Progi punktowe na PŁ w Łodzi - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Rozpoczęcie studiów na Politechnice Łódzkiej poprzedzone jest postępowaniem rekrutacyjnym, które decyduje o dostaniu się na dany kierunek.

Pod uwagę głównie brane są wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a także wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, informatyki, biologii, geografii.

Zamiast powyższych przedmiotów do wyboru, Politechnika uznaje także dyplom zawodowy technika

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Laureaci lub finaliści różnego rodzaju konkursów i olimpiad naukowych organizowanych dla szkół średnich, mogą dostać się na wybrany kierunek bez kwalifikacji.

Oznacza to, że laureat lub finalista wybranych konkursów lub olimpiad ma zagwarantowane miejsce na wybranym kierunku.

Kiedy Politechnika Łódzka podaje informację o progach punktowych?


Politechnika Łódzka nie podaje informacji na temat minimalnych progów punktowych potrzebnych do dostania się na dany kierunek.

Jest to uzasadnione tym, że minimum kwalifikacyjne ulega zmianie (obniża się lub wzrasta) w kolejnym roku na skutek wyników maturalnych kandydatów. Dlatego też, aby podjąć studia na Politechnice Łódzkiej, trzeba uzyskać jak najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym.

Kandydat może wybrać maksymalnie 4 kierunki studiów, za każdy z nich wnosi odrębną opłatę rekrutacyjną. Kandydaci z najlepszymi wynikami maturalnymi są przyjmowani do czasu większościowego lub całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku. W procesie rekrutacji tworzone są także listy rezerwowe.

Zobacz więcej: Rekrutacja na Politechnice Łódzkiej.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Łodzi