Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok

ul. Jana Kilińskiego 1

tel.:

85 7485473

ikonka email do uczelni

rektor@umb.edu.pl

brip@umb.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis Uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest publiczną uczelnią o profilu medycznym, której początki sięgają 1951 roku. Kształci na kierunkach medycznych i okołomedycznych, między innymi na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmaceutycznym, analityce medycznej, kosmetologii, pielęgniarstwie, położnictwie czy ratownictwie medycznym.

Główną ideą kształcenia jest przygotowanie świetnie wykształconych, wykwalifikowanych kadr medycznych do pracy w jednostkach ochrony zdrowia oraz w zawodach medycznych. kształcenie spełnia najwyższe akademickie standardy, jest realizowane według nowoczesnych programów. Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie, a także kadrę nauczycieli akademickich i specjalistów praktyków w poszczególnych dziedzinach.

Uczelnia kładzie nacisk na naukę praktycznych umiejętności, umożliwia również studentom rozwój ich indywidualnych zainteresowań w ramach działalności kół studenckich czy stowarzyszeń. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są cenionymi na rynku pracy specjalistami i bez problemu znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uczelnia Medyczna im.M.C.Skłodowskiej
Wybieram WUM
UMED w pigułce

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie