Reklama - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie (Publiczna)

31-027 Kraków

ul. św. Tomasza 43

tel.:

+48 12 422 04 55 wew. 200

Studia dyplomowe - kierunki
Wydział instrumentalny

Opis Uczelni

Początkiem krakowskiej muzycznej uczelni wyższej, było powstanie Szkoły Muzycznej Towarzystwa Muzycznego, która dzięki zabiegom Władysława Żeleńskiego dnia 01-02-1888r., została przemianowana na Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego. Po wznowieniu powojennej działalności w 1945r., uczelnia nie miała sprecyzowanego statutu kształcenia, dopiero rok później po reformach przeprowadzonych za zgodą Departamentu Muzyki Ministerstwa Kultury i Sztuki, ustalono trójstopniowy system kształcenia, od 01-04-1946r., placówka działała jako Państwowa Wyższą Szkoła Muzyczna.

 Rozwój sztuki muzycznej i powstawanie nowych wydziałów, podniosły uczelnię w 1979r. do rangi akademii, a od 01-01-2021r., uczelnia prowadzi działalność edukacyjną pod nazwą Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Wysoki poziom dydaktyczny i światowej sławy kompozytorzy, tacy jak Krzysztof Penderecki i teoretycy muzyki, stworzyli własne programy edukacyjne zwane „krakowską szkołą kompozytorską” i „krakowską szkołą teoretyczną”. Jako jedyna polska uczelnia muzyczna w gronie absolwentów posiada dwoje późniejszych Ministrów Kultury, jak i dwoje zwycięzców w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Instrumentalistykaod 10 500 zł / semestr
Wydział instrumentalnyod 10 500 zł / semestr

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Dyrygentura- 3 kandydatów na miejsce

To jeden z proponowanych kierunków studiów na Akademii Muzycznej w Krakowie. Kierunek dyrygentura I oraz II stopnia to nauka terminologii ogólnej i szczegółowej, która jest odpowiednia dla sztuki muzycznej w zakresie dyrygentury. Student z łatwością umie analizować, jak i interpretować wytwory kultury, tradycje oraz teorie. Posiada on świadomość kompleksowej natury twórczości muzycznej. Poznaje zagadnienia z zakresu podstawowych technik, technologii oraz narzędzi tak potrzebnych do wykonania dzieła muzycznego. Uczniowie na tym kierunku podczas zajęć poznają pojęcia oraz zasady z zakresu praw autorskich, wiedze dotycząca finansów, jak i prawnych aspektów zawodu artysty. Na wybranych przedmiotach przyswajają wiedzę związaną z własnymi koncepcjami artystycznymi, umieją rozpoznać materiały muzyczne i zapamiętywać je. To również umiejętność odczytu partytur z XX i XXI wieku. Po zakończeniu nauki na kierunku dyrygentura absolwenci są gotowi do efektywnego wykorzystania intuicji i zdobytej wiedzy, do organizacji pracy zespołowej.

Program studiów na kierunku Dyrygentura

Dyrygentura- 3 kandydatów na miejsceEdukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej- 3 kandydatów na miejsce

Nauka na tym kierunku to studia I i II stopnia. Studenci podejmujący naukę na kierunku poznają wzajemne relacje elementów dzieła muzycznego, charakterystyczne formy dla gatunków muzycznych, uczą się rozpoznawać style muzyczne. Kadra dydaktyczna przekazuje także wiedzę związaną z nowoczesnymi technologiami informacji, które służą do projektowania dzieł artystycznych. Sztuka muzyczna to także nauka teoretycznych podstaw improwizacji. Studenci uczą się wykonywać utwory muzyczne zgodnie z daną epoką, umieją właściwie interpretować i wykonywać swoje utwory muzyczne. Dzięki zajęciom potrafią oni stosować sposoby, jakie poznali do doskonalenia swojego warsztatu technicznego oraz świadomie operują swoim ciałem. Wybierając ten kierunek studiów, warto pamiętać, że po ich skończeniu większość absolwentów ma potrzebę dalszego doskonalenia się oraz pogłębiania wiedzy. Potrafią oni również pracować w zespołach oraz podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych.

Program studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej- 3 kandydatów na miejsce


Instrumentalistyka- 3 kandydatów na miejsce

Studenci wybierający ten kierunek studiów I i II stopnia kształcą się pod okiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. Podnoszą oni swoje kompetencje instrumentalne i merytoryczne. Studiowanie na tym kierunku w przyszłości pozwoli absolwentom na samodzielną pracę w zawodzie muzyka oraz kształtowanie osobowości artystycznych. Wydział Instrumentalny ma do zaoferowania swoim studentom 38 specjalności w ramach studiów licencjackich oraz 40 podczas trwania studiów magisterskich. Studia magisterskie prowadzone są w modułach solistycznym, orkiestrowym, kameralnym, pedagogicznym. Podczas trwania studiów uczniowie zaznajamiają się z różnymi instrumentami muzycznymi takimi jak organy, fortepian, skrzypce, wiolonczela, perkusja oraz wiele innych. To idealny kierunek dla wszystkich, którzy chcą grać i odkrywać piękno muzyki, korzystać z tajników warsztatu instrumentalnego czy też tworzyć własne projekty muzyczne. Dusza artysty spełni się podczas nauki na kierunku instrumentalistyka.

Program studiów na kierunku Instrumentalistyka

Instrumentalistyka- 3 kandydatów na miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Studiuj w Katowicach - Akademia Muzyczna
Koncert walentynkowy 2021

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni małopolskie