Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Chemia kosmetyczna

Zobacz

Zobacz

         

Chemia ogólna

Zobacz

Zobacz

         

Chemia żywności

Zobacz

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Zobacz

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

         

Technologia kosmetyku

Zobacz

Zobacz

         

Zdrowie publiczne

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

„Ja i Moja WSIiZ- Absolwenci i Studenci o sobie i Uczelni”

 

Zobacz idealne miejsce do studiowania! Infrastruktura Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia


Jeśli szukasz idealnego miejsca do studiowania, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia może być dobrym wyborem. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia stawia na rozwój praktycznych umiejętności swoich studentów. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów, sprzętu i technologii, które pomagają im zdobywać praktyczne doświadczenie i wiedzę. Dodatkowo, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia oferuje wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Studenci mogą uczestniczyć w różnych projektach badawczych, konferencjach i wydarzeniach branżowych, które pomagają im poznać nowe trendy i technologie w swojej dziedzinie. Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą studiów i wymaganiami rekrutacyjnymi na stronie internetowej.

https://wsiiz.pl/

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie nowoczesnego pielęgniarstwa, kosmetologii, technologii kosmetyku, chemii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki oraz inżynierii ochrony zdrowia i promocji, a także dziedzin pokrewnych. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

 

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia trwa!


POZNAJ ZASADY REKRUTACJI:

https://wsiiz.pl/dla-kandydata/rekrutacja/zasady-rekrutacji

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji i z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu: 22 562 35 00 rekrutacja@wsiiz.pl

Więcej o Uczelni na www.wsiiz.pl

Zobacz katalogi z aktualną ofertą edukacyjną: Studia I stopnia licencjackie, studia I stopnia inżynierskie, studia II stopnia oraz Studia Podyplomowe.

Zapraszamy serdecznie!

 

Jaką ofertę edukacyjną Uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów?

Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to atrakcyjne kierunki studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi. Uczelnia proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zaprasza na:


Studia inżynierskie:

 • Chemia Kosmetyczna,
 • Chemia Żywności [ścieżka kształcenia: Jakość i bezpieczeństwo żywności],
 • Chemia Ogólna,
 • Inżynieria ochrony zdrowia i promocja [ścieżka kształcenia: Bezpieczeństwo produktu kosmetycznego, Bezpieczeństwo żywności].


Studia licencjackie:

 • Kosmetologia,
 • Dietetyka [ścieżki kształcenia: Dietetyka stosowana, Dietetyka kliniczna],
 • Pielęgniarstwo
 • Zdrowie publiczne


Studia magisterskie:

 • Kosmetologia [ścieżki kształcenia: Kosmetologia bioestetyczna, Kosmetologia kliniczna, Podologia],
 • Technologia kosmetyku,
 • Dietetyka [ścieżka kształcenia: Bezpieczeństwo żywności i żywienia] w ramach programu „Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie”, który jest dofinansowany przez UE ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 (FERS)
logotypyueStudia podyplomowe:

 • Chemia i receptura kosmetyków,
 • Coaching zdrowia,
 • Dietetyka,
 • Dietetyka i suplementacja w sporcie,
 • Dietetyka kliniczna,
 • Kosmetologia bioestetyczna,
 • Kosmetologia holistyczna,
 • Kosmetologia kliniczna,
 • Kosmetologia od podstaw,
 • Kosmetologia w onkologii,
 • Marketing health&beauty,
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Podologia,
 • Psychodietetyka,
 • Technologia produkcji kosmetyków,
 • Trychologia kosmetyczna,
 • Well- being i zdrowie w miejscu pracy.


Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mają wyjątkowe warunki, zarówno dla rozwoju swoich kwalifikacji, jak i startu w karierze zawodowej. Absolwenci Uczelni wkraczając na ścieżkę kariery zawodowej są wyposażeni w najważniejsze na rynku pracy kompetencje: aktualną i szeroką wiedzę branżową, praktyczne umiejętności zawodowe dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy oraz kompetencje społeczne.

Uczelnia stawia na praktykę! Poza wykładami, studenci zdobywają umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i laboratoriach.

