ikonka kierunki studiów

Kierunku na uczelniach publicznych w Łodzi

Która uczelnia niepubliczna w Łodzi jest najlepsza?
 

niepubliczne w Łodzi

Wybierając uczelnię, kluczowe jest zainteresowanie kandydata konkretnym kierunkiem studiów, ze względu na różnorodność kadry dydaktycznej i poziomu nauczania na poszczególnych kierunkach.

Ważne jest też zapoznanie się z dostępnymi online opiniami studentów uczelni.

Wśród najlepszych uczelni niepublicznych w Łodzi, najlepszą pozycję zajęła Społeczna Akademia Nauk, sklasyfikowana na 42. miejscu w rankingu wszystkich uczelni akademickich i na 15. miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce.

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Łodzi są najbardziej popularne?
 

Rocznie witryna Uczelnie.pl zajmuje się przygotowaniem rankingu najpopularniejszych kierunków studiów w Łodzi.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Łodzi?
 

Pod listą publicznych uczelni w Krakowie dostępne są dane o najniższej liczbie progów punktowych koniecznych do zdobycia na różnych programach studiów, jeżeli uczelnie te wprowadziły takie wymogi w swoich zasadach przyjęć.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi (Niepubliczna)

Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Galeria Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 31

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, to jedna z największych szkół niepublicznych w regionie i jednocześnie największa w Europie Środkowej placówka kształcenia na odległość. Łódzka AHE, oferuje możliwość nauki na wszystkich poziomach kształcenia, w tym studiach licencjackich i inżynierskich, studiach II stopnia magisterskich, jednolitych magisterskich, podyplomowych i doktorskich. Studenci mogą się kształcić na Akademii wybierając jeden z 24 kierunków technicznych, humanistycznych, ekonomicznych i artystycznych na niemal 80 specjalnościach lub kontynuować naukę na około100 kierunkach podyplomowych. 

Nauka na uczelni, prowadzona jest w ramach 6 Wydziałów i 6 Filii Zamiejscowych. Akademia oferuje kandydatom tak popularne i oblegane kierunki jak Prawo, Informatyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika czy Psychologia, ale również nowoczesne kierunki studiów o dużym potencjale na przyszłość takiej jak Grafika VR i AR, E-polityka i PR w sferze publicznej czy Coaching. 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 14

Opinie: 8

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi to prywatna uczelnia wyższa, która funkcjonuje na rynku edukacyjnym od końca lat 90., a dokładnie 1997 roku. WSFiI prowadzi kształcenie na kierunkach ekonomicznych oraz związanych z naukami społecznymi i informatyką. Do wyboru zainteresowanych kandydatów pozostają studia I stopnia (tryb dzienny, zaoczny oraz zdalny), a także szereg kierunków studiów podyplomowych. 

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną w zróżnicowane tematycznie pozycje bibliotekę oraz biuro karier, gdzie absolwenci mogą zdobyć swoje pierwsze doświadczenie w wyuczonym zawodzie. Z kolei nauczycielami akademickimi w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki są osoby o dużym doświadczeniu zawodowym. Wśród nich znajdują się praktycy biznesowi oraz wykładowcy, którzy służą pomocą na każdym etapie kształcenia.

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 19

Kształcenie na studiach magisterskich, licencjackich, a także podyplomowych, czyli Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) w Łodzi. Profil praktyczny pozwala studentom na rozwijanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pomogą w przygotowaniu do prac zespołowych czy też projektowych. Odpowiednio przygotowana kadra naukowa prowadzi wszystkie zajęcia w najlepszy i dogodny sposób. Oferta studiów oferowanych przez UNS oparta była zawsze na aktualnych trendach i potrzebach rynku pracy. Studenci mają do wyboru studia stacjonarne w soboty i niedziele lub studia e-learningowe połączone z tradycyjnym programem dydaktycznym. 

Wśród popularnych kierunków studiów znajdują się pedagogika oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci wybierający naukę w UNS mają możliwość zdobycia wiedzy wraz z praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami. Specjaliści w swojej dziedzinie, czyli profesjonalna kadra prowadząca zajęcia przekazuje całą niezbędną wiedzę na wybranych kierunkach. Dodatkowym atutem jest wybór dogodnej formy studiowania, który jest niezwykle ważny.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 6

Uczelnia niepubliczna, która jako pierwsza w Polsce dostała uprawnienia do nauczania studentów na takich kierunkach jak Realizacja obrazu filmowego, Architektura wnętrz oraz Fotografia i Wzornictwo, czyli Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (WSSiP) w Łodzi. Na terenie szkoły znaleźć możemy słynną salę kinową im. Henryka Kluby. Ponieważ uczelnia WSSiP od lat niezmiennie troszczy się o rozwój twórczy swoich studentów, dlatego zapewnia im doskonale, w pełni wyposażone sale wykładowe, pracownie oraz bibliotekę i Galerie Wystawienniczą. Na uczelni wykłada wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, czyli najlepsi profesorowie w Polsce. 

