Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Organizacje studenckie w Krakowie

Organizacje studenckie w KrakowieAkademicki Związek Sportowy w Krakowie  

   
  

Akademicki Związek Sportowy, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych organizacji studenckich w Polsce, zrzeszający kilkadziesiąt tysięcy młodych sportowców. Działalność AZS ma na celu krzewienie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia i promocję sportu. Organizowane przez AZS zawody i turnieje sportowe angażują studentów niemal wszystkich polskich szkół wyższych. Kluby Uczelniane umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu i uprawianie sportu pod okiem doświadczonych terenów zarówno rekreacyjnie jak i wyczynowo.

W Krakowie AZS działa od 1919r. skupiając w swoich klubach 4tys. sportowców reprezentujących większość małopolskich uczelni. Krakowski AZS, to kilkanaście sekcji, w których studenci mają mogą trenować kilkadziesiąt dyscyplin sportowych, a ich umiejętności sprawdzane są między innymi podczas Akademickich Mistrzostw Małopolski, Akademickich Mistrzostw Polski czy cieszących się dużym zainteresowaniem uczelnianych kibiców zawody pierwszoroczniaków – Cracoviada, które są jednocześnie eliminacjami do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku.

AZS Kraków

Kluby Uczelniane AZS w Krakowie:
KU AZS Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
KS AZS Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
KU AZS Akademii Górniczo-Hutniczej
KU AZS Akademii Ignatianum w Krakowie 
KU AZS Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
KU AZS Politechniki Krakowskiej
KU AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
KU AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego 
KU AZS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
KU AZS Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

 


Koła Naukowe na krakowskich uczelniach   
  

Działalność Kół Naukowych, umożliwiają studentom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań zarówno naukowych jak i zupełnie rekreacyjnych. Większość uczelni zakłada Koła Naukowe związane z kierunkami prowadzonych studiów, gdzie można zdobyć poszerzoną wiedzę z zakresu studiowanego przedmiotu, można znaleźć koła naukowe poświęcone naukom prawniczym, medycznym czy historycznym. Dużą zaletą tych jednostek jest międzywydziałowość, dlatego mogą na nie uczęszczać studenci różnych kierunków, zainteresowani daną dziedziną.

Koła Naukowe działające przy krakowskich uczelniach organizują liczne sympozja, wykłady i spotkania z ekspertami, dając studentom możliwość samokształcenia i poszerzenia wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami, co często przekłada się na lepsze wyniki w nauce. Krakowscy studenci są również inicjatorami powstania typowo hobbistycznych Kół Naukowych związanych z turystyką, grafiką komputerową czy sztuką. Duży wybór uczelnianych Kół Naukowych w Krakowie, daje studentom możliwość wybrania najbardziej odpowiadającego Koła, poszerzającego wiedzę z wybranego przedmiotu czy też możliwość rozwijania swoich pasji i ciekawego spędzania wolnego czasu.

Koła Naukowe funkcjonujące na krakowskich uczelniach:
Koła Naukowe - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Koła Naukowe - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Koła Naukowe - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Koła Naukowe - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
Koła Naukowe - Akademia Ignatianum w Krakowie
Koła Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Koła Naukowe - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Koła Naukowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Koła Naukowe - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
Koła Naukowe - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Koła Naukowe - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Koła Naukowe - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
Koła Naukowe - Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 
Koła Naukowe - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
Koła Naukowe - Akademia Muzyczna w Krakowie

 

Erasmus dla studentów w Krakowie
   

Od 35 lat miliony studentów z całego świata korzysta z programu Erasmus, biorąc udział w wymianie zagranicznej. Ten unijny program poświęcony młodzieży, edukacji i sportowi, umożliwia sfinansowanie wyjazdu zagranicznego i odbycie części studiów w innym kraju. Do programu mogą przystąpić studenci, którzy na macierzystej uczelni odbyli minimum dwa semestry, pracownicy naukowi i wykładowcy akademiccy. Dzięki umowom międzynarodowym, uczelnie nawiązują kontakty z podobnymi instytucjami edukacyjnymi z całego świata.

