Uczelnie z ludzką twarzą - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Wywiad z JM Rektorem dr hab. inż. Mariuszem Cygnarem, prof. PWSZ

Lokalizacja: ul. Staszica 1, 33–300 Nowy Sącz

- JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW DLA SIEBIE ?

Rektor: Każdy wybór wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Wybór kierunku studiów spośród bogatej oferty wielu uczelni nie będzie łatwy. Już na tym etapie, Drogi Kandydacie, decydujesz o swojej przyszłości. Zatem najważniejsze jest, by Twoja decyzja była samodzielna. Nie kieruj się oczekiwaniami rodziców, modą, wspólnym studiowaniem z koleżanką lub kolegą. Twoje wykształcenie to Twoja przyszłość i Twoje życie!

- ZATEM CZYM SIĘ KIEROWAĆ ?

Rektor: Kieruj się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami i własnymi predyspozycjami. Odpowiedz sobie na pytania: w czym jesteś najlepszy; co lubisz robić; gdzie wolisz pracować: przy biurku, przy komputerze; z dorosłymi, z dziećmi, z chorymi; w dużym zakładzie pracy, na własny rachunek; jesteś kreatywny, zachowawczy; lubisz kierować ludźmi czy wykonywać polecenia innych; jakie masz zdolności??? Itp.

- CZY W OGÓLE WARTO STUDIOWAĆ ?

Rektor: Oczywiście, studia, a szczególnie studia o profilu praktycznym to niezwykle cenny atut. Pomyśl więc o rynku pracy, na który zamierzasz niedługo wejść. Sprawdź, na jakich specjalistów jest zapotrzebowanie w najbliższej przyszłości, a którymi rynek jest przesycony? Które zawody są zawodami przyszłości?, a które odchodzą w przeszłość? Udzielenie szczerych odpowiedzi samemu sobie, pozwoli Ci na w miarę optymalny wybór kierunku studiów. Zapraszam do naszej Uczelni! Przyjdź i wybierz kierunek zgodny z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami!

Inne wywiady

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...

Wywiad z Aleksandrą

Mała uczelnia wielka wiedza, czyli o tym dlaczego warto studiować w Akademii Ignatianum w Krakowie?   Pani Aleksandro, jest Pani studentką I roku studiów II stopnia na kierunku ‚Pedagogika’ w Akademii Ignatianum w Krakowie. Pierwszy stopień studiów...

Wywiad z Kamilem Ulanieckim

Rozmowa Wiktorii Owsińskiej z Kamilem Ulaneckim, studentem drugiego roku zarządzania informacją i publikowania cyfrowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rozmowa na temat wyboru uczelni, kierunku studiów, ale też planów zawodowych. Studi...

Wywiad z Tomaszem Jermalonkiem Zastępcą Dyrektora ds. Promocji Społecznej Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk - postaw na praktykę! Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy odpowiedzialnych profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanych...

Wywiad z Katarzyną Baraniak Studentką I roku informatyki

UCZĘ SIĘ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE RZECZYWIŚCIE SĄ POTRZEBNE W INFORMATYCE Programowanie systemowe i sieciowe, inteligentne systemy przetwarzania danych, multimedia, robotyka, programowanie gier komputerowych – to część specjalizacji, jakie mogą wybrać...

Wywiad z prof. ucz. dr inż. Waldemarem Gajda Prezydentem Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

1. Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce, działa od 1992 r. Obecnie na uczelni na jednym kierunku studiuje 1078 studentów.2. Ile jes...