WSSiP prowadzi studia I i II stopnia zarówno magisterskie, jak i licencjackie. Są to również studia podyplomowe wszystkie dostępne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wśród kierunków studiów znaleźć można architekturę, wzornictwo, fotografię oraz film z wieloma specjalnościami. WSSiP to bogaty program studiów z atelier filmowym i fotograficznym.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 32

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi istnieje od 2006 roku i od tego czasu stale rozwija się i poszerza ofertę edukacyjną. Ponieważ uczelnia od początku stawia na wysoką jakość kształcenia oraz rozwój zawodowy nie ma sobie równych. Konkurencja pozostaje daleko w tyle. Wśród kierunków studiów znaleźć można kosmetologię, pedagogikę, dietetykę, psychologię czy tak popularną w ostatnich czasach kryminologię. Co za tym idzie, chętnych na naukę na uczelni jest bardzo wielu, przyjeżdżają do Łodzi z najdalszych zakątków Polski. Doświadczeni i wybitni specjaliści zadbają o praktyczną naukę zawodu, dzięki czemu rynek pracy będzie otwarty dla absolwentów tej uczelni. 

Profesjonalne zaplecze dydaktyczne oraz laboratorium z pewnością zachęca do warsztatów i pracy. Dobra i bardzo przyjazna atmosfera sprawia, że studenci czują się tutaj komfortowo. Studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Nauki o Zdrowiu mają do wyboru 3 specjalności, czyli prawo medyczne, prawo sądowe oraz prawo finansowo-gospodarcze. Każdy z pewnością wybierze kierunek odpowiedni dla siebie oraz drogę zawodową.

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ) (Niepubliczna)

Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 7

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania (SWEiZ) w Łodzi istnieje od 1996 roku i jest szkołą niepaństwową. Posiada ona wszystkie niezbędne uprawnienia akademickie. Wśród kierunków studiów znaleźć można nauki z zakresu ekonomii, finansów i administracji, a także rachunkowości, pedagogiki, zarządzania czy europeistyki. Absolwenci mogą skorzystać z nauczania uzupełniającego dzięki licznym kursom i szkoleniom. Szkoła bardzo troszczy się o zdobywanie wiedzy, ale także poszanowanie wartości chrześcijańskich i ich zasad. 

Dzięki nim kształtuje się dojrzałość społeczna studentów. Program edukacyjny dostosowany został do oczekiwań studentów, a kierunki oferowane przez szkołę są jednymi z najpopularniejszych. Aby studenci mogli podnieść swoje kwalifikacje, uczelnia oferuje różne szkolenia i kursy. Wybierając Szkołę Wyższą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, każdy z jej absolwentów znajdzie zatrudnienie na rynku pracy dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom.

Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW)(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 26

tel.:

(+48) 42 29 95 500,
(+48) 42 63 15 800,
(+48) 42 63 15 801


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Łódź

1. Uczelnia Nauk Społecznychuczelnia prywatna UNS łódźUczelnia powstała w 1996 roku w Łodzi i przez kilka lat funkcjonowała pod nazwą Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania. W 2004 roku zmieniła nazwę na Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi. Szkoła prowadzi kształcenie na 3-letnich studiach licencjackich na kierunkach: administracja, pedagogika, finanse i rachunkowość, zarządzanie, europeistyka, a także ma w ofercie szeroki wybór studiów podyplomowych. Można studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Szkoła kształci w kameralnych warunkach, co roku wraz ze studentami studiów podyplomowych na uczelni uczy się około 500 studentów. Niewielka liczba uczestników zajęć, doskonale przygotowana kadra dydaktyczna oraz świetna baza lokalowa to gwarancja wysokiego poziomu kształcenia. Szkoła kieruje się ideą salezjańskiej idei kształcenia, umożliwiając zdobywanie edukacji także młodzieży z mniej zamożnych rodzin, która z różnych względów nie może podjąć nauki na bezpłatnych uczelniach państwowych. Lokalizacja:ul. Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 21, 90-229 Łódź2. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiuuczelnia prywatna biznesu i nauk o zdrowiuUczelnia została wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych w 2006 roku. Stawia przede wszystkim na jakość kształcenia i praktyczną naukę zawodu. Choć siedziba szkoły jest w Łodzi, rekrutują do niej chętni do nauki z różnych regionów kraju. Poza główną siedzibą, szkoła posiada również pierwsza filię zamiejscową w Rybniku. Aktualnie szkoła na wszystkich kierunkach kształci około 600 osób. W ofercie kształcenia są studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: dietetyka, psychologia, pedagogika, dietetyka. Kształcenie odbywa się na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na wielu kierunkach studiów podyplomowych. Od kilku lat możliwe jest również studiowanie online. Uczelnia dysponuje doskonałą bazą lokalową, posiada świetnie przygotowaną kadrę dydaktyczną, umożliwia studentom odbywanie stażów i praktyk zawodowych u najlepszych na rynku. Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu są doskonale przygotowani do swojej pracy, a także bez problemu znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Lokalizacja:ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź3. Społeczna Akademia Naukuczelnia prywatna SAN ŁódźUczelnia powstała w 1994 roku w Łodzi. Od samego początku stawia przede wszystkim na jakość i różnorodność kształcenia. Jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Łodzi otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. Uczelnia kształci na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Każdego roku w Społecznej Akademii Nauk uczy się około 20 tysięcy studentów. W bogatej ofercie kształcenia, obejmującej kilkadziesiąt kierunków, znajdziemy między innymi: administrację, architekturę, dziennikarstwo, ekonomię, filologię, finanse i rachunkowość, geodezję i kartografię, fizjoterapię, logistykę, pedagogikę, socjologię, zarządzanie, zdrowie publiczne. Ponadto uczelnia, jako jedna z niewielu jednostek niepublicznych w Polsce, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Szkoła współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i jednostkami badawczymi, umożliwiając swoim studentom uczestniczenie w wymianach międzyuczelnianych, a także studia i praktyki w Polsce i za granicą. Lokalizacja:ul. Henryka Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź