Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 16

Kierunki/Specjalizacje: 160

Opinie: 23

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 33

Opinie: 14

Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie ( zobacz więcej )

30-059 Kraków

al. A. Mickiewicza 30

tel.:

+48 12 617 36 84

ikonka email do uczelni

rekrutacja@agh.edu.pl

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie ( zobacz więcej )

31-027 Kraków

ul. św. Tomasza 43

tel.:

+48 12 422 04 55

ikonka email do uczelni

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ( zobacz więcej )

31-155 Kraków

ul. Warszawska 24

tel.:

12 628-22-22, 12 628-22-02

ikonka email do uczelni

rekrutacja@pk.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński - Instytut Ekonomii i Zarządzania (ECON UJ) ( zobacz więcej )

30-3 Kraków

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4,

tel.:

12 664-56-32

ikonka email do uczelni

kraj@if.uj.edu.pl


Uczelnie Publiczne Kraków

Dni otwarte

Oferta edukacyjna uczelni prywatnych z Krakowa jest bardzo bogata. Żeby dowiedzieć się o nich więcej najlepiej przyjść na dni otwarte na uczelniach i porozmawiać z wykładowcami, studentami oraz obejrzeć sale wykładowe.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


UEK


Historia założenia uczelni sięga roku 1882, wtedy nazywała się Miejską Szkołą Handlową, gdzie szkolono młodzież do zawodu kupieckiego. W 1896 roku została zmieniona nazwa uczelni na Wyższą Szkołę Handlową, do której szli absolwenci 4 klasy gimnazjum. W 1924 roku powstał Instytut Towaroznawczy oraz 2 letnie studium towaroznawcze. Była to jedna z trzech szkół prywatnych w Polsce. Przez kolejne lata uczelnia zmieniała swoją nazwę, aż w 2007 roku uczelnia przyjęła nazwę Uniwersytetu Ekonomicznego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie może pochwalić się znakomitą kadrą prowadzących. Na tej uczelni wykładają wybitni specjaliści z dziedzin: ekonomii, stosunków międzynarodowych, finansów i prawa, gospodarki i administracji publicznej i zarządzania.

Uczelnia każdego roku ma ponad 11 tysięcy chętnych kandydatów, z czego zostaje przyjętych na studia 6700 osób. Poziom jest bardzo wysoki, a dostać się na tę uczelnię nie jest łatwo.
Wszystkie budynki Uniwersytetu Ekonomicznego znajdują na jednym wielki kampusie. Cały kampus wraz z budynkiem głównym znajduje się na ulicy Rakowickiej 27.

UEK oferuje swoim studentom:
 • Wyjazdy za graniczne z programem Erasmus+
 • Program POWER, który wspiera najbiedniejszych studentów
 • Programu Master of Public Administration, który pozwala najlepszym studentom uzyskać dyplomu (MPA) w ciągu jednego roku na prestiżowej amerykańskiej uczelni


 • Misją uczelni od samego początku jej istnienia jest kształcenie swoich studentów na ludzi wykształconych, którzy potrafią łączyć swoją wiedzę w praktyce.

  Uniwersytet Jagielloński


  UJ


  Jest to najstarsza uczelnia wyższa w Polsce. Powstała w 1364 roku, a jej fundatorem był król Polski Kazimierz Wielki. Po śmierci króla uczelnia ta przestała istnieć. Po próbach odnowienia, jej kolejnym fundatorem został Władysław Jagiełło w 1400 roku.

  Uniwersytet Jagielloński posiada najwybitniejszych profesorów i doktorów w swoich dziedzinach. Nauczycieli akademickich uczelnia liczy 3809 osób.

  Na UJ kształci się ponad 36 tysięcy studentów zarówno z Polski, jak i za granicy.
  Uczelnia liczy wiele budynków, które są rozmieszczone po całym mieście Kraków. Główny budynek uniwersytetu znajduję się na ulicy Gołębia 24 w Krakowie.

  UJ oferuje przyszłym studentom 94 kierunki, w tym 117 specjalizacji na 16 wydziałach.
  Na uczelni studiowali wybitni ludzie im. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, obecny prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło.
  Uniwersytet ten przyciąga studentów swoją historią, atrakcyjnymi kierunkami oraz znakomitą kadrą dydaktyczną.

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  Pierwsze próby nauczania rolnictwa w Polsce podjęto pod koniec 18 wieku. W 1806 roku powołano Katedrę Gospodarstwa Wielkiego, która istniała tylko 3 lata. Dopiero w 1890 roku powstało 3- letnie Studium Rolnicze, przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczelnia dysponuje wybitnymi profesorami i doktorantami w swoich dziedzinach. Uniwersytet ten każdego roku przyjmuje na studia 3385 osób, a studiuje ponad 12 tysięcy studentów.

  Główny budynek uczelni mieści się na Alei Mickiewicza 21 w Krakowie.
  Uniwersytet Rolniczy posiada 7 wydziałów oraz uruchomiono 30 kierunków, w tym 74 specjalizacje.

  Absolwenci tego Uniwersytetu mogą być zatrudnieni w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach oraz organizacjach pracujących na rzecz rozwoju wsi.

  Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


  AGH


  AGH jest jedna z największych uczelni technicznych w Polsce oraz jest jedną z najlepszych w kraju.
  Akademia powstała w 1919 roku uchwałą Rady Ministrów.
  Na AGH wykłada 1921 wybitnych profesorów i doktorantów.
  Według danych na uczelni kształci się 29935 osób z Polski, jak i z całego świata.
  Wszystkie budynki AGH znajdują na jednym kampusie o powierzchni 38 hektarów. Budynek główny uczelni mieści się na Alei Mickiewicza 30.

  Uczelnia liczy 16 wydziałów.

  AGH dysponuje programem Erasmus +, dzięki któremu studenci mogą studiować poza granicami naszego kraju.
  Wiedza, jaką wykładowcy przekazują, studentom AGH ma wymiar praktyczny, a pasja pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz zaangażowania ludzi młodych w wiele fascynujących projektów.

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


  PK


  Powstanie Politechniki związane jest z konsekwencjami po II wojnie światowej. Za datę utworzenia Politechniki uznaje się 1 kwietnia 1945 roku. Od samego początku uczelnia ta realizuje szeroki program działalności badawczej i współpracy z przemysłem.
  Politechnika zatrudnia 1200 pracowników naukowych i dydaktycznych to jedni z najwybitniejszych specjalistów.

  Uczelnia kształci 14,5 tysiąca studentów każdego roku studiów stacjonarny i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych.
  W ofercie uczelni jest 31 kierunków I i II stopnia na 8 wydziałach.
  Główny budynek Politechniki Krakowskiej znajduję się na ulicy Warszawskiej 24.
  Misją uczelni jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr inżynierskich, które sprostają wyzwaniom gospodarki naszego kraju i całego świata.

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


  UJ


  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ma kilkudziesięcioletnią historię i tradycję, powstał bowiem tuż po wojnie w 1046 roku. Uczelnia w wielu rankingach zdobywa pierwsze miejsca wśród szkół pedagogicznych, co świadczy o bardzo wysokiej ofercie i jakości kształcenia. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdziemy 7 wydziałów: pedagogiczny, filologiczny, humanistyczny, sztuki, politologii, geograficzno-biologiczny oraz matematyczno-fizyczno-techniczny. Uczelnia prowadzi kształcenie w tamach studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Można również znaleźć bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów, szkleń i innych form dokształcania dla studentów i absolwentów.

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej co roku kształci w swoich murach blisko 15 tysięcy studentów. Mają oni zapewnioną doskonałe warunki lokalowe, świetną kadrę dydaktyczną oraz możliwość odbywania praktyk i szkoleń zawodowych. Uczelnia posiada własny kampus, zapewniający studentom dobre warunki bytowe, a także wiele jednostek międzywydziałowych, kół naukowych oraz innych możliwości pogłębiania zainteresowań. Uniwersytet pedagogiczny co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów, a absolwenci wszystkich kierunków są doskonale przygotowani do pracy w swoim zawodzie i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

  Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie

  Uniwersytet Papieski w Krakowie powstał w 1981 roku. Jest kościelną uczelnią katolicką, ale finansowaną na zasadach państwowej uczelni. Pierwotnie funkcjonowała jako Papieska Akademia Teologiczna, która w 2009 roku została przekształcona w Uniwersytet Papieski. Poza siedzibą w Krakowie ma jeden wydział zamiejscowy w Tarnowie. Posiada 240 pracowników naukowych, a co roku w murach uczelni kształci się około 3600 studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni jest 6 wydziałów: filozoficzny, historii i dziedzictwa kulturowego, nauk społecznych, prawa kanonicznego, teologiczny oraz sekcja wydziału teologicznego w Tarnowie. Uniwersytet Papieski kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci mogą korzystać z wielu jednostek międzywydziałowych, brać udział w ciekawych projektach badawczych, stażach i praktykach studenckich. Z uczelnią na stałe współpracuje blisko 30 seminariów duchownych z całego kraju.

  Uniwersytet Papieski w Krakowie posiada doskonałą bazę lokalową oraz świetnie przygotowaną kadrę dydaktyczną. Kształci studentów na kierunkach, na których jest obecnie spore zapotrzebowanie. Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w swoim zawodzie, mają również możliwość korzystania z oferty studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia ustawicznego prowadzonego przez uczelnię.
  Adres: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie


  studenci


  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie powstała w 1950 roku, choć jej historia jest o wiele dłuższa. Uczelnia powstała bowiem ze struktur Studium Wychowania Fizycznego, które działało przy wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem studentów, których na uczelni co roku jest ponad 3,5 tysiąca. Struktura organizacyjna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie obejmuje 3 wydziały: wychowania fizycznego i sportu, wydział rehabilitacji ruchowej oraz wydział turystyki i rekreacji. Studia prowadzone są w ramach kształcenia pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Przy Akademii Wychowania Fizycznego działa również centrum Edukacji Zawodowej, w którym można znaleźć specjalistyczne kursy, specjalizacje trenerskie, a także spory wybór studiów podyplomowych, które pozwalają w krótkim czasie zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

  Akademia Wychowania Fizycznego posiada profesjonalną kadrę dydaktyczną, w skład której wchodzą nie tylko doświadczeni pracownicy naukowi, ale również utytułowani sportowcy oraz trenerzy. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę lokalową, uczelniany kampus, bibliotekę. Mogą również brać udział w wymianach międzyuczelnianych, ciekawych projektach i programach badawczych, a także praktykach i stażach, które doskonale przygotowują do późniejszej pracy zawodowej. Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego są kompleksowo wykształceni i w praktyce przygotowani do pracy w swoim zawodzie.

  Adres: Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

  Akademia Ignatianum  Krakowska Akademia Ignatianum jest uczelnią kościelną, którą prowadzi Towarzystwo jezusowe, jednak ze wszystkimi uprawnieniami uczelni publicznej. Powstała w 1932 roku jako Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie. Obecnie na uczelni kształci się około 4 tysięcy studentów. W skład struktury organizacyjnej wchodzą Wydział Filozoficzny i Wydział pedagogiczny w Krakowie, dodatkowo uczelnia posiada filię w Mysłowicach. W ofercie kształcenia znajdują się takie kierunki, jak psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, filologia, pedagogika, praca socjalna, administracja i polityka publiczna, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach doktoranckich. Dodatkowo na wszystkich wydziałach znajdziemy również sporą ofertę studiów podyplomowych przygotowanych dla osób, które chcą uzupełnić wykształcenie.


  Poza działalnością stricte dydaktyczną uczelnia prowadzi na szeroką skalę badania naukowe w dziedzinach związanych z działalnością uczelni. Studenci krakowskiej Akademii Ignatianum mają do dyspozycji doskonale przygotowaną bazę lokalową, wszelkie pomoce naukowe, a także możliwość kształcenia się pod okiem doświadczonej kadry naukowej. Programy wszystkich kierunków studiów są przygotowane z dbałością o to, by spełniały potrzeby nowoczesnego rynku pracy i kształciły specjalistów w dziedzinach, które są aktualnie poszukiwane. Studenci poza zdobywaniem wiedzy teoretycznej mają możliwość uczestniczenia w wielu kursach, praktykach i stażach zawodowych w firmach i instytucjach współpracujących z uczelnią.

  Akademia Muzyczna w Krakowie

  Akademia Muzyczna w Krakowie jest polską uczelnią artystyczną, która kształci w zakresie szeroko pojętej sztuki muzycznej. Uczelnia ma bogatą historię oraz tradycję, gdyż jej początki sięgają 1888 roku, w którym powstało krakowskie Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego. Obecnie co roku na uczelni kształci się blisko 700 studentów na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wieloletnim rektorem uczelni był światowej sławy polski kompozytor Krzysztof Penderecki. Akademia Muzyczna kształci na wysokim, światowym poziomie, co sprawia, że co roku setki kandydatów decyduje się startować w rekrutacji właśnie na tę uczelnię artystyczną.

  W strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej znajdują się trzy wydziały: Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno-Aktorski oraz Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Oprócz działalności dydaktycznej uczelnia prowadzi dosyć rozległą działalność naukową, w której możemy wyróżnić między innymi krakowską szkołę teoretyczną oraz krakowską szkołę kompozytorską. Akademia Muzyczna współorganizuje i uczestniczy wiele wydarzeń artystycznych odbywających się w Krakowie i nie tylko, między innymi Dni Muzyki Organowej, Letnią Akademię Muzyczną, Międzynarodowy Konkurs Fletowy. W ramach współpracy międzynarodowej uczelnia współpracuje z wieloma szkołami i organizacjami z całego świata. Ma podpisane umowy bilateralne z 60 uczelniami muzycznymi w ramach programu Erasmus. Studenci mogą więc odbywać część kształcenia na najlepszych światowych uczelniach muzycznych.

  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie powstała w 1818 roku jako Szkoła Rysunku i Malarstwa, która wchodziła w skład struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co roku na uczelni kształci się ponad 1200 studentów pod okiem doświadczonej i profesjonalnej kadry naukowej. Uczelnia posiada 85 utytułowanych pracowników naukowych. Akademia prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, ale w jej ofercie znajdziemy również wiele kursów, szkoleń i ciekawych projektów. W skład struktury organizacyjnej Akademii Sztuk pięknych wchodzi siedem wydziałów: Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Form Przemysłowych, Wydział Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby, Wydział Intermediów.

  Siedziba Akademii Sztuk Pięknych znajduje się w kilku zabytkowych budynkach zlokalizowanych w ścisłym centrum Krakowa. Uczelnia prowadzi wiele projektów, uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych i konkursach, w których studenci uczelni zajmują wysokie lokaty. Poza głównym kształceniem w ofercie uczelni znajdziemy wiele kursów, szkoleń i warsztatów dokształcających i podnoszących umiejętności w konkretnej dziedzinie. Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych doskonale radzą sobie w pracy artystycznej, odnosząc sukcesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.