Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w ŁodziAktorstwo
Film animowany i efekty specjalne
Fotografia
Montaż filmowy
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Realizacja obrazu filmowego, TV i fotografii
Reżyseria filmowa i telewizjna
Scenopisarstwo
Sztuka operatorska

Opis uczelni

Próby stworzenia polskiej szkoły filmowej rozpoczęły się tuż po zakończeniu II wojny światowej, jako samodzielny twór łódzka „filmówka”, została powołana do życia 08-03-1948r., rok później powstała również w Łodzi Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska. Powojenna edukacja przyszłych reżyserów, operatorów i aktorów stawia łódzką szkołę w czołówce najstarszych uczelni tego typu na świecie. Po połączeniu obu szkół w 1958r. łódzka uczelnia wyższa zaczęła działać jako Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.

Obecnie uczelnia posiada cztery wydziały, na których zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i zaocznym, prowadzone są również studia podyplomowe oraz Szkoła Doktorska, która kształci przyszłych specjalistów dyscyplin teatralnych i filmowych. Łódzka uczelnia filmowa produkuje rocznie około 300 filmów w większości realizowanych przez studentów, rozbudowany Dział Obsługi Multimediów dysponuje halami zdjęciowymi, nowoczesnymi salami projekcyjnymi i salami wykładowymi. Do słynnych absolwentów uczelni należą Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Roman Polański czy Juliusz Machulski.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Aktorstwo-34.36 kandydata na jedno miejsce

Aktorstwo to najpopularniejszy kierunek na Państwowej Akademii Filmowej w Łodzi. Studia każdego roku przyciągają wielu chętnych, którzy pragną zdobyć niezbędne kompetencje do późniejszego rozpoczęcia kariery w branży filmowej. Edukacja na kierunku odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają 4,5 roku i odbywają się w formie stacjonarnej. Program studiów ma na celu przygotowanie do pracy jako aktor teatralny, filmowy oraz telewizyjny. Nacisk położony jest w szczególności na ćwiczenia praktyczne, które pozwalają ćwiczyć poszczególne elementy sztuki aktorskiej. Dzięki temu absolwenci zdecydowanie lepiej poradzą sobie na planie filmowym i będą przygotowani do grania różnych ról. Sam egzamin magisterki wymaga od studenta przedstawienia różnych ról w spektaklach dyplomowych. Dla wielu osób studia aktorskie mogą stanowić świetną przygodę i sposób na zdobycie wielu przydatnych kompetencji, które następnie będzie można wykorzystać w życiu zawodowym. Ukończenie studiów na kierunku aktorstwo kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Zasady rekrutacji na kierunek aktorstwo

Aktorstwo-34.36 kandydata na jedno miejsce


Sztuka operatorska-20.71kandydata na jedno miejsce

Sztuka operatorska to jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat i mają na celu przygotowanie do pracy w zawodzie operatora filmowego. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, aby możliwe było poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na ćwiczenia praktyczne, które są niezbędne w zawodzie. Studia są prowadzone pod okiem osób z dużym doświadczeniem w branży, które dzielą się własnymi wskazówkami i poradami na temat prawidłowego operowania kamerą na planie filmowym. Dodatkowo ćwiczenia praktyczne odbywają się na taśmie 35 mm i w systemie elektronicznym. Studenci przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu poznają wszelkie tajniki związane ze sztuką filmową i telewizyjną. Nauka odbywa się w specjalnie przygotowanych do tego studiach – dwóch filmowych i jednym telewizyjnym. Dodatkowo przekazywana jest wiedza z obszaru prewizualizacji, postprodukcji oraz efektów specjalnych. Edukacja zwieńczona jest egzaminem magisterskim, którego zdanie gwarantuje uzyskanie tytułu magistra sztuki.

Zasady rekrutacji na kierunek sztuka operatorska

Sztuka operatorska-20.71kandydata na jedno miejsce


Reżyseria filmowa i telewizyjna-19.75 kandydata na jedno miejsce

Reżyseria filmowa i telewizyjna to jeden z kierunków studiów dostępnych na łódzkiej Państwowej Akademii Filmowej. Kierunek realizowany jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają 5 lat i odbywają się w formie stacjonarnej. Nauka skupia się na kompleksowym przygotowaniu do pracy w charakterze reżysera filmowego oraz do pracy w telewizji i teatrze. Nauka koncentruje się na przekazaniu kompletnej wiedzy warsztatowej, która pozwoli na stanie się profesjonalnym reżyserem. Studenci są również stymulowani do samodzielnego rozwoju artystycznego i poszukiwania swojej własnej drogi. W ramach praktyki studenci są zobowiązani do zrealizowania podczas edukacji sześciu filmów – trzech dokumentalnych i trzech fabularnych. Realizacja filmów odbywa się pod okiem doświadczonych specjalistów, którzy są w stanie udzielić pomocy w uzyskaniu ostatecznego efektu. Dzięki realizacji własnych materiałów możliwe jest zdobycie niezbędnego doświadczenia, które pomoże w rozpoczęciu własnej drogi zawodowej. Ukończenie studiów kończy się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Zasady rekrutacji na kierunek reżyseria filmowa i telewizyjna

Reżyseria filmowa i telewizyjna-19.75 kandydata na jedno miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Katowice - Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Warszawska Szkoła Filmowa | Warsaw Film School

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni łódzkie