Aktorstwo
Film animowany i efekty specjalne
Fotografia
Montaż filmowy
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Realizacja obrazu filmowego, TV i fotografii
Reżyseria filmowa i telewizjna
Scenopisarstwo
Sztuka operatorska

Opis uczelni

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA (PWST) IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI


Próby stworzenia polskiej szkoły filmowej rozpoczęły się tuż po zakończeniu II wojny światowej, jako samodzielny twór łódzka „filmówka”, została powołana do życia 08-03-1948r., rok później powstała również w Łodzi Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska. Powojenna edukacja przyszłych reżyserów, operatorów i aktorów stawia łódzką szkołę w czołówce najstarszych uczelni tego typu na świecie. Po połączeniu obu szkół w 1958r. łódzka uczelnia wyższa zaczęła działać jako Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.

Obecnie uczelnia posiada cztery wydziały, na których zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i zaocznym, prowadzone są również studia podyplomowe oraz Szkoła Doktorska, która kształci przyszłych specjalistów dyscyplin teatralnych i filmowych. 

Łódzka uczelnia filmowa produkuje rocznie około 300 filmów w większości realizowanych przez studentów, rozbudowany Dział Obsługi Multimediów dysponuje halami zdjęciowymi, nowoczesnymi salami projekcyjnymi i salami wykładowymi. Do słynnych absolwentów uczelni należą Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Roman Polański czy Juliusz Machulski.

 

Misja Uczelni

Sytuowana w sercu Polski, w dynamicznej, artystycznej Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera jest renomowaną uczelnią kształcącą przyszłe pokolenia twórców filmowych, telewizyjnych i teatralnych.

Misją PWST jest wykorzystanie silnej tożsamości i wiarygodności, które uczelnia zbudowała przez lata, do inspirowania i rozwijania nowych talentów w dziedzinach filmu, telewizji i teatru. Kładzie ona szczególny nacisk na połączenie teorii i praktyki, co pozwala studentom eksplorować i rozwijać swoje umiejętności w kontrolowanej, wspierającej środowisku.

Uczelnia oprócz zdobywania wiedzy, stawia także na rozwój umiejętności, potrzebne do twórczego i skutecznego działania w różnych dziedzinach mediów i sztuk performatywnych. PWST oferuje studentom stymulujące, twórcze i interdyscyplinarne środowisko, które inspiruje do ciągłego dążenia do doskonałości i samorozwoju.

Cechą szczególną PWST jest silne zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne miasta Łodzi i regionu. Uczelnia współpracuje z lokalnym społeczeństwem i organizacjami, dając studentom możliwość nawiązywania kontaktów i realizowania projektów, które są istotne dla lokalnej społeczności.

 

Koła naukowe na PWST

Serce polskiego kinematografii, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWST), proponuje studentski rozwój nie tylko poprzez kształcenie formalne, ale również przez aktywność w kołach naukowych.

Betującymi przedmiotem zainteresowań koła naukowego są problematyka semiologiczna, historyczna, estetyka filmu, telewizji i teatru. Innym ciekawym kierunkiem koła naukowego jest też studiowanie procesów produkcji filmowej i teatralnej na każdym poziomie realizacji. Członkowie koła naukowego mają szansę rozwijać swoje umiejętności, prowadząc research, analizując i tworząc procesy oraz techniki produkcji filmowej i teatralnej.

Ponadto, studenci PWST związani z kołami naukowymi mają możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach naukowych, takich jak konferencje, warsztaty, seminaria i spotkania z ekspertami z branży filmowej i teatralnej. To nie tylko umożliwia im zdobycie dodatkowej wiedzy, ale także umożliwia nawiązanie ważnych relacji w branży, które mogą być później pomocne w karierze zawodowej.

Nie ma wątpliwości, że koła naukowe na PWST to niezwykła okazja dla wszystkich studentów z pasją do filmu, telewizji i teatru, aby poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć praktyczne doświadczenie i wziąć udział w inspirujących dyskusjach na tematy związane z ich dziedziną.

 

Studia podyplomowe

Zlokalizowana w Łodzi Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera (PWST) to jeden z wiodących ośrodków kształcenia artystów kina, teatru i telewizji w Polsce.

PWST oferuje różnorodne studia podyplomowe, dostosowane do potrzeb współczesnej sceny artystycznej. Uczelnia stawia na innowacyjność i twórczą swobodę swoich studentów - działa tutaj wiele pracowni, w których realizuje się prace dyplomowe i projekty artystyczne.

Studia podyplomowe obejmują wiele aspektów sztuki audiowizualnej, począwszy od reżyserii, scenariopisarstwa, przez filmoznawstwo, aż po animację czy fotografię. Kierunki te są prowadzone przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, co gwarantuje najwyższy poziom kształcenia.

Jako jedna z najlepszych uczelni artystycznych w Polsce, PWST jest miejscem, które pozwala swoim studentom na rozwijanie umiejętności, a także na rozszerzenie horyzontów artystycznych poprzez interdyscyplinarne podejście do edukacji. Ogromnym atutem jest możliwość praktycznego stosowania zdobytej na uczelni wiedzy już podczas studiów.

 

Aktorstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWST) to prestiżowa uczelnia, na której możesz realizować swoje pasje związane z aktorstwem. Znajduje się w sercu kulturalnej stolicy Polski - Łodzi, co dostarcza studentom szereg artystycznych inspiracji i możliwości.

Kierunek Aktorstwo na PWST skupia się na kształceniu wszechstronnych aktorów, którzy są przygotowani do występów na scenach teatru, w produkcjach filmowych, telewizyjnych, a także radiowych. Program studiów uwzględnia szereg dyscyplin, takich jak improwizacja, wystąpienia publiczne czy techniki aktorskie, które tworzą solidne podstawy do kariery aktorskiej.

Uznawana jest za jedną z najlepszych uczelni aktorskich w naszym kraju, a absolwenci są cenieni zarówno w Polsce, jak i za granicą. PWST to nie tylko miejsce szkolenia. To również miejsce twórczego rozwoju, inspiracji i realizacji własnej wizji sztuki.

Zobacz więcej: Aktorstwo w Łodzi - 1 uczelnia

 

Film animowany i efekty specjalne

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera z siedzibą w Łodzi to prestiżowa placówka, gdzie kreatywność i pasja łączą się ze sztuką interpretacji i wiedzą techniczną.

Kierunek Film animowany i efekty specjalne to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu animacji i efektów specjalnych w przemyśle filmowym. Zajęcia obejmują różne formy animacji – od tradycyjnej, przez komputerową, po stop-motion – oraz tworzenie efektów specjalnych przy użyciu nowoczesnych technologii.

Dodatkowo, program umożliwia rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, prowadzenia dyskusji na temat natury sztuki animowanej oraz poznawanie historii animacji i efektów specjalnych. Studia na tym kierunku stanowią połączenie praktycznej nauki z rozwojem artystycznym.

Absolwenci PWST w Łodzi po kierunku Film animowany i efekty specjalne zdobywają potrzebne do pracy w filmie i telewizji umiejętności, w tym szczególnie zrozumienie procesów kreatywnych, technicznej realizacji animacji i efektów specjalnych. Tworzą własne, niepowtarzalne wizje artystyczne, wspierane solidnymi podstawami praktycznymi.

Więcej szczegółów: Kierunek filmowy w Łodzi - 4 uczelnie

 

Fotografia

Na mapie polskiego szkolnictwa artystycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi jest jednym z wybitnych ośrodków ksztalcących w dziedzinie sztuki filmowej, scenicznej i telewizyjnej. Lokalizacja w centrum Łodzi gwarantuje pełne wykorzystanie miejskiej tkanki jako plenerów fotograficznych.

Wśród oferowanych kierunków studiów PWST znajduje się fotografia, która oferuje wielowymiarowe podejście do tej formy sztuki. Studia na tym kierunku skupiają się na rozwijaniu technicznej i artystycznej wiedzy, pozwalając studentom na odkrywanie i doskonalenie własnego, unikalnego stylu fotograficznego.

IWŚprogramy studiów obejmują techniki analogowe i cyfrowe, historię fotografii, a także aspekty teoretyczne i praktyczne związane z fotografią. PWST inwestuje w najnowsze urządzenia i oprogramowanie, a studentom zapewnia dostęp do studiów fotograficznych, ciemni, sprzętu do obróbki zdjęć oraz obszernej biblioteki środków audiowizualnych.

Na PWST studenci są otoczeni przez zespół wybitnych profesorów, pracowników naukowych oraz ekspertów z branży, którzy zapewniają cenne wsparcie i umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy. Szkoła jest również miejscem wielu wydarzeń, wystaw i warsztatów, co stanowi nieocenioną okazję dla studentów do prezentacji swoich prac i uczestnictwa w inspirującym środowisku.

 

Montaż filmowy

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWST) to wyjątkowe miejsce na mapie edukacyjnej Polski, bezsprzecznie czołowe na polu sztuk audiowizualnych. Położona w znanej z przemysłu włókienniczego Łodzi, uczelnia uczy kreatywności i niesłabnącej pasji do tańca z obrazem i dźwiękiem.

W ramach oferowanych kierunków, Montaż Filmowy odgrywa kluczową rolę, zakładając studia na pograniczu sztuki i techniki. To tutaj studenci mają szansę poznawać, jak poprzez odpowiednie połączenie sekwencji obrazów i dźwięków można wpływać na emocje widza, jak prawidłowo prowadzić narrację, a wszystko to pod okiem wybitnych profesorów i praktyków kinematografii.

Program studiów koncentruje się na praktycznej stronie montażu, łącząc teorie filmowe z realizacją projektów. Studenci mają okazję pracować z nowoczesnymi stanowiskami montażowymi, co daje doskonałe przygotowanie do zawodowej kariery. PWST to synonim prestiżu i profesjonalizmu, miejsce gdzie rozwija się przyszłość polskiego kina.

 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Znajdująca się w sercu Polski Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWST) to miejsce, gdzie marzenia o karierze w branży filmowej stają się rzeczywistością. Światowej klasy wykładowcy i doskonałe zaplecze techniczne tworzą niepowtarzalną atmosferę uczelni.

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej to prężnie rozwijający się obszar studiów w PWST. Studenci czerpią tutaj wiedzę z różnych aspektów produkcji filmowej i telewizyjnej, począwszy od przygotowania projektu, poprzez koordynację, po postprodukcję i dystrybucję. Kierunek ten przygotowuje do pracy w dynamicznym środowisku, gdzie zarządzanie zasobami, czasem i logistyką jest kluczowe dla sukcesu.

PWST jest znaną i cenioną uczelnią w kraju i za granicą, której absolwenci często zdobywają międzynarodowy rozgłos i są doceniani w branży filmowej. To miejsce, które łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, tworząc idealne warunki do nauki i rozwoju zawodowego.

Zobacz więcej: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Łodzi - 1 uczelnia


 

Realizacja obrazu filmowego, TV i fotografii

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (PWST) to miejsce, które kształci przyszłe elity polskiej kinematografii, telewizji i teatru. Ta prestiżowa uczelnia ma siedzibę w historycznym mieście – Łodzi, które od zawsze tętniło życiem kulturalnym.

Kierunek studiów: Realizacja obrazu filmowego, TV i fotografii, to propozycja dla tych, którym bliska jest sztuka kinematografii i telewizji. Program kierunku oscyluje wokół różnych obszarów twórczości audiowizualnej, gwarantując studentom gruntowną wiedzę z zakresu estetyki obrazu, montażu, technologii produkcji filmowej i zdjęciowej, a także praktycznych umiejętności z obszaru operatorstwa filmowego i fotografii.

Studentami PWST w Łodzi były osobistości czołowej rangi w historii polskiego kina takie jak Krzysztof Kieślowski czy Andrzej Wajda. Studia w PWST to gwarancja najwyższej jakości kształcenia - uczelnia korzysta z nowoczesnej bazy dydaktycznej, a program nauczania jest ciągle aktualizowany i dostosowywany do zmieniającego się rynku pracy. 

Studiując na PWST, zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także szereg praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci zaistnieć w branży filmowej, telewizyjnej czy fotograficznej.

 

Reżyseria filmowa i telewizyjna

Zlokalizowana w sercu kreatywnego miasta Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera stanowi jedną z najbardziej prestiżowych i artystycznie zaangażowanych instytucji edukacyjnych w Polsce. Można tu spotkać niesamowitą różnorodność talentów, które znajdują swoje miejsce w świecie kultury i sztuki.

Szkoła oferuje studia na kierunku Reżyseria filmowa i telewizyjna, dając studentom pełen zakres umiejętności niezbędnych do realizacji ich twórczych wizji. Kierunek ten zapewnia gruntowne rozumienie języka filmu, zrozumienie technicznego aspektu produkcji filmowej i telewizyjnej oraz rozwija umiejętności narracyjne.

Kształcenie na tym kierunku odbywa się pod okiem doświadczonych reżyserów i producentów, pozwalając studentom na nabywanie praktycznych umiejętności od od samego początku studiów. PWST cieszy się międzynarodową reputacją jako przodownik w dziedzinie edukacji filmowej, stanowiąc idealne miejsce do zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na rozkwit kariery w przemyśle filmowym.

Więcej szczegółów: Film w Łodzi - 4 uczelnie

 

Scenopisarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi to znana w Polsce i za granicą instytucja. Znajduje się w sercu Łodzi, historycznym ogniwem przemysłu filmowego. Dla wielu utalentowanych artystów, okolica ta to inspirujące tło do twórczości.

Uczelnia ta znana jest za swoją ofertę na kierunku Scenopisarstwo. Ta specjalność są dla tych, którzy chcą poznać techniki pisania dla teatru, filmu, telewizji czy Internetu. Program studiów obejmuje naukę tworzenia rozmaitych form narracyjnych: od scenariuszy filmów, poprzez telewizyjne seriale, aż po sztuki teatralne.

PWST oferuje unikalne połączenie teoretycznej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Studiujący Scenopisarstwo mają okazję pracować z profesjonalistami z branży filmowej i teatralnej, co pozwala im na doskonalenie umiejętności, ale też budowanie cennych relacji zawodowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna to doskonałe miejsce dla tych, kto pragnie wejść ścieżką artystyczną i rozpocząć karierę jako scenopisarz. Uczelnia ta to prawdziwa światowa klasyka edukacji filmowej i teatralnej.

 

Sztuka operatorska

Zlokalizowana w sercu Polski, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWST) im. Leona Schillera w Łodzi to prawdziwy bastion kreatywności. Ta renomowana uczelnia przyciąga studentów z całego świata, oferując wyjątkowe programy studiów, których przykładem jest właśnie Sztuka operatorska.

Kurs ten jest wymagający, ale przede wszystkim przynoszący ogromną satysfakcję. Studentom oferowane są intensywne warsztaty filmowe i fotograficzne, pozwalające na doskonalenie praktycznych umiejętności w działaniu z kamerą. Przedmioty teoretyczne z zakresu historii sztuki, estetyki i etyki filmowej pomagają zrozumieć, jak i dlaczego, obraz ma tak istotne znaczenie w przekazie filmowym.

