Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi Punktowe - Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Biotechnologia 69
Weterynaria 53
Dietetyka 50
Etologia i psychologia zwierząt 43
Transport i logistyka 35
Architektura krajobrazu 29
Biologia stosowana 28
Inżynieria i gospodarka wodna 25
Gospodarka przestrzenna 25
Technologia roślin rolniczych i prozdrowotnych 24
Biogospodarka 24
Ochrona środowiska 23
Bioinżynieria zwierząt 23
Rolnictwo 22
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 22
Zarządzanie i inżynieria produkcji 22
Leśnictwo 22
Browarnictwo i słodownictwo 22
Zootechnika 22
Inżynieria mechatroniczna 22
Ekonomia 22
Geodezja i kartografia 22
Zarządzanie 21
Technologia żywności i żywienie człowieka 21
Sztuka ogrodowa 21
Ogrodnictwo 21
Inżynieria środowiska 21

Progi punktowe na URK w Krakowie - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są opatrzone konkretnymi wymaganiami rekrutacyjnymi. W tym celu pod uwagę brane są wyniki maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym, takich jak język polski, obcy język nowożytny oraz matematyka.

Dodatkowe punkty można otrzymać za wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, m.in. z historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki czy innego niż angielski języka obcego. Wszystko jest uzależnione od specyfikacji wybranego kierunku studiów.

Punkty kwalifikacyjne są przeliczane przy uwzględnieniu poziomu przedmiotów zdawanych na maturze oraz przypisanych im wag.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Niewystarczający wynik z matury nie jest powodem do rezygnacji z udziału w rekrutacji na swój wybrany kierunek studiów. Dodatkowe punkty rekrutacyjne można zdobyć wcześniej, m.in. zdobywając trofea sportowe czy biorąc udział w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach naukowych.

Wówczas laureaci bądź finaliści takich przedsięwzięć uzyskują maksimum, czyli 100% punktów z jednego przedmiotu, przypisanego danemu konkursowi. Nie jest to jednak jednoznaczne ze zwolnieniem z egzaminu maturalnego.

Trzeba przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych i uzyskać minimalną do zdania ilość punktów.

Kiedy Uniwersytet Rolniczy podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Rolniczy w Krakowie posiada swój własny sposób przeliczania punktów, tym samym ustala również progi punktowe. Wzory rekrutacyjne oraz wysokość progów punktowych z lat poprzednich można sprawdzać na stronie uniwersytetu lub pytając na forach internetowych. Niemniej jednak każdego roku progi punktowe ulegają zmianie.

Jest to zależne, m.in. od liczby kandydatów na jedno miejsce, poziomu trudności egzaminów maturalnych. Kandydaci z najlepszymi wynikami z matury są przyjmowani do czasu większościowego lub całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku. Jednak gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc, może zostać przeprowadzony dodatkowy nabór.

Zobacz więcej: Rekrutacja na URK.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Rolniczym w roku 2023

 

1. Biotechnologia – minimalny próg: 69 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Absolwent kierunku biotechnologia otrzymuje tytuł inżyniera biotechnologa i ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnych działach produkcji zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, a także w: przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, ochronie zdrowia czy ochronie środowiska naturalnego.

Kierunek posiada jedną specjalizację - Biotechnologię stosowaną.

Zobacz więcej: Biotechnologia na URK.

2. Weterynaria – minimalny próg: 53 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Przedmiotem studiów jest wiedza oraz praktyczne umiejętności z zakresu, m.in. budowy i funkcjonowania organizmów zwierzęcych, chowu i hodowli zwierząt, istoty czynników chorobotwórczych i patogenezy chorób czy diagnostyki i terapii chorób zakaźnych oraz niezakaźnych.

Dodatkowo wyróżnia się staże kliniczne: choroby koni, zwierząt gospodarskich, psów i kotów oraz ptaków. Absolwent studiów Weterynarii otrzymuje dyplom lekarza weterynarii, który stanowi podstawę do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Zobacz więcej: Weterynaria na URK.

3. Dietetyka – minimalny próg: 50 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Jest to kierunek, który zaopatrza studenta w wiedzę z zakresu żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi.

Studenci nabywają umiejętność planowania racjonalnego żywienia różnych grup społecznych, uczą się projektować oraz przygotowywać potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet, a także potrafią ocenić sposób żywienia i stan odżywienia.

Zobacz więcej: Dietetyka na URK.

4. Etologia i psychologia zwierząt – minimalny próg: 43 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę oraz kompletne umiejętności i kompetencje z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt, warunków ich utrzymania i użytkowania, przy szczególnym uwzględnieniu metod kształtowania ich behawioru.

Studenci są przygotowani do pracy ze zwierzętami również w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu zachowania poszczególnych gatunków, którą uzupełniają zajęcia praktyczne.

Zobacz więcej: Etologia i psychologia zwierząt na URK.

5. Transport i logistyka – minimalny próg: 35 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek kształci studentów w obszarze funkcjonowania, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, uwzględniając przy tym zjawiska ekonomiczne, społeczne oraz prawa w obszarze transportu i logistyki.

Studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach, po których uzyskują możliwość otrzymania certyfikatu w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego, uprawnień na wózki widłowe oraz uprawnień spedytora, po złożeniu stosownych egzaminów.

Zobacz więcej: Transport i logistyka na URK.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Krakowie