Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w ŁodziUniwersytet Łódzki (UŁ) (Publiczna)

palceholder

90-136 Łódź

ul. Narutowicza 68

tel.:

42 635-41-78, 42 635-40-86

Progi Punktowe - Uniwersytet Łódzki (UŁ)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Psychologia 672
Biologia kryminalistyczna 569
Filologia angielska 567
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych 520
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji 481
Dziennikarstwo międzynarodowe 456
Stosunki międzynarodowe 381
Biotechnologia 348
Finanse i rachunkowość 324
Analiza danych 316
Filologia germańska 314
Bezpieczeństwo narodowe 271
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA 205
Chemia 170
Archeologia 160
Etnologia i antropologia kulturowa 154
Biologia 153
Ekonometria i analityka danych 131
Chemia materiałów i nanotechnologia 129
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu 127
Ekomiasto 111
Ekonomia 108
Bankowość i finanse cyfrowe 108
Administracja 106
Analityka chemiczna 102

Progi punktowe na UŁ - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Studia na Uniwersytecie Łódzkim, podobnie jak w przypadku innych uczelni - są opatrzone postępowaniem rekrutacyjnym.

Pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, zaś punkty dodatkowe zdobywa się za maturę na poziomie rozszerzonym, m.in. z: historii, biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki, matematyki, filozofii czy innych języków obcych.

Punkty rekrutacyjne są obliczane przy uwzględnianiu poziomu przedmiotów zdawanych na maturze oraz przypisanych im wag.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Kiepski wynik z egzaminu maturalnego nie przekreśla szans kandydata na możliwość aplikowania na swój wymarzony kierunek studiów.

Dodatkowe punkty podczas naboru można uzyskać, biorąc wcześniej udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Wówczas laureat bądź finalista olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu przypisanego danemu konkursowi. Kolejnym etapem jest przystąpienie kandydata do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych i uzyskanie wymaganej do zdania ilości punktów.

Swoją punktację rekrutacyjną można wzmocnić również osiągnięciami sportowymi.

Kiedy Uniwersytet Łódzki podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Łódzki podaje informację na temat progów punktowych po odpowiednim przeliczeniu średnich wyników maturalnych. Są one kolejno przeliczane na punkty rekrutacyjne, na podstawie których powstają listy rankingowe konkretnych kierunków.

Aby podjąć studia na Uniwersytecie Łódzkim trzeba uzyskać jak najwyższą liczbę punktów podczas egzaminu maturalnego. Dla poszczególnych kierunków próg punktowy może się różnić, podobnie jak limit przyjętych osób.

Kandydaci z najlepszymi wynikami maturalnymi są przyjmowani do czasu częściowego lub całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku.

Zobacz więcej: Zasady rekrutacji na UŁ.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023 

 

1. Psychologia – próg minimalny: 672 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie 5-letnie

Studia pozwalają posiąść praktyczne umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej oraz planowania i przeprowadzania badań empirycznych. Absolwent dysponuje odpowiednią wiedzą na temat teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka.

Studenci mają do wyboru 3 specjalizacje: Psychologia rodziny i bliskich związków, Psychologia zdrowia i kliniczna oraz Psychologia biznesu i kariery. Po ukończeniu studiów można kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych.

Zobacz więcej: Psychologia na UŁ.

2. Biologia kryminalistyczna – próg minimalny: 569 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne 
Poziom studiów: studia licencjackie (I stopnia) 

Kierunek Biologia kryminalistyczna przygotowuje studentów do pracy w laboratoriach kryminalistycznych policji oraz placówkach naukowo-badawczych. Absolwent dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie pobierania i zabezpieczania biologicznego materiału dowodowego, stosowania nowoczesnych metod obrazowania mikroskopowego oraz biologii molekularnej.

Kształcenie można kontynuować na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a także na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Zobacz więcej: Biologia kryminalistyczna na UŁ.

3. Filologia angielska - próg minimalny: 567 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie (3-letnie) i magisterskie (2-letnie)

Absolwent posiada szczegółową wiedzę na temat języka angielskiego oraz literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. Program studiów obejmuje zajęcia z filologicznych obszarów badawczych, takich jak np. językoznawstwo oraz literaturo- i kulturoznawstwo obszaru anglojęzycznego.

Studenci mają do wyboru dwie specjalności: nauczycielską oraz tłumaczeniową. Dalsze kształcenie można kontynuować na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na UŁ. 

Zobacz więcej: Filologia angielska na UŁ.

4. Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych - próg minimalny: 520 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Studia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej historii i współczesności kina polskiego i światowego, a także teorii filmu i jego roli w kulturze.

Absolwenci są przygotowywani do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową, takich jak scenarzysta (zarówno filmu, jak i telewizji), krytyk filmowy, edukator filmowy czy animator kultury. Studenci mają do wyboru 3 specjalizacje: Scenariopisarstwo, Krytyka filmowa i promocja kultury filmowej oraz Telewizja i wideo w dobie Internetu.

Zobacz więcej: Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych na UŁ.

5. Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - próg minimalny: 481 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne 
Poziom studiów: studia I stopnia (3-letnie), studia II stopnia (2-letnie)

Absolwenci dysponują wiedzą i praktycznymi umiejętnościami do prowadzenia działalności dziennikarskiej, projektowania komunikacji w aspekcie kulturowym; potrafią krytycznie myśleć, łączyć fakty, wnioskować, argumentować i dokonywać autoprezentacji.

Do wyboru studenta pozostają dwie specjalizacje: Dziennikarstwo oraz Reklama, design i komunikacja wizualna. Dalsze kształcenie jest możliwe na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym wydziale UŁ.

Zobacz więcej: Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji na UŁ.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Łodzi