Mieszanka teorii i praktyki w połączeniu z dostępem do najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania daje absolwentom PWST solidne podstawy do budowania kariery w branży filmowej, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Łódzka uczelnia to gwarancja jakości i innowacyjności w edukacji filmowej.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Aktorstwo - 34.36 kandydata na jedno miejsce

Aktorstwo to najpopularniejszy kierunek na Państwowej Akademii Filmowej w Łodzi. Studia każdego roku przyciągają wielu chętnych, którzy pragną zdobyć niezbędne kompetencje do późniejszego rozpoczęcia kariery w branży filmowej. Edukacja na kierunku odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają 4,5 roku i odbywają się w formie stacjonarnej.

Program studiów ma na celu przygotowanie do pracy jako aktor teatralny, filmowy oraz telewizyjny. Nacisk położony jest w szczególności na ćwiczenia praktyczne, które pozwalają ćwiczyć poszczególne elementy sztuki aktorskiej. Dzięki temu absolwenci zdecydowanie lepiej poradzą sobie na planie filmowym i będą przygotowani do grania różnych ról. Sam egzamin magisterki wymaga od studenta przedstawienia różnych ról w spektaklach dyplomowych.

Dla wielu osób studia aktorskie mogą stanowić świetną przygodę i sposób na zdobycie wielu przydatnych kompetencji, które następnie będzie można wykorzystać w życiu zawodowym. Ukończenie studiów na kierunku aktorstwo kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Zasady rekrutacji na kierunek aktorstwo


2. Sztuka operatorska - 20.71kandydata na jedno miejsce

Sztuka operatorska to jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat i mają na celu przygotowanie do pracy w zawodzie operatora filmowego.

Studia realizowane są w formie stacjonarnej, aby możliwe było poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na ćwiczenia praktyczne, które są niezbędne w zawodzie. Studia są prowadzone pod okiem osób z dużym doświadczeniem w branży, które dzielą się własnymi wskazówkami i poradami na temat prawidłowego operowania kamerą na planie filmowym. Dodatkowo ćwiczenia praktyczne odbywają się na taśmie 35 mm i w systemie elektronicznym.

Studenci przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu poznają wszelkie tajniki związane ze sztuką filmową i telewizyjną. Nauka odbywa się w specjalnie przygotowanych do tego studiach – dwóch filmowych i jednym telewizyjnym. Dodatkowo przekazywana jest wiedza z obszaru prewizualizacji, postprodukcji oraz efektów specjalnych. Edukacja zwieńczona jest egzaminem magisterskim, którego zdanie gwarantuje uzyskanie tytułu magistra sztuki.

Zasady rekrutacji na kierunek sztuka operatorska


3. Reżyseria filmowa i telewizyjna - 19.75 kandydata na jedno miejsce

Reżyseria filmowa i telewizyjna to jeden z kierunków studiów dostępnych na łódzkiej Państwowej Akademii Filmowej. Kierunek realizowany jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają 5 lat i odbywają się w formie stacjonarnej.

Nauka skupia się na kompleksowym przygotowaniu do pracy w charakterze reżysera filmowego oraz do pracy w telewizji i teatrze. Nauka koncentruje się na przekazaniu kompletnej wiedzy warsztatowej, która pozwoli na stanie się profesjonalnym reżyserem. Studenci są również stymulowani do samodzielnego rozwoju artystycznego i poszukiwania swojej własnej drogi.

W ramach praktyki studenci są zobowiązani do zrealizowania podczas edukacji sześciu filmów – trzech dokumentalnych i trzech fabularnych. Realizacja filmów odbywa się pod okiem doświadczonych specjalistów, którzy są w stanie udzielić pomocy w uzyskaniu ostatecznego efektu. Dzięki realizacji własnych materiałów możliwe jest zdobycie niezbędnego doświadczenia, które pomoże w rozpoczęciu własnej drogi zawodowej. Ukończenie studiów kończy się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Zasady rekrutacji na kierunek reżyseria filmowa i telewizyjna

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Katowice - Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Warszawska Szkoła Filmowa | Warsaw Film School