Progi punktowe na AGH w Krakowie

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Aby podjąć studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie należy wziąć udział w obowiązkowej rekrutacji. Priorytetem są tutaj wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, m.in. obcy język nowożytny czy matematyka.

Dodatkowe punkty można uzyskać za wyniki maturalne z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Są to, m.in. przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia, język polski czy inny język obcy nowożytny. Wszystko jest uzależnione od charakteru danego kierunku studiów.

Punkty rekrutacyjne przelicza się, uwzględniając poziom przedmiotów zdawanych na maturze wraz z przypisanymi im wagami.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Niesatysfakcjonujący wynik z egzaminu maturalnego nie jest jednoznaczny z niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji na swój wymarzony kierunek studiów.

Dodatkowe punkty można zdobyć jeszcze na etapie edukacji w szkole średniej, m.in. za osiągnięcia w eventach sportowych czy biorąc udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych/naukowych. Laureat lub finalista takiego konkursu uzyskuje maksimum, czyli 100% punktów z jednego przedmiotu, który jest przypisany danej olimpiadzie.

Nie zwalnia to jednak z pisania egzaminu maturalnego. Trzeba przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz zdobyć minimalną do zdania ilość punktów.

Kiedy Akademia Górniczo-Hutnicza podaje informację o progach punktowych?


Akademia Górniczo-Hutnicza za podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia uznaje wskaźnik rekrutacji, który ustala specjalnie rozpisany wzór. Maksymalna wartość wskaźnika wynosi 1000 pkt. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, u których wartość wskaźnika rekrutacji jest równa bądź większa niż 300 pkt. Przeliczenie wskaźnika rekrutacji nastąpi w systemie “e-Rekrutacja” po wprowadzeniu przez kandydata ocen.

Progi punktowe są publikowane po wynikach maturalnych na stronie uczelni. Kandydaci z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego są przyjmowani na AGH do momentu całkowitego zapełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, może zostać uruchomiona druga tura rekrutacyjna.

Zobacz więcej: Wskaźnik rekrutacji na AGH w Krakowie.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 2023

 

1. Informatyka stosowana – minimalny próg: 992 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonare
Poziom studiów: studia inżynierskie, magisterskie

Absolwent tego kierunku jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania, a także zna budowę oraz działanie zaawansowanych narzędzi służących do projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego.

Kształcenie na kierunku Informatyka stosowana można kontynuować na studiach II stopnia.

Zobacz więcej: Informatyka stosowana na AGH.

2. Informatyka - Data Science – minimalny próg: 972 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia inżynierskie, magisterskie

Przedmiotem studiów jest zaawansowana wiedza oraz specjalistyczne zagadnienia dotyczące analizy danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych.

Absolwenci mogą podjąć pracę jako analitycy danych, inżynierowie danych oraz inżynierowie oprogramowania w różnych przedsiębiorstwach. Kształcenie można kontynuować na studiach magisterskich.

Zobacz więcej: Informatyka - Data Science na  AGH.

3. Informatyka i ekonometria – minimalny próg: 984 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Kierunek, który zaopatrza studenta w wiedzę z zakresu, m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, technologii informacyjnych, algorytmów i podstaw logiki, zarządzania, programowania komputerów, języków skryptowych czy baz danych.

Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom podjąć zatrudnienie jako, np. analityk danych, informatyk systemów BI czy specjalista modelowania ekonomicznego.

Zobacz więcej: Informatyka i ekonometria na AGH.

4. Automatyka i robotyka – minimalny próg: 944 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia inżynierskie, magisterskie

Absolwent tego kierunku zdobywa wiedzę w zakresie: teorii sterowania i techniki regulacji automatycznej, elementów, urządzeń.

Uczy się systemów automatyki stosowanych w praktyce przemysłowej m.in automatyki pojazdowej, a także przyswaja zaawansowane zagadnienia matematyczne, fizyczne oraz informatyczne.

Zobacz więcej: Automatyka i robotyka na AGH.

5. Teleinformatyka – minimalny próg: 928 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Absolwenci posiadają kompleksową wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje i umiejętności z takich obszarów, jak np. systemy operacyjne oraz języki programowania (w tym języki obiektowe i skryptowe), tworzenie stron WWW, pisanie aplikacji webowych i sieciowych.

Ważne jest również testowanie bezpieczeństwa sieci komputerowych i urządzeń sieciowych czy projektowanie stosownych systemów bezpieczeństwa.

Zobacz więcej: Teleinformatyka na AGH.

 

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Krakowie