Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Konferencje, spotkania branżowe, rozwój i integracje - tak działają koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

Konferencje, spotkania branżowe, rozwój i integracje - tak działają koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁStudenckie Koła Naukowe (SKN) działające na Wydziale Zarządzania UŁ zrzeszają w swoich szeregach pasjonatów różnych dziedzin. Członkostwo w SKN daje możliwość rozwoju, samokształcenia, a często także staje się odskocznią do dalszej kariery. Na Wydziale Zarządzania UŁ obecnie prężnie działa 7 kół naukowych:

SKN ManageTeaM skupia ludzi, którzy chcą doskonalić siebie i innych. Organizują imprezy wydziałowe, szkolenia prowadzone przez specjalistów i firmy zewnętrzne, konferencje naukowe, chętnie biorą udział w wolontariacie. Regularnie prowadzą i uczęszczają na szkolenia związane ze światem biznesu, marketingu i nie tylko.

Ich głównym celem jest zwiększenie wśród społeczności akademickiej świadomości potrzeby rozwoju osobistego.

Flagowym projektem koła jest turniej gry finansowej CashFlow, która ukazuje różne koncepcje inwestowania i zarabiania.

Studenckie Koło Naukowe MarkeTEAM skupia studentów Wydziału Zarządzania UŁ, którzy są spragnieni wiedzy o marketingu. Spotykają się z osobami, które już osiągnęły sukces w marketingu i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. 

Studenci organizują warsztaty doskonalące umiejętności praktyczne (np. szkolenia narzędziowe, warsztaty prezentacyjne) i imprezy o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym, np. grę miejską Marketing Challenge, wystawę sztuki Marketing Też Sztuka czy konferencje Łódź Jungle Web i Którędy do marketingu?

Dzięki tym działaniom nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne powiązane z marketingiem, ale doskonalą także umiejętności miękkie – między innymi zdolność do pracy w grupie, organizacji pracy, czy zarządzania czasem. 

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA to najstarsze koło rachunkowości w Polsce, które działa przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.

Członkostwo w tym kole daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a także udziału w wielu inicjatywach i projektach. Studenci rozwiewają niejasności, które powstają wokół rachunkowości, spotykają się z partnerami biznesowymi, organizują takie wydarzenia jak Akademia Rachunkowości, czy Rachunkowość na 5+. 

Najważniejszym projektem realizowanym przez członków koła jest, odbywający się od wielu lat, SIGMA Maraton.

Studenckie Koło Naukowe SCM - na co dzień studenci kierunku Logistyka, po godzinach otwarci i ciekawi świata młodzi ludzie. W ramach działalności koła realizują wykłady, warsztaty, konferencje, spotkanie z przedstawicielami świata biznesu oraz wyjazdy studyjne. 
Są również pomysłodawcami i organizatorami Turnieju siatkarskiego kół naukowych WZ.

SKN Stratolog jest organizacją studencką skupiającą swoją uwagę wokół tematyki finansów. Jest to pierwsza organizacja studencka działająca na Wydziale Zarządzania UŁ. 
Celem koła jest rozpowszechnianie wiedzy finansowej poprzez szkolenia, projekty oraz działalność osobistą członków.

Studenci organizują grę giełdową Strato Invest challenge oraz tworzą czasopismo Biznesmaniak - magazyn skierowany do środowiska akademickiego i biznesowego z całej Polski.

SKN Personalni - koło działa przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania UŁ i zajmuje się szeroko pojętym HR, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. 

Misją koła jest promowanie i rozwijanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wśród studentów oraz osób zainteresowanych tematyką HR. 

Za główny cel działalności koło obrało rozwój intelektualny członków poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, konferencji oraz spotkań branżowych, a także wymianę doświadczeń i wiedzy między studentami oraz specjalistami z zakresu HR. Studenci chcą również propagować ideę odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi, uwzględniającego aspekty etyczne i społeczne. Członkowie koła włączają się także w akcje charytatywne.

Koło kreatywności biznesowej Bizaktywne  - od 2014 roku koło zrzesza grupę studentów, którzy chcą poznawać źródła kreatywności.

Celem koła jest rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację autorskich projektów, uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach z praktykami, jak również czynny udział w konferencjach i przygotowywanie publikacji naukowych. Flagowym projektem koła jest Creative vibes - konferencja stworzona w celu poszukiwania kreatywności i innowacyjności w biznesie oraz efektów ich wykorzystania w tym obszarze. 

Członkowie koła stworzyli także podcast dla studentów Students Talk, poruszający różnorodną tematykę od tematów biznesowych, przez hobby, po tematy związane ze studiowaniem.

Więcej informacji o SKN-ach na stronie wz.uni.lodz.pl


Data publikacji: 02.06.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Łódź