Która uczelnia niepubliczna w Krakowie jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w Krakowie

Wybierając najlepszą instytucję edukacyjną, kluczowe znaczenie ma specjalizacja kierunku studiów, który interesuje kandydata.

Różnorodność poziomów nauczania wynika z tego, że na poszczególnych kierunkach wykładają różni wykładowcy.

Ważnym aspektem w procesie wyboru uczelni jest także zapoznanie się z recenzjami i opiniami aktualnych studentów, dostępnymi na stronie internetowej każdej z wymienionych uczelni.

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Krakowie są najbardziej popularne?
 

Każdego roku serwis Uczelnie.pl przygotowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Krakowie.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Krakowie?

 

Pod wykazem uczelni niepublicznych w Krakowie dostępne są informacje o najniższych progach punktowych dla różnych programów studiów, o ile uczelnie te ustaliły takie minimalne wymogi punktowe w swoich zasadach rekrutacyjnych.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 7

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie to niepubliczna uczelnia wyższa, która na rynku edukacyjnym znajduje się od 2000 roku. WSEI prowadzi kształcenie na kierunkach studiów licencjackich oraz specjalistycznych studiach podyplomowych. Studenci mają do wyboru 3 kierunki z wieloma specjalnościami do wyboru, co pomaga im ukierunkować się zawodowo. Dodatkowo przy uczelni działa również Studium Języków Obcych, Szkoła Programowa oferująca specjalistyczne kursy czy Biuro Karier, pomagające znaleźć ciekawą ofertę praktyk. 

Ponadto studenci mają do wyboru ciekawe koła naukowe, w ramach których mogą rozwijać swoje zainteresowania, m.in. Koło Naukowe Projektowania Światów Rzeczywistości Wirtualnej, Międzykierunkowe Koło Naukowe Studentów WSEI – Design Thinking HuB czy Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 49

Krakowska Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości to jedna z wielu niepublicznych uczelni wyższych, funkcjonująca od 1995 roku. Szkoła dysponuje jednym wydziałem, tj. Zarządzania, Finansów i Informatyki, który obejmuje następujące kierunki studiów: Informatykę, Logistykę, Finanse i rachunkowość i Zarządzanie. Każdy kierunek jest opatrzony kilkoma specjalizacjami do wyboru, co pozwala rozwijać się w wybranej przez siebie ścieżce zawodowej. 

Dodatkową formą edukacji są także: studia podyplomowe, a także szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP. Dzięki nabytym umiejętnościom praktycznym po tych kursach, z pewnością będzie to ułatwienie na starcie na rynku pracy. WSZiB to również nowoczesne zaplecze dydaktyczne pod postacią chociażby specjalistycznych laboratoriów i pracowni komputerowych. 

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie (Niepubliczna)

Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 13

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie jest niepubliczną uczelnią, która została założona w 2005 roku. Kształci ona przyszłych pracowników w dziedzinach administracji publicznej, prawa, a także bezpieczeństwa. W tym celu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego podjęła szereg indywidualnych krajowych oraz zagranicznych porozumień oraz umów, np. z European Forum For Urban Safety. Dodatkowo studenci mogą skorzystać z możliwości wzięcia udziału w międzynarodowym programie Erasmus+

W ramach oferty programowej uczelnia dysponuje dwoma kierunkami studiów do wyboru, tj. Bezpieczeństwem wewnętrznym (wiele specjalności) oraz Psychologią. Ponadto APEIRON uruchomił również dwie filie - w Katowicach oraz we Wrocławiu. Głównym celem uczelni jest nauczanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym. 

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 19

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie to uczelnia, która jest nastawiona na kształcenie oraz współpracę z otoczeniem związanym z biznesem. WSE to uczelnia innowacyjna, oferująca studia zarówno stacjonarne, jak i wieczorowe i zaoczne. Ponieważ WSE dysponuje bogatym zapleczem edukacyjnym oraz bogatą infrastrukturą, jest w stanie zagwarantować swoim studentom kształcenie na studiach I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Wśród wielu kierunków studiów oferowanych przez WSE znajdują się: psychologia, lingwistyka dla biznesu, grafika reklamowa czy Skandynawistyka. Oprócz tego w ofercie znaleźć można kierunki anglojęzyczne. 

Dzięki popularności tej uczelni jej studenci, którzy skończą naukę staja się poszukiwanymi i bardzo cennymi ekspertami w swoich dziedzinach. Dlatego WSE co roku dostosowuje kierunki studiów do zapotrzebowania na rynku pracy. Wszystko konsultują specjaliści z wielu branż. Dodatkowym atutem WSE jest możliwość odbycia przez studentów staży i stypendiów zagranicznych.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) (Niepubliczna)

Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 17

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji i Zdrowia (KWSPZ) w Krakowie to innowacyjny program studiów z zakresu zdrowie, medycyny i urody. Uczelnia zapewnia swoim studentom profesjonalne przygotowanie do zawodu na kierunkach Fizjoterapia, Dietetyka oraz Kosmetologia. KWSPZ to bardzo nowoczesna i postępowa szkoła, na bieżąco śledzi najnowsze trendy i technologie. Dzięki temu aktywność uczelni w środowisku akademickim jest wysoko oceniana na wszelkiego rodzaju konkursach przez zespoły jury.

Właśnie uzyskanie niezbędnych umiejętności, aby w przyszłości wykonywać zawód to priorytet szkoły. Praktyki zawodowe na wybranych kierunkach niezwykle podnosi kwalifikacje zawodowe studentów. KWSPZ to najbardziej kreatywna uczelnia w Polsce oraz doskonałe perspektywy zawodowe. Dogodna lokalizacja szkoły to także większe zainteresowanie uczelnią. Doskonały wybór, jeśli pragniesz zostać kosmetologiem lub fizjoterapeutą.


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Kraków

1. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnerauczelnia prywatna Tishnera KrakówWyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie powstała w 2003 roku. W ofercie uczelni znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe i spory pakiet szkoleń. Kierunki na studiach pierwszego stopnia to: zarządzanie strategiczne, game design, psychologia, grafika reklamowa i multimedia, skandynawistyka, lingwistyka dla biznesu. W ofercie studiów drugiego stopnia jest natomiast filologia angielska. Na studiach podyplomowych można natomiast wybierać spośród 21 kierunków.W skład kadry uczelnianej wchodzi kilkudziesięciu wykładowców, wśród których znajdują się zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele mediów, polityki czy biznesu. Na wszystkich kierunkach, włącznie ze studiami podyplomowymi Wyższa Szkoła Europejska kształci około 3 tysiące studentów.Wyższa Szkoła Europejska stawia na nowoczesne metody kształcenia, nieustannie dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb biznesu. Uczelnia współpracuje z wieloma zagranicznymi szkołami, a także przedsiębiorstwami działającymi na różnych obszarach biznesu. Studenci WSB mają możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych praktykach, stażach i projektach, dzięki którym już w trakcie nauki mogą zdobywać cenne doświadczenia zawodowe. Lokalizacja:al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków2. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowiauczelnia prywatna KWSPZ KrakówKrakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia powstała w 2002 roku i od tej pory nieustannie rozwija swoją ofertę kształcenia, dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynku pracy. Szkoła ma siedzibę w Krakowie, a wszystkie jej budynki znajdują się w dobrych lokalizacjach z wygodnym dojazdem.Uczelnia kształci na kierunkach dietetyka, fizjoterapia oraz kosmetologia w systemie zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, a także spory wybór kształcenia podyplomowego. W skład kadry dydaktycznej uczelni wchodzą doskonali wykładowcy z wieloma tytułami naukowymi, a także doświadczeniem w swojej dziedzinie. Co więcej, uczelnia współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, ośrodkami sportowymi czy laboratoriami, co pozwala studentom na zdobywanie wiedzy w komfortowych warunkach. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia to doskonała propozycja dla osób, które swoją przyszłość zawodową widzą w branży zdrowia i urody. Lokalizacja:ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków3. Akademia WSB w Krakowieuczelnia prywatna WSB KrakówDo 2015 roku Akademia WSB funkcjonowała pod nazwą Wyższa Szkołą Biznesu w Krakowie. Wraz z rozwojem uczelni oraz powstawaniem nowych oddziałów zmieniła się również nazwa. Siedzibą Akademii WSB jest Kraków, na jednak ona swoje filie w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Olkuszu, Żywcu i Krakowie.Akademia WSB kształci na studiach licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich. Studenci mają do wyboru takie kierunki, jak: administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, informatyka, kosmetologia, logistyka, pedagogika, ratownictwo medyczne, socjologia, transport i zarządzanie. Co roku uczelnię opuszcza około 1500 absolwentów. Do wyboru są studia stacjonarne i niestacjonarne, co pozwala na połączenie nauki z pracą zawodową. Uczelnia cieszy się pozytywnymi opiniami wśród absolwentów, a wysoki poziom kształcenia i doskonała kadra dydaktyczna gwarantują, że absolwenci są świetnie przygotowani do wyuczonych zawodów. Lokalizacja:ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków