Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Łódź Kierunek Pedagogika - 9 uczelni

Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)

90-229 Łódź

ul. Kamińskiego 21

tel.:

42 232 74 99

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika I stopnia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1620zł od od od

Pedagogika II stopnia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 2100zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite) Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 1800zł od

Pedagogika specjalna (jednolite) Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 1800zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1560zł od od od 1560zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)

90-139 Łódź

ul. Narutowicza 86

tel.:

42 642 30 50, 791 42 42 42

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3840zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Polska Akademia Otwarta (PAO)

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 9

tel.:

42 664-66-50

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1860zł od od od 1860zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Łodzi

1. Studia na kierunku pedagogika – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Pedagogika jako kierunek studiów jest co roku wręcz oblegana przez kandydatów, zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Warto jednak pamiętać, że nie każdy w tej dziedzinie sprawdzi się równie dobrze. W pracy pedagoga i nauczyciela ważne jest powołanie i zamiłowanie do pracy z ludźmi. Najlepiej w tej dziedzinie sprawdzają się osoby z otwartym umysłem, umiejące nawiązywać relacje z ludźmi i wzbudzające zaufanie. Aby studiować pedagogikę, potrzebny jest umysł humanistyczny, ale również nieco talentu do nauk ścisłych, które również na tym kierunku się pojawiają. Przyszli pedagodzy powinni być sumienni, odpowiedzialni, bardzo dobrze zorganizowani, cierpliwi i gotowi do niesienia pomocy także poza godzinami swojej pracy. Dobry pedagog musi mieć wysoką odporność na stres, a także umieć szybko reagować w sytuacjach kryzysowych. Na studiach już na samym początku należy też wybrać specjalizację, którą później będzie się kontynuowało w czasie dalszych lat edukacji na uczelni i nie tylko.


pedagogika


2. Perspektywy pracy w Łodzi po studiach na kierunku pedagogika

Absolwenci pedagogiki znajdą w Łodzi zatrudnienie w wielu instytucjach czy organizacjach, które zajmują się edukacją czy pomocą pedagogiczną, a także wsparciem dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Mogą pracować w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, przychodniach pomocy psychologicznej, a także centrach rehabilitacyjnych i wspierających osoby niepełnosprawne. Znajdą również zatrudnienie w wielu organizacjach rządowych i pozarządowych oraz fundacjach o profilu pomocowym. Pedagodzy specjalizujący się w resocjalizacji mogą natomiast pracować w zakładach karnych czy ośrodkach, w których edukowana jest trudna młodzież. Praca pedagoga wymaga ciągłego uzupełniania wykształcenia i zdobywania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Im lepsze dodatkowe wykształcenie, tym więcej jest możliwości na rynku pracy dla pedagoga, któremu zależy na zatrudnieniu w wyuczonym zawodzie. Pedagodzy z uprawnieniami terapeutycznymi mają również możliwość zakładania własnych praktyk i pracy na swój rachunek.