Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Analityka medyczna - studia jednolite magisterskie (S, NW)

Cena za semestr od od od 12700zł od

Audiofonologia z protetyką słuchu - studia I stopnia - licencjackie(S, NW)

Cena za semestr od 7250zł od od od

Dietetyka - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S, NZ)

Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł

Elektroradiologia - studia I stopnia - licencjackie (S, NW, NZ); studia II stopnia - magisterskie (S, NZ)

Cena za semestr od 2550zł od od od 2550zł

Farmacja - studia jednolite magisterskie (S, NW)

Cena za semestr od od od 14900zł od

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S, NW, NZ)

Cena za semestr od od od 11500zł od 11500zł

Higiena stomatologiczna - studia I stopnia - licencjackie(S)

Lekarski - studia jednolite magisterskie (S, NW)

Cena za semestr od od od 18100zł od

Lekarsko dentystyczny - studia jednolite magisterskie (S, NW)

Cena za semestr od od od 21400zł od

Logopedia ogólna i kliniczna - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S)

Cena za semestr od 3750zł od od od 3750zł

Pielęgniarstwo - studia I stopnia - licencjackie (S); studia II stopnia - magisterskie (S, NZ)

Cena za semestr od 2750zł od od od 2750zł

Położnictwo - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S)

Cena za semestr od 2650zł od od od 2650zł

Ratownictwo medyczne - studia I stopnia - licencjackie(S)

Techniki dentystyczne - studia I stopnia - licencjackie(S, NW)

Cena za semestr od 12350zł od od od

Zdrowie publiczne - studia I stopnia - licencjackie (S, NW); studia II stopnia - magisterskie (S)

Cena za semestr od 2300zł od od od 2300zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny należy do największych uczelni medycznych w Polsce. To ośrodek dydaktyczny i naukowy o ogromnym prestiżu, renomie, a także tradycji sięgającej 1809 roku. Uczelnia co roku jest szkołą wyższą pierwszego wyboru dla kandydatów, którzy chcą kształcić się w zawodach medycznych. Oferuje innowacyjne podejście do medycyny, wysoki poziom nauczania, doskonałe standardy kształcenia, a także nowoczesną infrastrukturę, dzięki której studenci mają możliwość kształcenia się na najwyższym, światowym poziomie. Ponad dwieście lat tradycji w połączeniu z nowoczesnym podejściem i dynamicznym rozwojem to gwarancja, że absolwenci uczelni będą cenionymi, doskonale wykształconymi specjalistami w swoim zwodzie.


Oferta kształcenia

Warszawski Uniwersytet Medyczny posiada rozbudowaną ofertę kształcenia, wśród której znajduje się 17 kierunków prowadzonych w języku polskim, trzy kierunki realizowane po angielsku, studia Master Business of Administration, a także 15 kierunków studiów podyplomowych. Dodatkowo dostępne są również liczne kursy specjalizacyjne, doskonalące oraz ustawiczne. W ofercie kształcenia coś dla siebie znajdą zarówno osoby, które dopiero planują studia wyższe, jak i specjaliści, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, poszerzyć wiedze czy zdobyć nowe, potrzebne kompetencje.

Baza naukowa i dydaktyczna


Warszawski Uniwersytet medyczny posiada doskonałą bazę naukową i dydaktyczną, w której skład wchodzą największe szpitale w stolicy. Równolegle uczelnia nieustannie rozwija własną infrastrukturę, która służy nie tylko nauce, ale również do celów zdrowia publicznego. Jako przykład warto tu wymienić między innymi Szpital Pediatryczny, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, a także Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne. To miejsca, w których studenci mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności oraz realizowania obowiązkowych praktyk i stażów zawodowych. Oprócz bogatej oferty kształcenia, Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi również szereg projektów i badań naukowych, wśród których znajdują się badania kliniczne oraz medycyna teoretyczna. Z roku na rok rośnie liczna realizowanych projektów i innowacyjnych wdrożeń, które potwierdzają potencjał naukowy uczelni, jej pracowników, a także studentów. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest wspólnotą studentów, wykładowców, a także innych pracowników uczelni. Działalność WUM opiera się na tradycjach uniwersyteckich połączonych z uniwersalnymi wartościami, takimi jak szacunek dla wiedzy, umiejętności i rzetelności oraz poszanowanie praw jednostki.

 

Kontakt

02-091 Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 61

tel.:

22 572 09 98