają otwarte, humanistyczne umysły, nie boją się dużej dawki nauki i przyswajania wielu teoretycznych informacji. Przyszli pedagodzy powinni umieć słuchać, być cierpliwi, mieć sporą empatię, umiejętność wczuwania się w emocje innych osób, a także mieć dar przekazywania wiedzy. Dobry pedagog musi też wzbudzać zaufanie, być komunikatywny, łatwo nawiązywać relacje z innymi ludźmi, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi. W trakcie studiów warto nieustannie poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe umiejętności, poświęcić czas na pracę w wolontariacie, na praktykach czy stażach w różnych instytucjach czy organizacjach. Budowanie przyszłej kariery zawodowej należy zacząć jak najwcześniej. Absolwentów pedagogiki co roku jest bowiem całkiem sporo, nie wszyscy mają więc możliwość znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie.


pedagogika


2. Perspektywy pracy w Krakowie po pedagogice

Absolwenci pedagogiki mogą w Krakowie znaleźć pracę w wielu instytucjach i nie tylko. Dobry pedagog może być przede wszystkim nauczycielem i wychowawcą w szkołach, placówkach oświatowych, a także pracować w różnego rodzaju poradniach, ośrodkach terapeutycznych i innych instytucjach, które zajmują się pomaganiem dzieciom czy młodzieży. Wykwalifikowani pedagodzy poszukiwani są również w ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych czy fundacjach pomocowych oraz we wszystkich miejscach zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym czy z różnego rodzaju dysfunkcjami. Wybór drogi zawodowej pedagoga w dużym stopniu zależy od jego specjalizacji, którą wybrał już na początku studiów. Specjalizacji na uczelniach jest całkiem sporo, dlatego też warto już na początku edukacji dobrze się zastanowić, jaką przyszłość dla siebie widzimy i co konkretnie chcemy robić po ukończeniu studiów. To w dużym stopniu generuje wybór późniejszych praktyk czy stażów, które już na etapie studiowania powiększają doświadczenie zawodowe.

3. Uczelnie pedagogika Kraków

Uniwersytet Jagielloński


Kierunek: Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Limit miejsc: 20
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 8,4
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne – 2250 zł/semestr

Studia pedagogiczne realizowane są w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są to dwustopniowe studia, które składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnych i wykwalifikowanych kadr do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na różnych etapach rozwoju, niedostosowanymi społecznie, niepełnosprawnymi czy w kryzysie. Absolwenci studiów pedagogicznych mogą pracować w różnych sektorach edukacji, kultury, oświaty oraz turystyki.


pedagogika


Oferta kształcenia na studiach pedagogicznych

Studia pedagogiczne dają wiele możliwości zawodowych i bardzo różne ścieżki kariery, uzależnione od wybranej w trakcie kształcenia specjalności. Wybiera się je już na samym początku nauki. Studenci pedagogiki mają do wyboru takie specjalizacje, jak: pedagogika społeczno-opiekuńcza, animacja społeczno-kulturowa, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. W trakcie kształcenia na poszczególnych specjalnościach studenci poznają związki między kulturą i społeczeństwem, metody diagnozowania sfery społeczno-kulturalnej, uczą się rozpoznawania i diagnozowania dysfunkcji i trudności w uczeniu się, realizowania zajęć dydaktycznych, wyrównawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych. Uczą się również prowadzenia różnego rodzaju zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Nauka praktycznych umiejętności

Studia pedagogiczne wymagają przyswojenia sporej ilości wiedzy teoretycznej, ale również kładą duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych. W trakcie kształcenia studenci realizują wiele warsztatów, szkoleń, stażów i praktyk zawodowych w jednostkach oświatowych, edukacyjnych, administracyjnych. Dzięki temu już w czasie nauki mają możliwość poznania specyfiki wybranego zawodu w praktyce. Absolwenci pedagogiki są kompleksowo i profesjonalnie przygotowani do pracy w swojej specjalności.