Już w trakcie studiów studenci mają możliwości rozwoju zawodowego i poznania potencjalnych pracodawców. Dzięki współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a szczególnie z pracodawcami danego sektora , Uczelnia ułatwia studentom nabycie doświadczenia zawodowego i zetknięcie się z realnym środowiskiem pracy, chociażby poprzez realizacje studenckich praktyk zawodowych.

Studenckie Praktyki Zawodowe mają wyposażyć studenta w umiejętności, które umożliwią mu łatwiejsze uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój, dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia swoi studentom wsparcie w procesie uczenia się, w rozwoju społecznym, naukowym i/lub zawodowym, a także podejmuje niezbędne działania służące ich efektywnemu wejściu na rynek pracy. Wypracowane na uczelni rozwiązania uwzględniają potrzeby różnych grup studentów: studiujących w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, pracujących zawodowo, studiujących jednocześnie dwa kierunku studiów, kształcących się w ramach programów mobilności oraz osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami.

W celu ciągłego poszerzania kompetencji zawodowych oraz kompetencji specjalistycznych, związanych z kierunkiem studiów, a dalej zdobywania doświadczeń służących rozwojowi indywidualnemu oraz zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy Uczelnia nieustannie motywuje studentów do podejmowania różnorodnych form aktywności na uczelni, jak i w środowisku społeczno-gospodarczym. Instrumentami w realizacji tych zamierzeń są:

a) organizacje studenckie;

b) Rady Pracodawców;

c) mobilność studentów;

d) konkursy promujące umiejętności zawodowe lub aktywność naukową;

e) finansowanie aktywności studentów w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych;

f) finansowanie działalności aplikacyjnej i rozwojowej;

g) projekty UE;

h) porozumienia zawierane ze środowiskiem społeczno – gospodarczym;

i) przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzujące wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów.


Mobilność Uczelni pozwala odpowiadać na zapotrzebowania nie tylko przyszłych studentów, ale również oczekiwań społecznych, dlatego też Uczelnia w każdym roku akademickim jest partnerem wielu wydarzeń branżowych, targów edukacyjnych. WSIiZ pojawi się nie tylko w szkołach średnich w dużych miastach, ale również tych znajdujących się na terenach wiejskich.

WSIiZ reaguje na zmieniające się potrzeby i wymagania współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Stale udoskonalane zakresy kształcenia i profile dyplomowania odpowiadają identyfikowanym potrzebom studentów, ale także otoczenia. Od początku funkcjonowania WSIiZ w każdym roku akademickim organizowane są seminaria i konferencje z udziałem pracodawców i przedstawicieli rynku usług medycznych i branży chemii kosmetycznej.

Przewaga konkurencyjna Uczelni to przede wszystkim silny potencjał rozwojowy, w którym dużą role odgrywa kadra akademicka złożona w przewarzającej mierze z praktyków i osób na co dzień pracujących w zawodzie.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nieustannie inwestuje w swoją infrastrukturę, a w tym w rozwój bazy dydaktycznej, w której najistotniejszą rolę stanowi odwzorowanie realnych warunków rynku pracy, w tym sprzętu, urządzeń, z którymi absolwenci zetkną się w swojej pracy. Pracownie Uczelni są pracowniami bardzo specjalistycznymi, w których to bardzo mocno inwestuje się w technologię, zwłaszcza w urządzenia hi-tech czy też specjalistyczną aparaturę laboratoryjną. Na wyposażeniu uczelni oprócz sprzętu medycznego jest pełna gama sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla kadr medycznych oraz kadr dla branży chemicznej.

Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są bardzo dobrze oceniani przez otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym przez pracodawców, gdyż po skończeniu studiów podsiadając specjalistyczną wiedzę i umiejętności, są wprost przygotowani do pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia nie uczy rzeczy niepotrzebnych! A dzięki współpracy z otoczeniem biznesowym nauka jest nowoczesna i dostosowana do aktualnych wymagań pracodawców. Uczelnia przygotowując do pracy w najszybciej i najlepiej rozwijających się branżach tym samym oferuje swoim absolwentom dobre perspektywy kariery zawodowej tj.:

 

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

OBEJRZYJ FILM O UCZELNI


ZOBACZ NASZE SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE I LABORATORIA
 

Kontakt do uczelni

02-366 Warszawa

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18

tel.:

+48 22 562 35 00