Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


 Kierunki studiów w Krakowie 

Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 8

Kierunki/Specjalizacje: 37

Opinie: 32

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to publiczna uczelnia rolnicza z wieloletnią tradycją. Powstała w 1953 roku. Pod obecną nazwą Uniwersytet Rolniczy funkcjonuje od 2008 roku. Uczelnia kształci w kierunkach związanych z rolnictwem i leśnictwem, naukach przyrodniczych, naukach o żywności, a także na kierunkach związanych z ekonomią i zarządzaniem. Prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Na wszystkich kierunkach i formach kształcenia uczy się tu obecnie ponad 8 tysięcy studentów. 

Uniwersytet Rolniczy posiada doskonałe zaplecze naukowo-dydaktyczne oraz bytowe dla studentów. Na uczelni działa wiele organizacji, kół studenckich, realizowanych jest sporo projektów oraz wymian między uczelniami nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wysokie standardy nauczania sprawiają, że Uniwersytet Rolniczy cieszy się popularnością wśród studentów oraz renomą w środowisku naukowym i branżowym. 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 19

Opinie: 22

Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie jest kościelną uczelnią katolicką założoną w 1982 roku. Posiada pięć wydziałów w Krakowie oraz jeden zamiejscowy w Tarnowie. Uniwersytet kształci w kierunkach i specjalnościach związanych z filozofią, teologią, prawem kanonicznym oraz naukami społecznymi. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz kształcenie podyplomowe. Na uczelni kształci się ponad 2500 studentów, a w skład kadry dydaktycznej wchodzi ponad 280 pracowników naukowych. 

Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych programów nauczania. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, ciekawych projektach wewnątrzuczelnianych oraz realizowanych na zewnątrz. Do dyspozycji mają świetną bazę dydaktyczną i naukową, a także dobrze zorganizowane zaplecze bytowe i kampus uczelniany.