Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny (Publiczna)

palceholder

02-091 Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 61

tel.:

22 572 05 59

Studia dyplomowe - kierunki
Dietetyka
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Zdrowie Publiczne

Opis Wydziału

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
jest kierunkiem kształcenia, który łączy wielodyscyplinarną edukację ze specjalistycznym i praktycznym zastosowaniem nauk medycznych. Zlokalizowany w sercu Warszawy, oferuje unikalne doświadczenia edukacyjne dla studentów z całego kraju.

Programy studiów na Wydziale obejmują szeroki zakres dyscyplin związanych ze zdrowiem, takich jak pielęgniarstwo, zarządzanie opieką zdrowotną, fizjoterapia, obszar zdrowia publicznego i wiele innych. Wszystko jest nauczane przez wybitnych naukowców i eksperów praktyków w swoich dziedzinach.

Kluczem do sukcesu uczelni jest nacisk na praktykę i umiejętności badawcze: studenci na każdym roku studiów zyskują realne doświadczenie w szpitalach i innych placówkach medycznych. Badania naukowe są integralną częścią edukacji, a studenci są zachęcani do uczestniczenia i prowadzenia własnych badań.

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest dynamicznie rozwijający się jednostką, która ciągle dostosowuje się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i potrzeb rynku pracy. To oznacza, że absolwenci są dobrze przygotowani do kariery w różnych sektorach zdrowia.

 

Misja Wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce, gdzie kształci się przyszłych liderów w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Misja Wydziału opiera się na trzech głównych filarach: edukacji, badań naukowych oraz pracy społecznej. Priorytetem jest dostarczanie studentom najwyższej jakości edukacji z zakresu opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zapewnieniu im możliwości rozwijania umiejętności praktycznych.

Wydział prowadzi innowacyjne badania naukowe, które przyczyniają się do rozwoju medycyny i są kluczowe dla poprawy stanu zdrowia społeczności. Koleją misją jest angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej i globalnej, promowanie zdrowego stylu życia i dbanie o dobro pacjenta.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest dumny z działań na rzecz społeczności, skupiając się na edukacji zdrowotnej. Jakość edukacji i poszanowanie dla pacjentów sprawiają, że uczelnia cieszy się uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Koła naukowe

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, specjalności takie jak pielęgniarstwo, dietetyka, logopedia i wiele innych oferowane są na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Koła naukowe działające na tym wydziale są niezwykle dynamiczne i bardzo aktywne, co przekłada się na wiele zdobytych nagród na konferencjach naukowych.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności naukowych poprzez udział w różnych projektach badawczych. To jest możliwe dzięki ścisłej współpracy między kółkami naukowymi a pracownikami naukowymi. Studenci mają także możliwość nawiązania cennych kontaktów naukowych i biznesowych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny promuje naukę poprzez umożliwienie swoim studentom uczestnictwa w konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach i konkursach na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ten sposób studenci z tego wydziału mają niepowtarzalną okazję do prezentacji własnych badań i zdobywania doświadczenia.

Działania kół naukowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są nie tylko doskonałą platformą do rozwoju naukowego, ale także miejscem, gdzie można zdobyć praktyczne umiejętności, które są niezbędne w przyszłym zawodzie.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny to renomowany ośrodek dydaktyczny i badawczy specjalizujący się w szeroko pojętych naukach o zdrowiu. Położony w sercu stolicy, jest idealnym miejscem dla ambitnych studentów zainteresowanych medycyną i naukami pokrewnymi.

W bliskim sąsiedztwie powstaje wiele uczelni z podobnym profilem nauczania. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oferuje kierunek Zdrowie Publiczne, który jest blisko związany z zakresem nauczania na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM. W bliskości znajduje się również Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znany z wysokiego standardu nauczania, oferuje szereg kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, stanowiąc cenną alternatywę dla studentów.

Nieopodal warszawskiego WUM działa również Politechnika Warszawska. Ta technologicznie zaawansowana uczelnia oferuje kierunek Biotechnologia, który jest doskonalą opcją dla studentów zainteresowanych naukami związanymi z medycyną, ale skierowanych bardziej w stronę nauki i technologii.

Dzięki swojemu szerokiemu spektrum kierunków i lokalizacji, Warszawa oferuje studentom szereg możliwości nauki i rozwoju w dziedzinie nauk o zdrowiu.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie - spot promocyjny
Fizjoterapia w Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Warszawskia Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny - Aktualności