W Krakowie program Erasmus Plus, funkcjonuje z powodzeniem od wielu lat, dzięki czemu Kraków odwiedzają zagraniczni studenci, a studiujący w Krakowie mogą wyjechać na studia, szkolenia, praktyki, staże i wolontariat do atrakcyjnych uczelni krajów członkowskich Unii Europejskiej i kilku innych państw spoza Unii. Erasmus+ daje krakowskim studentom nieograniczone możliwości nawiązywania kontaktów międzynarodowych i spełnienie marzeń o studiach w innym kraju, jako kontynuację studiów rozpoczętych w kraju, a krakowskim uczelniom wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Program Erasmus realizowany na uczelniach w Krakowie: 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
Akademia Ignatianum w Krakowie 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie

 

AIESEC w Krakowie  

  

   
  

Organizacja studencka AIESEC, to jedna z największych na świecie organizacji studenckich, która prowadzi swoje oddziały w 122 krajach na całym świecie. Studenci zakładający AIESEC w 1948r. zaniepokojeni byli wydarzeniami II wojny światowej, dlatego postanowili stworzyć stowarzyszenie, której celem będzie utrzymanie pokoju na świecie i polepszenie warunków do życia wszystkim ludziom. Zakładano, że sprostać takim celom mogą tylko świadomi i dobrze przygotowani liderzy. Polskie oddziały AIESEC działają przy ośrodkach akademickich, również w Krakowie, prowadząc co roku nabór nowych ambitnych członków.

Działalność studencka przy AIESEC w Krakowie, realizuje różnorodne inicjatywy międzynarodowe i skupiają się na kształtowaniu cech przywódczych i liderskich wśród studentów zaangażowanych w życie społeczne, którzy chcą w przyszłości rozwiązywać światowe problemy i działać na rzecz rozwoju lokalnego środowiska. Krakowskie uczelnie co roku prowadzą nabór dla studentów chcących wziąć udział w programach edukacyjnych i wolontariacie, realizowanych w kraju i zagranicą. 

AIESEC Kraków Oddział Lokalny

AIESEC na krakowskich uczelniach:
AIESEC - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
AIESEC - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
AIESEC - Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo  

   
  

Wśród wielu organizacji studenckich, jedną z popularniejszych jest Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo. Jest to największe w kraju stowarzyszenie młodzieży katolickiej. Studenci, którzy wyznają wartości chrześcijańskie i patriotyczne, bardzo aktywnie angażują się w działalność Soli Deo. Kardynał Wyszyński, który jest patronem stowarzyszenia, często używał zawołania „Soli Deo” – co można tłumaczyć jako „Jedynemu Bogu” lub „Samemu Bogu”. Organizacja realizuje swoje zadania poprzez wspólne modlitwy i czuwania organizowane przy uczelniach, prelekcje, wykłady i rekolekcje akademickie, które odbywają się często również w Krakowie.

Działalność soli Deo, to nie tylko modlitwa, studenci i wolontariusze Soli Deo organizują dla studentów wycieczki zagraniczne, wypady turystyczne zmagania sportowe i spotkania integracyjne. Krakowscy studenci zrzeszeni przy Soli Deo, często biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie i czynnie włączają się w życie społeczności studenckiej, realizując programy edukacyjno-społeczne.

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo

 

Studenckie Forum Business Centre Club Kraków
   
  

Dzięki inicjatywie Instytutu Lobbingu Business Centre Club, udało się w 2001r. stworzyć stowarzyszenie skupiające studentów zainteresowanych problemami przedsiębiorczości - Studenckie Forum Business Centre Club. Duże zainteresowanie działalnością stowarzyszenia pozwoliło utworzyć oddziały w każdym regionie kraju, również w Krakowie, gdzie Studenckie Forum BCC, przyciąga małopolskich studentów zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności w poruszaniu się we współczesnym świecie finansjery. Wykłady i szkolenia pozwalają rozbudzać w studentach umiejętności zarządcze i zachęcać do spróbowania własnych sił w biznesie.

Krakowski oddział stowarzyszenia, we współpracy z uczelniami, organizuje spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców i praktykami przedsiębiorczości, ucząc odpowiednich postaw biznesowych. Ciekawe warsztaty i możliwość nawiązania kontaktów biznesowych sprawia, że Studenckie Forum Business Centre Club Kraków przyciąga studentów różnych kierunków, również humanistycznych i niezwiązanych bezpośrednio z biznesem, dlatego przy uczelniach w Krakowie organizowane są nabory chętnych do włączenia się w działalność organizacji.

Studenckie Forum Business Centre Club Region Kraków
Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club - Kraków


Data publikacji: 29.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Krakowie

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Krakowie

Zobacz opinie o innych miastach w Krakowie
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków