Reklama - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w KrakowieAkademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie (Publiczna)

palceholder

31-027 Kraków

ul. św. Tomasza 43

tel.:

+48 12 422 04 55 wew. 200

Studia dyplomowe - kierunki
Wydział instrumentalny

Opis Uczelni

Akademia muzyczna w Krakowie


Początkiem krakowskiej muzycznej uczelni wyższej, było powstanie
Szkoły Muzycznej Towarzystwa Muzycznego, która dzięki zabiegom Władysława Żeleńskiego dnia 01-02-1888r., została przemianowana na Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego. Po wznowieniu powojennej działalności w 1945r., uczelnia nie miała sprecyzowanego statutu kształcenia, dopiero rok później po reformach przeprowadzonych za zgodą Departamentu Muzyki Ministerstwa Kultury i Sztuki, ustalono trójstopniowy system kształcenia, od 01-04-1946r., placówka działała jako Państwowa Wyższą Szkoła Muzyczna.

Rozwój sztuki muzycznej i powstawanie nowych wydziałów, podniosły uczelnię w 1979r. do rangi akademii, a od 01-01-2021r., uczelnia prowadzi działalność edukacyjną pod nazwą Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Wysoki poziom dydaktyczny i światowej sławy kompozytorzy, tacy jak Krzysztof Penderecki i teoretycy muzyki, stworzyli własne programy edukacyjne zwane „krakowską szkołą kompozytorską” i „krakowską szkołą teoretyczną”. Jako jedyna polska uczelnia muzyczna w gronie absolwentów posiada dwoje późniejszych Ministrów Kultury, jak i dwoje zwycięzców w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

 

Misja Uczelni

Jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia muzycznego w Polsce jest Akademia Muzyczna w Krakowie (AMUZ). Znajdująca się w sercu kulturalnej stolicy kraju, AMUZ korzysta z bogatego dziedzictwa muzycznego Krakowa, a jednocześnie wprowadza nowy bieg w środowisku edukacyjnym.

Misją AMUZ jest promowanie muzyki poprzez zaawansowane i wszechstronne kształcenie, które przygotowuje studentów do prowadzenia artystycznej działalności muzycznej na najwyższym poziomie. Zamiarem uczelni jest tworzenie warunków dla rozwoju zasobów muzycznych studentów, które pomagają w osiąganiu wybitnych osiągnięć artystycznych.

Uczelnia dba o bogate i różnorodne doświadczenia edukacyjne swoich studentów, kładąc nacisk na rozwój umiejętności muzycznych, kreatywności i oryginalności. Wykształcenie na AMUZ ma na celu wykształcenie absolwentów, którzy swoją praktyką muzyczną, badaniami i twórczością poszerzają horyzonty muzyki.

AMUZ służy społeczeństwu, tworząc szereg inicjatyw artystycznych i kulturalnych, które umożliwiają dostęp do muzyki i uczestnictwo w niej. Ta wizja uczelni, połączona z jej zobowiązaniem do doskonałości i innowacyjności w edukacji muzycznej, czyni AMUZ jednym z wiodących ośrodków muzycznych w Polsce.

 

Koła naukowe Akademii

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie jest prestiżową uczelnią, która oferuje swoim studentom wiele możliwości. Szczególnie wspomnieć warto tutaj o kołach naukowych dostępnych na AMUZ.

Koła naukowe są miejscem, gdzie studenci mogą rozwijać swoją pasję, nabywać nowe umiejętności i dzielić się nimi z innymi. AMUZ, płynąc żółwiłcem czasu, rozwinęła sporo różnorodnych kół naukowych, które poszerzają umiejętności swoich studentów, daleko poza standardowy program nauczania.

Wśród nich znajduje się koło naukowe "Musica Practica", jedno z najaktywniejszych i najbardziej dynamicznych kół, które skupia się na praktycznym podejściu do muzyki. Natomiast koło "Filharmoników" skierowane jest do osób zainteresowanych teorią muzyki i historią muzyki. Nie zapomina się również o studentach zainteresowanych kompozycją - dla nich przewidziane jest koło "Compo".

Co istotne, uczestnictwo w tych kołach naukowych nie tylko pogłębia wiedzę i umiejętności, ale również otwiera drogę do rozszerzonych kontaktów - z innymi studentami, profesorami, a także szeroką gamą profesjonalistów z branży muzycznej, z którymi uczestnicy mogą nawiązać najważniejsze w swoim życiu kontakty.

 

Studia podyplomowe na Akademii Muzycznej

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie to uznana instytucja edukacyjna, która oferuje różnorodne kierunki studiów muzycznych. Szczególnie unikalne są jej studia podyplomowe, które pozwalają studentom na rozwinięcie swoich umiejętności muzycznych i artystycznych na najwyższym poziomie.

