Analityka Medyczna
Biostatystyka Kliniczna
Dietetyka
Elektroradiologia
Farmacja
Fizjoterapia
Higiena Stomatologiczna
Kosmetologia
Lekarski
Lekarsko-Dentystyczny
Logopedia z Fonoaudiologią
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Techniki Dentystyczne
Zdrowie Publiczne i Epidemiologia

Opis Uczelni

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest publiczną uczelnią o profilu medycznym, której początki sięgają 1951 roku. Kształci na kierunkach medycznych i okołomedycznych, między innymi na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmaceutycznym, analityce medycznej, kosmetologii, pielęgniarstwie, położnictwie czy ratownictwie medycznym.

Główną ideą kształcenia jest przygotowanie świetnie wykształconych, wykwalifikowanych kadr medycznych do pracy w jednostkach ochrony zdrowia oraz w zawodach medycznych. kształcenie spełnia najwyższe akademickie standardy, jest realizowane według nowoczesnych programów. Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie, a także kadrę nauczycieli akademickich i specjalistów praktyków w poszczególnych dziedzinach.

Uczelnia kładzie nacisk na naukę praktycznych umiejętności, umożliwia również studentom rozwój ich indywidualnych zainteresowań w ramach działalności kół studenckich czy stowarzyszeń. Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są cenionymi na rynku pracy specjalistami i bez problemu znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.


 

Misja Uczelni

Pierwotnie założony jako Akademia Medyczna w 1950 roku, instytucja ta wkroczyła w nowe tysiąclecie jako w pełni dojrzały uniwersytet, podejmujący szczególnie ambitną Misję Uczelni dedykowaną rozwoju edukacji, badania naukowego i opieki zdrowotnej.

W centrum tej misji leży odpowiedzialność za kształcenie przyszłych pokoleń lekarzy, pielęgniarek, techników i innych specjalistów medycznych. Nauczanie jest ściśle powiązane z praktyką, przy wykorzystaniu najnowszych metod dydaktycznych. Uniwersytet podkreśla rolę interdyscyplinarnych studiów medycznych, które obejmują szeroki wachlarz dziedzin, od medycyny ogólnej po skomplikowane specjalizacje.

Kolejnym kluczowym obszarem jest badanie naukowe. Uczelnia nieustannie dąży do odkrycia nowych możliwości dla poprawy zdrowia ludzkiego, prowadząc zaawansowane badania w dziedzinie biomedycyny i nauk pokrewnych.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem misji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest zobowiązanie do świadczenia usług zdrowotnych, służących nie tylko społeczności lokalnej, ale również na szczeblu regionalnym i krajowym.

 

Koła naukowe na Uniwersytecie

Znajdujący się w sercu Białegostoku, Uniwersytet Medyczny oferuje studentom unikalne możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Jednym z ich magnesów są koła naukowe, które pozwalają studentom na pogłębianie wiedzy i zdobywanie praktycznych umiejętności.

Niezwykle różnorodne, koła naukowe na Uniwersytecie sprawiają, że każdy student, niezależnie od specjalizacji, ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Każde z kół jest bezpośrednio związane z konkretnym kierunkiem studiów na uczelni – od koła chirurgicznego dla studentów medycyny, poprzez koło neurologii aż po koło dietetyki dla studentów dietetyki.

Aktywność w kołach naukowych to okazja do realizacji swoich projektów badawczych pod nadzorem doświadczonych wykładowców, a także szansa na udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wielu studentów zaczęło swoją karierę naukową właśnie od uczestnictwa w tych kołach.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z dumą podkreśla, że dzięki kołom naukowym, rozwija się w nim innowacyjne i kreatywne społeczności studenckie, które chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi.

 

Studia podyplomowe

Na mapie polskiego wykształcenia wyższego, jednym z ważniejszych punktów jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ta renomowana uczelnia z dumą reprezentuje miasto Białystok oraz podtrzymuje jego mocną pozycję w obszarze nauki medycznej i farmaceutycznej w Polsce.

Szkoła oferuje szerokie spektrum kursów, zarówno na licencjackim, jak i magisterskim poziomie. Jednak jej prawdziwą specjalnością są studia podyplomowe. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest znany z dostarczania doskonałego, praktycznego szkolenia, jak również najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej dla osób posiadających już podstawowe wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne.

Zakres tematów jest szeroki, obejmuje wszystko, od diabetologii po onkologię. Dzięki doświadczonej kadrze, zaangażowaniu w badania naukowe oraz zaawansowanym laboratoriom, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku umożliwia swoim studentom najwyższych standardów nauczania i poszerzania wiedzy z zakresu medycyny.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Wydział lekarski - 16.2 kandydatów na jedno miejsce

Jest najstarszy na uniwersytecie doskonaląc się od 1950 roku. Studenci mogą mierzyć wysoko w swoim rozwoju naukowym dzięki uprawnieniom uczelni do nadawania stopnia doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego w następujących dyscyplinach: medycyna, biologia medyczna i stomatologia.

Ich rozwój jest możliwy dzięki prowadzonym kołom naukowym oraz pracy doświadczonej kadry naukowej. Dodatkową pomocą jest udział w projektach Unii Europejskiej skutkujący projektami takimi jak Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Dodatkową motywację i wyróżnienie stanowią dofinansowania takie jak Projektu w ramach programu MNiSzW „Najlepsi z Najlepszych 4.0”.

Dzięki świetnym kontaktom oraz otwartości na współprace z przedsiębiorcami na uniwersytecie tworzone są liczne wynalazki takie jak Medical Honey produkt na bazie ekstraktu propolisu opóźniający rozwój glejaka mózgu czy sztuczna ślina. Na jedno miejsce przypada 16.2 aplikantów.

Program studiów na wydział lekarski2. Kierunek pielęgniarstwo - 2.28 kandydatów na jedno miejsce

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest realizowane w systemie 5-letnim dzieląc się na 3-letnie studia I stopnia i 2-letnie II stopnia. Obydwa są realizowane w trybie stacjonarnym.

Absolwentki i absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów medycznych takich jak anatomia, fizjologia czy patologia, ale również m.in. psychologii, socjologii, filozofii i prawa. Studentki i studenci poznają również dziedziny takie jak teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo specjalistyczne czy zarządzanie w pielęgniarstwie.

Po skończonych studiach posiadają oni nie tylko świetne przygotowanie do wykonywania zawodu, ale również bogatą wiedzę w zakresie zdrowia, którą może wykorzystywać w swoim życiu. Ponadto wyrobione kontakty i nawyki efektywnej i systematycznej nauki zróżnicowanych dziedzin wiedzy otwierają drogę do dalszego kształcenia m.in. w Szkole Doktorskiej. Na jedno miejsce aplikuje 2.28 kandydatów.

Program studiów na wydział pielęgniarstwo


video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży otworzyła swoje drzwi
Uczelnia Medyczna im.M.C.Skłodowskiej
Wybieram WUM