Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź(Niepublliczna)

palceholder

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

tel.:

42 664 66 56,
42 664 66 57

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Społeczna Akademia Nauk

Wywiad z Tomaszem Jermalonkiem Zastępcą Dyrektora ds. Promocji Społecznej Akademia Nauk

Lokalizacja: Henryka Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

Społeczna Akademia Nauk - postaw na praktykę!


Społeczna Akademia Nauk to nowoczesna uczelnia, nastawiona na kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, spełniających nieustannie rosnące wymagania rynku pracy. Celem kształcenia jest nie tylko edukacja studentów, ale również ich przygotowanie do udziału w życiu społeczny, rozwiązywaniu problemów gospodarczych, a także realizowanie badań i projektów naukowych. Od początku istnienia misją Społecznej Akademii Nauk jest stworzenie miejsca twórczej, kreatywnej aktywności, pobudzanie młodych ludzi do samodzielnego myślenia, przedsiębiorczości oraz realizowania się w wybranym obszarze zawodowym.

Jaka jest historia Państwa uczelni? Ile osób obecnie na niej studiuje?
Na rynku edukacyjnym jesteśmy obecni od dosyć dawna, bo od 1994 roku. początkowo uczelnia działała pod nazwą Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Od momentu, gdy uzyskaliśmy prawo do nadawania tytułów doktora na kolejnych kierunkach mamy status Akademii i pod nazwą SAN jesteśmy rozpoznawalni nie tylko na rynku edukacyjnym, ale również w otoczeniu naukowym i biznesowym. Aktualnie z różnych form kształcenia na uczelni korzysta 18 tysięcy studentów, a ponad 60 tysięcy osób może pochwalić się statusem absolwenta SAN.

Jaka jest oferta kształcenia na SAN? Które kierunki są obecnie najbardziej oblegane?
W naszej ofercie dydaktycznej coś dla siebie znajdą osoby o wszelakich zainteresowaniach. Do wyboru są studia na kierunkach humanistycznych, społecznych, artystycznych, prawnych, medycznych oraz z zakresu nauk technicznych. Wszechstronność i różnodorność oferty kształcenia sprawia, że przyciągamy naprawdę rzesze studentów i jesteśmy obecnie największą uczelnią niepubliczną w kraju. Działamy w 17 miastach w całej Polsce, mamy również filię w Londynie. Realizujemy studia pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie, mamy bogaty pakiet podyplomówek, prowadzimy studia w języku angielskim. Jest również możliwość nauki poprzez e-learning. Wśród popularnych kierunków z pewnością warto wymienić zarządzanie – jest u nas od samego początku istnienia uczelni, co roku przyciągając studentów chętnych do zgłębiania właśnie tej dziedziny. Staramy się również urozmaicać ofertę o nowe kierunki, powstające z myślą o zmieniających się potrzebach rynku pracy. Wśród nowości mamy obecnie pielęgniarstwo, japonistykę oraz ciekawą specjalność na logistyce: koordynator pojazdów autonomicznych.

Jakie nowe kierunki pojawiły się na SAN w ostatnim czasie? Według jakich kryteriów dobieracie Państwo nowe kierunki kształcenia?
Każdy nowy kierunek poprzedza bardzo dokładna analiza rynku pracy i potrzeb pracodawców. Dbamy o to, by nasza oferta kształcenia była aktualna, a absolwenci nie mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia. W ostatnim czasie postawiliśmy między innymi na rozwój kierunków medycznych. W ofercie pojawiły się: kosmetologia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia. Rokroczne zainteresowanie tymi kierunkami pokazuje, że była to decyzja jak najbardziej słuszna i uwzględniająca potrzeby rynku. Wraz z powstawaniem nowych kierunków, tworzone jest również zaplecze dydaktyczne. Studenci kierunków medycznych mają do dyspozycji nowoczesne, zaawansowane technologicznie pracownie i laboratoria do praktycznej nauki zawodu. Wśród nowych kierunków, które szczególnie polecamy, są:

Dziennikarstwo i nowe media – studia licencjackie
Kierunek powstał z myślą o osobach, które pasjonują się dziennikarstwem w jego nowoczesnym wydaniu, ale opartym na solidnych podstawach rzetelnej sztuki dziennikarskiej. W programie studiów można znaleźć wyjątkową mieszankę takich dziedzin, jak nowe media, marketing, public relations, komunikacja społeczna. Studia prowadzone są z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności, ale podpartych solidną dawką wiedzy merytorycznej. Studenci poznają tajniki różnych form dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego czy internetowego. Dzięki temu po studiach będą w stanie poradzić sobie w każdej redakcji, w której znajdą zatrudnienie. Już w trakcie nauki jest możliwość praktyk i stażów zawodowych w dobrych redakcjach, nie tylko w Polsce. Umożliwiamy bowiem wyjazdy zagraniczne i możliwość kształcenia się w najlepszych redakcjach w Europie.

