Reklama - Uniwersytet w Białymstoku (UWB)Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis Uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest publiczną uczelnią o profilu medycznym, której początki sięgają 1951 roku. Kształci na kierunkach medycznych i okołomedycznych, między innymi na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmaceutycznym, analityce medycznej, kosmetologii, pielęgniarstwie, położnictwie czy ratownictwie medycznym.

Główną ideą kształcenia jest przygotowanie świetnie wykształconych, wykwalifikowanych kadr medycznych do pracy w jednostkach ochrony zdrowia oraz w zawodach medycznych. kształcenie spełnia najwyższe akademickie standardy, jest realizowane według nowoczesnych programów. Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie, a także kadrę nauczycieli akademickich i specjalistów praktyków w poszczególnych dziedzinach.

Uczelnia kładzie nacisk na naukę praktycznych umiejętności, umożliwia również studentom rozwój ich indywidualnych zainteresowań w ramach działalności kół studenckich czy stowarzyszeń. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są cenionymi na rynku pracy specjalistami i bez problemu znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.


 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Wydział lekarski - 16.2 kandydatów na jedno miejsce

Jest najstarszy na uniwersytecie doskonaląc się od 1950 roku. Studenci mogą mierzyć wysoko w swoim rozwoju naukowym dzięki uprawnieniom uczelni do nadawania stopnia doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego w następujących dyscyplinach: medycyna, biologia medyczna i stomatologia. Ich rozwój jest możliwy dzięki prowadzonym kołom naukowym oraz pracy doświadczonej kadry naukowej. Dodatkową pomocą jest udział w projektach Unii Europejskiej skutkujący projektami takimi jak Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Dodatkową motywację i wyróżnienie stanowią dofinansowania takie jak Projektu w ramach programu MNiSzW „Najlepsi z Najlepszych 4.0”. Dzięki świetnym kontaktom oraz otwartości na współprace z przedsiębiorcami na uniwersytecie tworzone są liczne wynalazki takie jak Medical Honey produkt na bazie ekstraktu propolisu opóźniający rozwój glejaka mózgu czy sztuczna ślina. Na jedno miejsce przypada 16.2 aplikantów.

Program studiów na wydział lekarski

Wydział lekarski - 16.2 kandydatów na jedno miejsce


Kierunek pielęgniarstwo-2.28 kandydatów na jedno miejsce

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest realizowane w systemie 5-letnim dzieląc się na 3-letnie studia I stopnia i 2-letnie II stopnia. Obydwa są realizowane w trybie stacjonarnym. Absolwentki i absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów medycznych takich jak anatomia, fizjologia czy patologia, ale również m.in. psychologii, socjologii, filozofii i prawa. Studentki i studenci poznają również dziedziny takie jak teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo specjalistyczne czy zarządzanie w pielęgniarstwie. Po skończonych studiach posiadają oni nie tylko świetne przygotowanie do wykonywania zawodu, ale również bogatą wiedzę w zakresie zdrowia, którą może wykorzystywać w swoim życiu. Ponadto wyrobione kontakty i nawyki efektywnej i systematycznej nauki zróżnicowanych dziedzin wiedzy otwierają drogę do dalszego kształcenia m.in. w Szkole Doktorskiej. Na jedno miejsce aplikuje 2.28 kandydatów.

Program studiów na wydział pielęgniarstwo

Kierunek pielęgniarstwo-2.28 kandydatów na jedno miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży otworzyła swoje drzwi
Uczelnia Medyczna im.M.C.Skłodowskiej
Wybieram WUM

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie