Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w ŁodziWYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA
Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych
WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU
WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Opis uczelni

Łódzka akademia powstała w 1945r., z inicjatywy Władysława Strzemińskiego i działała początkowo jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi. Artystyczna szkoła wyższa w 1993r. otrzymała status akademii i obecnie jest jedną z siedmiu działających w kraju Akademii Sztuk Pięknych. Od 1988r., uczelnia nosi imię jednego z założycieli – Władysława Strzemińskiego, który stworzył koncepcję nauczania przyszłych artystów jako wykładowca uczelni od jej założenia do 1950r.
Obecnie czterowydziałowa akademia oferuje 12 kierunków realizowanych podczas studiów stacjonarnych I-ego i II-ego stopnia oraz jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Akademia oprócz grafiki, rzeźby czy malarstwa prowadzi również kierunki związane z projektowaniem ubioru, wzornictwem, stylizacją wnętrz i biżuterią. Uczelnia organizuje również liczne kursy i szkolenia: Kurs malarstwa i rysunku, Letnie Międzynarodowe Kursy Grafiki i Tkaniny Artystycznej (PATA) oraz realizujące projekty edukacyjno – artystyczne Laboratorium Działań Artystycznych. Od 2017r., akademia organizuje konkurs PRIME STAGE, prezentujący najlepsze prace dyplomowe.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Grafika (Specjalność: projektowanie graficzne, grafika warsztatowa, multimedia, grafika artystyczna)6840 zł/rok
Malarstwo (Specjalność: malarstwo sztalugowe)2910-3510
WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA3510
WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU3580

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Wzornictwo-3.19 kandydata na jedno miejsce

Wzornictwo to kierunek dostępny na ASP w Łodzi, który jest odpowiedzią na obecne potrzeby na rynku pracy. Podczas edukacji przekazywana jest kompleksowa wiedza z wielu obszarów, którą można z powodzeniem wykorzystać na późniejszej drodze zawodowej. Kształcenie odbywa się w formie studiów I oraz II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Podczas nauki na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru specjalizacji: design lub projektowanie komunikacji wizualnej. Studenci II stopnia mogą natomiast wybrać projektowanie produktu lub projektowanie systemów wizualnych. Edukacja skupia się na obecnych standardach związanych z branżą projektową i polega na prawidłowym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. Studenci dzięki temu doskonale poradzą sobie z obsługą popularnego oprogramowania służącego do projektowania oraz będą w stanie przygotować materiały do druku w drukarkach 3D. Skupienie na przekazywaniu praktycznej wiedzy daje świetne rezultaty i wpływa na możliwość łatwego znalezienia pracy przez wszystkich absolwentów studiów na tym właśnie kierunku.

Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo

Wzornictwo-3.19 kandydata na jedno miejsce


Grafika-2.44 kandydata na jedno miejsce

Grafika to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów na ASP w Łodzi. Każdego roku wielu absolwentów szkół średnich decyduje się na wybranie edukacji na tym właśnie profilu. Edukacja prowadzona jest w formie jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej. Długi okres edukacji pozwala dokładnie poznać historię samej grafiki jako dziedziny sztuki oraz obecnych trendów, które panują w branży. Studenci podczas edukacji są zaznajamiani z różnymi technikami tworzenia obrazów i przenoszenia ich na różne materiały. Studenci mogą wybierać kształcenie na konkretnej pracowni. Dostępne pracownie to: technik drzeworytniczych i książki artystycznej, technik wklęsłodrukowych, technik litograficznych, sitodruku, technik cyfrowych oraz technik łączonych. Dzięki temu podczas edukacji można wybrać profil, który będzie w pełni odpowiadał potrzebom i wymaganiom. Dodatkowo do dyspozycji uczniów oddana jest również Katedra Kompozycji, która koncentruje się m.in. na mediach cyfrowych. Absolwenci są dzięki temu świetnie przygotowani do rozpoczęcia pracy w zawodzie grafika.

Zasady rekrutacji na kierunek grafika

Grafika-2.44 kandydata na jedno miejsce


Edukacja artystyczna-2.39 kandydata na jedno miejsce

Edukacja artystyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów, który umożliwia zdobycie rozbudowanej wiedzy z różnych obszarów związanych z branżą kreatywną. ASP w Łodzi proponuje studia I stopnia oraz studia II stopnia na kierunku edukacja artystyczna. W przypadku studiów I stopnia dostępne specjalności to: projekty wizualne oraz techniki teatralne, telewizyjne i filmowe. Na studiach II stopnia można doskonalić kompetencje z obszaru technik wizualnych. Do dyspozycji studentów oddane są pracownie artystyczne, studia fotograficzne i filmowo-animacyjne, pracownie komputerowe oraz wiele innych w pełni wyposażonych przestrzeni edukacyjnych. Dzięki temu możliwe jest zdobywanie praktycznej wiedzy z różnych obszarów, którą następnie można będzie wykorzystać podczas pracy zawodowej. Dzięki szerokiemu programowi edukacyjnemu absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w wielu branżach i z pewnością poradzą sobie na rynku pracy. Studia kompleksowo przygotowują do pracy w branży artystycznej.

Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna

Edukacja artystyczna-2.39 kandydata na jedno miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Pracownia Konstrukcji Papierowych WSSiP
Studiuj w Katowicach - Akademia Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni łódzkie