Studia podyplomowe w AMUZ mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności, które studenci zdobyli na swoich wcześniejszych studiach. Jest to doskonała okazja dla tych, którzy chcieliby dalej rozwijać swoje talent muzyczny, nabywać nowe umiejętności oraz zdobywać doświadczenie profesjonalne pod okiem cenionych i doświadczonych profesorów tej dziedziny.

Typowy program studiów podyplomowych na AMUZ obejmuje intensywne zajęcia praktyczne, uczestnictwo w koncertach i przedstawieniach, a także możliwość nauki i doskonalenia swoich umiejętności w korzystaniu ze specjalistycznego sprzętu i technologii. Programy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego studenta, co czyni ten etap edukacji szczególnie satysfakcjonującym i inspirującym.

Studenci, którzy wybierają Akademię Muzyczną w Krakowie, nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, ale też mają okazję do pracy i nauki w jednym z najwspanialszych miast Polski. Dzięki swej bogatej historii i kulturalnym zasobom, Kraków jest idealnym miejscem dla każdego artysty.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Instrumentalistykaod 10 500 zł / semestr
Wydział instrumentalnyod 10 500 zł / semestr

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Dyrygentura - 3 kandydatów na miejsce

To jeden z proponowanych kierunków studiów na Akademii Muzycznej w Krakowie. Kierunek dyrygentura I oraz II stopnia to nauka terminologii ogólnej i szczegółowej, która jest odpowiednia dla sztuki muzycznej w zakresie dyrygentury. Student z łatwością umie analizować, jak i interpretować wytwory kultury, tradycje oraz teorie. Posiada on świadomość kompleksowej natury twórczości muzycznej. Poznaje zagadnienia z zakresu podstawowych technik, technologii oraz narzędzi tak potrzebnych do wykonania dzieła muzycznego.

Uczniowie na tym kierunku podczas zajęć poznają pojęcia oraz zasady z zakresu praw autorskich, wiedze dotycząca finansów, jak i prawnych aspektów zawodu artysty. Na wybranych przedmiotach przyswajają wiedzę związaną z własnymi koncepcjami artystycznymi, umieją rozpoznać materiały muzyczne i zapamiętywać je. To również umiejętność odczytu partytur z XX i XXI wieku. Po zakończeniu nauki na kierunku dyrygentura absolwenci są gotowi do efektywnego wykorzystania intuicji i zdobytej wiedzy, do organizacji pracy zespołowej.

Program studiów na kierunku DyrygenturaDyrygentura- 3 kandydatów na miejsce


2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - 3 kandydatów na miejsce

Nauka na tym kierunku to studia I i II stopnia. Studenci podejmujący naukę na kierunku poznają wzajemne relacje elementów dzieła muzycznego, charakterystyczne formy dla gatunków muzycznych, uczą się rozpoznawać style muzyczne. Kadra dydaktyczna przekazuje także wiedzę związaną z nowoczesnymi technologiami informacji, które służą do projektowania dzieł artystycznych. Sztuka muzyczna to także nauka teoretycznych podstaw improwizacji.

Studenci uczą się wykonywać utwory muzyczne zgodnie z daną epoką, umieją właściwie interpretować i wykonywać swoje utwory muzyczne. Dzięki zajęciom potrafią oni stosować sposoby, jakie poznali do doskonalenia swojego warsztatu technicznego oraz świadomie operują swoim ciałem. Wybierając ten kierunek studiów, warto pamiętać, że po ich skończeniu większość absolwentów ma potrzebę dalszego doskonalenia się oraz pogłębiania wiedzy. Potrafią oni również pracować w zespołach oraz podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych.

Program studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEdukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej- 3 kandydatów na miejsce


3. Instrumentalistyka - 3 kandydatów na miejsce

Studenci wybierający ten kierunek studiów I i II stopnia kształcą się pod okiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. Podnoszą oni swoje kompetencje instrumentalne i merytoryczne. Studiowanie na tym kierunku w przyszłości pozwoli absolwentom na samodzielną pracę w zawodzie muzyka oraz kształtowanie osobowości artystycznych. Wydział Instrumentalny ma do zaoferowania swoim studentom 38 specjalności w ramach studiów licencjackich oraz 40 podczas trwania studiów magisterskich.

Studia magisterskie prowadzone są w modułach solistycznym, orkiestrowym, kameralnym, pedagogicznym. Podczas trwania studiów uczniowie zaznajamiają się z różnymi instrumentami muzycznymi takimi jak organy, fortepian, skrzypce, wiolonczela, perkusja oraz wiele innych. To idealny kierunek dla wszystkich, którzy chcą grać i odkrywać piękno muzyki, korzystać z tajników warsztatu instrumentalnego czy też tworzyć własne projekty muzyczne. Dusza artysty spełni się podczas nauki na kierunku instrumentalistyka.

Program studiów na kierunku InstrumentalistykaInstrumentalistyka- 3 kandydatów na miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Studiuj w Katowicach - Akademia Muzyczna
Koncert walentynkowy 2021