Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Po jakich kierunkach studiów najtrudniej znaleźć pracę w Krakowie?

Po jakich kierunkach studiów najtrudniej znaleźć pracę w Krakowie?Według większości analiz, obecnie stosunkowo niskie bezrobocie w skali kraju, wynoszące 2,6%, najprawdopodobniej niebawem zacznie rosnąć. Obecna skala bezrobocia w Krakowie wynosi już 4,5%, co pozwala przewidywać, że coraz trudniej będzie w przyszłości znaleźć pracę w krakowskiej metropolii.

Badania pokazują, że niektóre kierunki studiów, obarczone są większymi problemami znalezienia zawodu zgodnego z wykształceniem, jednak zdobyte w trakcie nauki interdyscyplinarne umiejętności i dyplom ukończenia studiów wyższych otwierają często szersze perspektywy zatrudnienia.

 

1. Historia 

Kończąc studia historyczne, większość absolwentów wiąże swoją karierę zawodową z pracą w szkolnictwie. Dzięki zdobytej w trakcie nauki szerokiej wiedzy historycznej i podyplomowych kwalifikacji nauczycielskich, można uczyć zawodu zarówno w szkołach podstawowych, średnich jak i na wyższych uczelniach.

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Historia, ułatwia dodatkowo zatrudnienie w oddziałach muzealnych, Domach Kultury, Archiwach Państwowych Akt Dawnych, w wydawnictwach popularno-naukowych, prasie specjalistycznej czy organizacjach propagujących postawy patriotyczne związane z historią kraju.

Więcej informacji na temat pracy po tym kierunku znajdziesz na stronie Perspektywy.pl - Praca po historii.

Jeśli chcesz studiować powyższy kierunek, zobacz 3 uczelnie z kierunkiem Historia w Krakowie.

 

2. Socjologia

Studia na kierunku Socjologia, dają absolwentom umiejętności usystematyzowanej analizy funkcjonowania społeczeństwa, reguł i norm postępowania poszczególnych grup i całych systemów społecznych.

Pomimo przyjętego trendu, że socjolodzy oddają się głównie pracy naukowej związanej z działalnością akademicką, to jednak duża grupa absolwentów znajduje zatrudnienie, również w sektorze prywatnym. Jako wybitni obserwatorzy procesów społecznych, często odnajdują się zawodowo jako dziennikarze publicyści oraz korporacyjni kierownicy działów PR czy HR. 

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Indeed.com - Praca po socjologii.

Jeśli chcesz podjąć naukę na tym kierunku, zobacz 6 uczelni z kierunkiem Socjologia w Krakowie.

 

3. Kulturoznawstwo

Studenci Kulturoznawstwa, w sposób interdyscyplinarny poznają przyczynowość różnorodności kulturowej, religijnej, a często także politycznej, obserwowanej w przeszłości jak i obecnie.

Szersze spojrzenie na współistnienie odmienności, pomaga odnaleźć się w pracy zawodowej związanej z instytucjami kulturalno-oświatowymi, w szeroko pojętej publicystyce, ale również w prywatnych firmach eventowo-reklamowych, redakcjach prasy kulturalno-oświatowej, galeriach sztuki czy oddziałach muzealnych i Domach Kultury.

Więcej informacji o zatrudnieniu po ukończeniu tego kierunku znajdziesz na stronie A.edu.pl - Jaka praca po kulturoznawstwie?

Jeżeli chcesz zacząć studia na tym kierunku, zobacz 5 uczelni z kierunkiem Kulturoznawstwo w Krakowie.

 

4. Filozofia  

Studia filozoficzne skierowane są głównie do osób poszukujących odpowiedzi na tematy metafizyczne, związane z funkcjonowaniem człowieka, jego religijnością, egzystencją, etyką i istnieniem we współczesnym świecie.

Dzięki dogłębnej analizie postępowań ludzkich, krytycznej obserwacji i codziennego życia, absolwenci kierunku, najczęściej rozwijają się w pracy naukowej przy uczelnianych katedrach, zajmują się publicystyką, ale również często podejmują racę trenerów personalnych, badaczy rynku nowych technologii trendów obecnych w społeczeństwie.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Pracuj.pl - Gdzie pracować po filozofii?

Jeśli interesują cię studia na tym kierunku, sprawdź 4 uczelnie z kierunkiem Filozofia w Krakowie.

 

5. Stosunki międzynarodowe

Wszechobecna globalizacja, łatwość komunikacji i międzynarodowa współpraca gospodarcza, otwiera wiele możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunku Stosunki Międzynarodowe.

Zrozumienie mechanizmów i reguł funkcjonowania współczesnego świata w ujęciu kontaktów międzypaństwowych, ułatwia podjęcie pracy w dużych korporacjach i instytucjach wielokulturowych opartych na handlu i współpracy z zagranicą.

Również krakowska administracja każdego szczebla, instytucje kulturalno-edukacyjne i szeroko pojęte media, poszukują specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie rta.com.pl - Miejsca pracy po ukończeniu stosunków międzynarodowych.

Jeśli chcesz zacząć naukę na tym kierunku, zobacz 5 uczelni z kierunkiem Stosunki Międzynarodowe w Krakowie.


Data publikacji: 01.12.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Krakowie

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Krakowie

Zobacz opinie o innych miastach w Krakowie
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków