Progi Punktowe - Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Lingwistyka dla biznesu 573
Business Management (studia w języku angielskim) 501
Digital Communication and Social Media for Management NOWOŚĆ! 500
Zarządzanie 440
Logistyka 440
Marketing 440
Analityka biznesu 370
Zarządzanie zasobami ludzkimi 350
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie 350
Finanse i inwestycje 301
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami 290
Zarządzanie miastem 280
Rachunkowość 221

Progi punktowe na UŁ - Wydział Zarządzania - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Warunkiem rozpoczęcia studiów na Wydziale Zarządzania UŁ, podobnie jak w przypadku innych uczelni, jest pozytywne przebrnięcie przez rekrutację.

Pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, zaś punkty dodatkowe można zdobyć, zdając maturę na poziomie rozszerzonym, m.in. z: historii, biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki, matematyki, filozofii czy innych języków obcych.

Punkty są obliczane przy uwzględnianiu poziomu przedmiotów zdawanych na maturze oraz przypisanych im wag.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Wynik z egzaminu maturalnego, który nie do końca satysfakcjonuje kandydata, nie jest równoznaczny z utratą możliwości aplikowania na swój wymarzony kierunek studiów.

Dodatkowe punkty podczas naboru można zdobyć, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach naukowych organizowanych dla szkół średnich. Laureat bądź finalista takiej olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu przypisanego danemu konkursowi.

Później musi on jedynie przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych i uzyskać wymaganą do zdania ilość punktów. Do punktacji rekrutacyjnej dodawane są również osiągnięcia sportowe.

Kiedy Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podaje informację o progach punktowych?


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego nie podaje konkretnej informacji na temat progów punktowych. Aby zdobyć taką wiedzę można bezpośrednio skontaktować się z uczelnią mailowo.

Aby podjąć studia na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim trzeba uzyskać jak najwyższą liczbę punktów podczas matury. Dla poszczególnych kierunków progi punktowe mogą się różnić, podobnie jak limity przyjętych osób.

Kandydaci z najlepszymi wynikami maturalnymi są przyjmowani do czasu większościowego lub całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku.

Zobacz więcej: Terminarz i zasady rekrutacji na Wydziale Zarządzania UŁ.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023

 

1. Lingwistyka dla biznesu - próg minimalny: 573 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Absolwenci mogą znaleźć pracę jako pracownik administracyjny lub biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zarządzania w firmach o charakterze międzynarodowych i zróżnicowanych kulturowo.

Studenci mają do wyboru 3 języki: język niemiecki, rosyjski i francuski. Kształcenie można kontynuować na studiach II stopnia na kierunku Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej lub studiach podyplomowych.

Zobacz więcej: Kierunek Lingwistyka dla biznesu na WZ UŁ.

2. Business Management (studia w języku angielskim) - próg minimalny: 501 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie.

Kierunek Business Management wyposaża studentów w zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania, w tym z: finansów, rachunkowości, ekonomii, marketingu i prawa. Z kolei różnorodne zadania i projekty zespołowe wyposażają studentów w takie umiejętności jak, np. umiejętność komunikacji i pracy w zespole, które są wysoko cenione na rynku.

Program BA in Business Management został akredytowany przez Międzynarodową Radę Akredytacyjną ds. Edukacji Biznesowej (IACBE).

Zobacz więcej: Kierunek Business Management na WZ UŁ.

3. Digital Communication and Social Media for Management - próg minimalny: 500 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie.

Absolwent posiada szczegółową wiedzę na temat szeroko rozumianych mediów społecznościowych, a także dysponuje zaawansowanymi umiejętnościami, które pozwolą mu profesjonalnie zarządzać social mediami.

Wszystko to dzięki innowacyjnemu programowi, który uwzględnia bloki tematyczne, a na pierwszym miejscu stawia wiedzę praktyczną. Studia umożliwią absolwentom pracę w charakterze specjalistów ds. mediów społecznościowych, copywriterów czy kierowników marketingu influencerów.

Zobacz więcej: Kierunek Digital Communication and Social Media for Management na WZ UŁ.

4. Zarządzanie - próg minimalny: 440 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie, studia magisterskie.

Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak, np. podstawy zarządzania, ekonomię, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, prawo cywilne i handlowe.

Studenci mogą wybrać również specjalizację Zarządzanie projektami, która otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym wydziale UŁ.

Zobacz więcej: Kierunek Zarządzanie na WZ UŁ.

5. Logistyka - próg minimalny: 440 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie, studia magisterskie.

Studia mają charakter warsztatowo-praktyczny, dzięki czemu studenci zamiast uczyć się wyłącznie teorii, nabywają umiejętności praktyczne dotyczące najlepszych rozwiązań w procesach logistycznych.

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie na takich stanowiskach jak: specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy czy specjalista ds. transportu. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym wydziale UŁ.

Zobacz więcej: Kierunek Logistyka na WZ UŁ.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Łodzi