Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w ŁodziAkademia Muzyczna (AMUZ) im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi(Niepublliczna)

palceholder

90-716 Łódź

ul. Gdańska 32

tel.:

+48 42 662 16 00,
+48 42 662 16 65

Studia dyplomowe - kierunki
choreografia
Choreografia i techniki tańca
Muzykoterapia
Wokalistyka estradowa

Opis uczelni

Bogate tradycje łódzkiej wyższej szkoły muzycznej sięgają powstałego w 1911r. Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej, które działało do wybuchu II wojny światowej. Reaktywacja szkoły muzycznej w Łodzi nastąpiło 18-04-1945r., kiedy powołano do życia Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Od 1982r. szkoła funkcjonuje jako Akademia Muzyczna.
Obecnie studenci uczelni muzycznej mogą realizować się na kilkudziesięciu specjalnościach, organizowanych na czterech kierunkach oraz na organizowanych przez akademię studiach podyplomowych. Od 2014r. uczelnia prowadzi również zajęcia w języku angielskim na wybranych kierunkach. Kontakty międzynarodowe łódzkiej szkoły wyższej pozwoliły na przyjęcie jej w poczet Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów i Akademii Muzycznych, a realizacja programu Erasmus+ zapewnia wymianę pedagogów i studentów z 60 europejskimi krajami. Jako ważny ośrodek łódzkiego życia muzycznego akademia jest częstym organizatorem festiwali i konkursów muzycznych o zasięgu międzynarodowym, a przyszli wirtuozi mogą koncertować i nagrywać swoje wykonania korzystając z nowoczesnej infrastruktury uczelni.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Muzykoterapia2400
Choreografia i techniki tańca2500
Wokalistyka estradowa5100
choreografia2990

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Wokalistyka estradowa

Wokalistyka estradowa stanowi jeden z najciekawszych kierunków dostępnych na Akademii Muzycznej w Łodzi. Kierunek prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia (3-letnie). Studia skierowane są do osób, które posiadają predyspozycje wokalne i pragną pod okiem specjalistów rozwijać swoje umiejętności z tego zakresu. Podczas edukacji można poznać tajniki pracy w studio oraz na estradzie. Prowadzone są również zajęcia z obszaru sekcji rytmicznej, a dodatkowo studenci zdobywają wiedzę z obszaru zapisu formy utworu wokalno-instrumentalnego, interpretacji oraz doboru stylistycznego. Kompleksowy program nauczania sprawia, że zdobywana jest kompleksowa wiedza, którą następnie można będzie wykorzystać w przyszłej pracy. Warunkiem dostania się na studia jest zdanie egzaminu z dykcji i recytacji oraz posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu tego kierunku studiów. W przypadku wybrania niestacjonarnej formy edukacji jej koszt zaczyna się od minimum 5100 złotych za semestr.

Program studiów na kierunek wokalistyka estradowa

Wokalistyka estradowa


Choreografia

Choreografia i techniki tańca to jeden z najpopularniejszych kierunków dostępnych na łódzkiej Akademii Muzycznej. Dostępne są studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Czas trwania edukacji wynosi odpowiednio 3 lata dla I stopnia i 2 lata dla II stopnia. Kierunek skierowany jest do osób, które ukończyły szkołę baletową lub odpowiednie kursy z zakresu tańca. W trakcie studiów możliwe jest zdobycie wiedzy z obszaru wypowiadania się ruchem w technikach tanecznych, tworzenia własnych koncepcji artystycznych z uwzględnieniem historii tańca oraz z obszaru prawidłowej postawy artystycznej. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na pracę animatora kultury tanecznej, twórcy spektakli tanecznych lub jako nauczyciel tańca. Możliwe jest również zatrudnienie w teatrze jako specjalista z zakresu choreografii. Rekrutacja na studia jest prowadzona w oparciu o ocenę predyspozycji choreograficznych na podstawie 60 sekundowej etiudy choreograficznej, badań predyspozycji ruchowych, badań muzykalności oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Cena edukacji na studiach niestacjonarnych rozpoczyna się od 2600 złotych za semestr.

Program studiów na kierunek choreografia

Choreografia


Muzykoterapia

Muzykoterapia to jeden z kierunków oferowanych przez Akademię Muzyczną w Łodzi. Studia są kierowane do osób posiadających świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia. Nauka koncentruje się na prawidłowym wykorzystaniu muzyki w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych. Dodatkowo absolwenci są w stanie prowadzić działalność, która ma na celu rozpowszechnianie kultury muzycznej. Kompetencje uzyskane podczas edukacji na kierunku muzykoterapia mogą zostać wykorzystane w różnych zawodach i samo ukończenie studiów daje bardzo szerokie perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Warto tym samym rozważyć edukację na tym właśnie kierunku, który będzie w stanie rewelacyjnie wpasować się w oczekiwania osób chcących jeszcze lepiej zrozumieć znaczenie muzyki i związanych z nią dziedzin. Kierunek dostępny jest w formie studiów I oraz II stopnia. Możliwe jest studiowanie w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. W drugim przypadku koszt studiów rozpoczyna się już od 2300 złotych za semestr.

Program studiów na kierunek muzykoterapia

Muzykoterapia

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Studiuj w Katowicach - Akademia Muzyczna
Akademia Muzyczna w Krakowie

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni łódzkie