Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Łódź Kierunek Rachunkowość - 8 uczelni

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Studia I i II stopnia

90-237 Łódź

ul. Matejki 22/26

tel.:

42 635 50 51

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Prawo podatkowe i rachunkowość

Rachunkowość

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

tel.:

42 664 66 56, 42 664 66 57

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 1980zł

Finanse i rachunkowość

Cena za semestr od 1860zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888 - bezpłatna infolinia
tel.: 42 631 58 00, 42 631 58 01 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

www.ahe.lodz.pl

rekrutacja@ahe.lodz.pl

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

90-139 Łódź

ul. Narutowicza 86

tel.:

42 642 30 50, 791 42 42 42

ikonka email do uczelni

www.swseiz.pl

dziekanat@swseiz.pl

rektorat@swseiz.pl

Uniwersytet Łódzki (UŁ)

90-136 Łódź

ul. Narutowicza 68

tel.:

42 635-41-78, 42 635-40-86

ikonka email do uczelni

www.uni.lodz.pl

informatory.uni.lodz.pl

rekrutacja.uni.lodz.pl

rekrutacja@uni.lodz.pl

Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW)

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

800 080 888, 42 63 15 800/801

ikonka email do uczelni

www.puw.pl

rekrutacja@ahe.lodz.pl

Uczelnie z kierunkiem rachunkowość w Łodzi

Uniwersytet Łódzki
Kierunek Rachunkowość
Limit miejsc: 180
Liczba osób na jedno miejsce: 4,6

zdjecie

Kierunek rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest w ramach trzyletnich studiów licencjackich. Program studiów powstał we współpracy z otoczeniem biznesu i specjalistami-praktykami, a także jest nieustannie modyfikowany w zależności od zmieniających się potrzeb rynku pracy. W trakcie kształcenia studenci poznają zasady i formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, zasady sporządzania sprawozdań i analiz finansowych, podstawy prawne działalności gospodarczej, finanse przedsiębiorstw, prawo podatkowe, rachunkowość a podatki. Kształcenie obejmuje nie tylko przekazanie rozległej wiedzy teoretycznej w przedmiotach kierunkowych i specjalizacyjnych, ale również naukę praktycznych umiejętności. Studenci w trakcie nauki mają sporo zajęć praktycznych, ćwiczeń, szkoleń, seminariów, a także praktyk i stażów zawodowych, które odbywają w renomowanych firmach i organizacjach działających na lokalnym rynku. Absolwenci studiów na kierunku rachunkowość są kompleksowo przygotowani pod każdym względem do pracy w wybranym zawodzie.

Społeczna Akademia Nauk

zdjecie


Rachunkowość i finanse w zarządzaniu to kierunek na Społecznej Akademii Nauk Realizowany w ramach studiów magisterskich drugiego stopnia. Skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunku rachunkowość lub pokrewnych kierunkach. Studia przekazują wiedzę z zakresu rachunkowości oraz zarządzania finansami, a także kształtują w studentach umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Studenci uczą się organizowania księgowości, projektowania i stosowania systemów rachunkowości zarządczej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, a także tworzenia sprawozdań finansowych, oceny projektów inwestycyjnych czy zarządzania ryzykiem. Program studiów jest tworzony z myślą o potrzebach rynku pracy oraz we współpracy z partnerami biznesowymi. Studenci mają zajęcia praktyczne z doświadczonymi specjalistami – praktykami, dzięki czemu już na etapie kształcenia zdobywają pierwsze umiejętności zawodowe.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku Finanse w Łodzi.

Oferta kształcenia na kierunku: Biznes w Łodzi.

Sprawdź również: studia w Łodzi na kierunku Podatki .