Koordynator pojazdów autonomicznych – specjalność na studiach I stopnia na kierunku logistyka
Specjalność powstała z myślą o zapotrzebowaniu pracodawców z branży transportowej i dziedzin pokrewnych. Doskonale zdajemy sobie sprawę z nieustannie zmieniających się przepisów, a także braków kadrowych, z którymi borykają się firmy w tej branży. Studia realizowane są we współpracy z partnerem strategicznym LINK, czyli największą firmą transportową w Polsce. Mamy również wsparcie merytoryczne innych firm znanych w branży. Studenci mają możliwość kształcenia się pod okiem zawodowców, odbywają praktyki zawodowe w firmach, w których później mają realne szanse na zatrudnienie. Kładziemy nacisk na praktyczną naukę, gdyż to umiejętności, a nie wiedza teoretyczna, są podstawą skutecznego radzenia sobie w tej branży.

Japonistyka (studia I i II stopnia)

Japonistyka to kierunek, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia są przeznaczone zarówno dla pasjonatów Japonii, jak i dla osób, które chciałyby poznać język, historię, religię, literaturę oraz cywilizację tego kraju i kładą szczególny nacisk na praktyczną naukę języka japońskiego. Program studiów wzbogacony jest o elementy ekonomii, polityki, geografii, sztuki oraz poszerza zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych z tłumaczeniem tekstów specjalistycznych. Kierunek umożliwia spojrzenie na Japonię z różnych perspektyw.

Pielęgniarstwo (studia I stopnia)

Ze względu na duże zapotrzebowanie na dobrze wykształcony średni personel medyczny, w porozumieniu z instytucjami medycznymi z Łodzi i Województwa Łódzkiego SAN zdecydowała się na uruchomienie studiów na kierunku „Pielęgniarstwo”. Proponowany kierunek o praktycznym profilu kształcenia daje możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych lub udoskonalenia posiadanych już umiejętności oraz pozwala absolwentom na podejmowanie indywidualnych zadań zawodowych czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich. Absolwent kierunku „Pielęgniarstwo”, w odpowiedzi na społeczne potrzeby i oczekiwania rynku pracy, zostanie w procesie kształcenia wyposażony w odpowiednie kompetencje zawodowe zgodne z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz koncepcją podejścia do pacjenta, uwzględniającą poszanowanie i respektowanie jego praw, empatycznego, skutecznego postępowania i porozumiewania się z pacjentem.

Koordynator informacji logistycznej – specjalność na kierunku Logistyka (studia I stopnia)
Specjalność pod taką samą nazwą realizowana będzie na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN od roku akademickiego 2019/2020. Społeczna Akademia Nauk, tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe prowadzone w formie studiów dualnych, łączących klasyczne studia z praktyką w przedsiębiorstwach, odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy. A to właśnie branża logistyczna wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą odpowiadać za tworzenie i implementację rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych ICT. Partnerem strategicznym projektu jest firma MS POS POLAND Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo o prawie 30 letniej historii i ugruntowanej pozycji na europejskim rynku teleinformatycznym zajmujące się wdrożeniami i serwisowaniem systemów usprawniających szeroko rozumiane procesy zarządzania przedsiębiorstwem. MS POS to także złoty partner wdrożeniowy Microsoft. W ramach nowej specjalności główny nacisk położony będzie na kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych i zaspokajanie tych potrzeb rozwiązaniami bazującymi na najnowszych technologiach ICT. W ramach zajęć praktycznych studenci poznają także innowacyjne podejście do samego procesu wdrożenia bazujące na metodykach zwinnych. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Czy na uczelni studiują obcokrajowcy? Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?
Oferta studiów w języku angielskim przyciąga chętnych z całego świata. Wśród studentów Uczelni znajdują się m.in. Hindusi, Białorusini i Ukraińcy, którzy najliczniej, bo w oddziale łódzkim w liczbie stu, a warszawskim około tysiąca. Studenci zza granicy cenią Uczelnię za bogaty program edukacyjny stawiający na umiejętności praktyczne oraz integracje i możliwość poznania kultury polskiej za sprawą ciekawych eventów i wydarzeń studenckich.

Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?
Społeczna Akademia Nauk stawia ma umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej i promowanie współpracy z uczelniami z Europy i całego świata. Obecnie ma podpisane ponad 100 umów bilateralnych oraz corocznie uczestniczy w co najmniej kilkunastu unijnych projektach edukacyjno-badawczych. Jednym z najpopularniejszych programów jest Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą wyjechać na studia, praktyki lub staże do kilkudziesięciu uczelni europejskich, takich jak Barcelona, czy Walencja w Hiszpanii. Od kilku lat studenci mogą też wziąć udział w wyjazdach studyjnych i odbywania praktyk i staży w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu.
Dużą popularnością cieszą się studia po angielsku, działające we współpracy z Clark University, najstarszym uniwersytetem w USA, oferującym możliwość uzyskania dyplomu Master. W ramach kształcenia studenci mają możliwość wyjazdu na jeden lub dwa semestry do amerykańskiego kampusu w Worcester w stanie Massachusetts albo realizacji rocznego stażu w Stanach Zjednoczonych.

Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?
Akademickie Biuro Karier zajmuje się współpracą z otoczeniem i realizacją praktyk i staży. Skupia się na zawodowej promocji studentów i absolwentów Uczelni, pomaga wejść na rynek i efektywnie funkcjonować na nim, a także dostarcza aktualne informacje o nim i firmach, wraz z ich produktami oraz procedurami kwalifikacyjnymi. Wykorzystując bazę osób poszukujących pracy, ABK dba o ich kontakt z potencjalnymi pracodawcami i przedsiębiorstwami, podczas rekrutacji odbywającej się w budynkach Uczelni, wizyt informacyjnych w firmach, konferencji, seminariów i organizowanych przez SAN Targach Pracy. Jednocześnie, ważną częścią działań ABK jest badanie losów absolwentów Uczelni i monitorowanie ich ścieżki kariery zawodowej.
Społeczna Akademia Nauk za sprawą współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami dba o uzyskanie przez studentów wiedzy praktycznej, zgodnej z aktualnymi trendami i zmianami. Dzięki organizowanym warsztatom, zajęciom i laboratoriom, studenci lepiej poznają otoczenie społeczno-gospodarcze i uczą się w nim funkcjonować. Wśród najważniejszych partnerów Uczelni są, m.in.:
•    Bank Pekao S.A.
•    Bank Zachodni WBK
•    Firma Petecki
•    Fujitsu Technology Solutions
•    IBM
•    Policja
•    Link Sp. Z o.o.
•    Panasonic
•    Volvo Trucks Polska

Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?
Społeczna Akademia Nauk organizuję różnorodne wydarzenia, jak konferencje o wielostronnej tematyce, w tym biznesowe i o współczesnych problemach, np. przemocy w sieci, konkursy wiedzy i zawody sportowe dla studentów i licealistów, akcje charytatywne, bezpłatne kursy i warsztaty dla studentów i licealistów, kursy języka polskiego lub angielskiego dla obcokrajowców, wykłady, seminaria, a nawet koncerty, m.in. Chóru Społecznej Akademii Nauk.

Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?
Społeczna Akademia Nauk od lat figuruje w rankingach najlepszych uczelni wojewódzkich i ogólnopolskich. Od kilku lat Rektor prof. dr hab. Roman Patora otrzymuje co roku nagrodę Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC. W roku 2019 w rankingu Perspektyw Uczelnia zajęła 1. Miejsce w województwie łódzkim w kategorii uczelni niepublicznych. Dodatkowo SAN jest od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią spośród uczelni niepublicznych.

Jakie jest zaplecze naukowe i sportowe uczelni?
Społeczna Akademia Nauk posiada w Łodzi 5 budynków dydaktycznych, które znajdują się w centrum miasta i łatwo do nich dotrzeć. Wśród nich są placówki przy ul. Sienkiewicza, Kilińskiego, Gdańskiej i Tokarzewskiego. Budynki przy ul. Kilińskiego 98 i 109 są głównym kompleksem laboratoryjno-dydaktycznym. Posiadają one 9 przestronnych auli wykładowych, 14 laboratoriów komputerowych, laboratorium fizyki i geofizyki, laboratorium elektrotechniki i miernictwa, 3 multimedialne pracownie językowe oraz 34 sale dydaktyczne. Dodatkowo studenci mogą tam znaleźć bibliotekę z czytelnią i stanowiskami, uczelniane wydawnictwo oraz pokoje wykładowców.
Uzupełnieniem kompleksu laboratoryjnego są budynki przy ul. Gdańskiej 121, gdzie znajduje się centrum medyczno-dydaktyczne, w którym odbywają się zajęcia z kierunków takich jak Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne, Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Centrum medycyny, kosmetologii i fitness Medkos, a także zaplecze sportowe dla studentów.
Przy ul. Tokarzewskiego 2 znajdują się aule wykładowe i sale ćwiczeniowe, w tym dwie pracownie komputerowe oraz wyspecjalizowane pracownie plastyczne, w których studenci kierunku Grafika mogą doskonalić swoje artystyczne umiejętności.

Czy na uczelni działa system stypendiów naukowych lub socjalnych?
Każdy, podejmując naukę w Społecznej Akademii Nauk może skorzystać z szerokiego wsparcia finansowania. Można spośród nich wyróżnić stypendia za osiągnięcia, socjalne, dla studentów z niepełnosprawnością, zagraniczne do programu Erasmus+ oraz preferencyjne kredyty. Wśród stypendiów za osiągnięcia można wyróżnić Stypendium Rektora dla najlepszych studentów i Stypendium Ministra, za wyniki sportowe, artystyczne lub w nauce oraz Stypendia z Jednostek Samorządu Terytorialnego dla osób z wysokimi osiągnięciami naukowymi i ciężką sytuacją materialną.

SAN jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Potwierdzeniem marki Społecznej Akademii Nauk są przyznane akredytacje, wysokie miejsca w rankingach oraz liczne prestiżowe wyróżnienia, co odzwierciedla wysoką rangę uczelni, potencjał naukowy, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.

6 maja br. Społeczna Akademia Nauk rozpoczęła rekrutację i będzie prowadziła nabór do końca września. Już teraz zaprasza do udziału w Dniach Otwartych i zachęca do korzystania z promocji. Szczegóły na www.san.edu.pl.

Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...