Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka (Publiczna)

palceholder

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45E

tel.:

85 746 95 60

Studia dyplomowe - kierunki
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Budownictwo
Construction and Building Systems Engineering nowość!
Ekoinżynieria
Gospodarka przestrzenna
Gospodarowanie
Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska nowość!
Inżynieria rolno-spożywcza
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska

Opis Uczelni

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA


Sytuowana w malowniczym mieście Białystok, Politechnika Białostocka jest cenionym instytutem rozwoju i nauki. Wiodącym wydziałem tej uczelni jest Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku posiadający silne tradycje akademickie, a jednocześnie dążący do innowacji i postępu.

Oferta edukacyjna Wydziału obejmuje szeroki wachlarz studia inżynierskie i magisterskie w zakresie budownictwa oraz nauk o środowisku. Tworząc unikalną sympozycję wiedzy teoretycznej i praktycznej, Wydział ma na celu przygotować studentów do zrównoważonego rozwoju w świecie budownictwa i ochrony środowiska.

Politechnika Białostocka posługuje się najnowocześniejszym sprzętem i technologiami, umożliwiając naukę na najwyższym poziomie. Zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, Politechnika Białostocka nieustannie wspiera studentów w poszerzaniu ich horyzontów i kształtowaniu przyszłości naukowej.

Dzięki silnym związkom z przemysłem i współpracy z międzynarodowymi partnerami, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku promuje interdyscyplinarne i międzynarodowe badania, dając studentom niepowtarzalne możliwości nauki i rozwoju.

 

Misja Uczelni

Zlokalizowana w sercu miasta Białystok, Politechnika Białostocka to renomowana uczelnia techniczna w Polsce. Znana jest ze swojego podstawowego wydziału - Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Misją tej uczelni jest rozwijanie profesjonalnych inżynierów, którzy, dzięki solidnemu wykształceniu, będą mogli skutecznie wpływać na rozwój społeczny i gospodarczy. Uczelnia kładzie duży nacisk na praktyczne umiejętności i badania naukowe, oferując swoim studentom liczne możliwości doświadczenia naukowego i możliwości karier w swojej dziedzinie.

Politechnika Białostocka ma również na celu promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez swoją działalność edukacyjną i badawczą. Wszystko to czyni ją nie tylko miejscem dla nauki, ale także podejściem, które wpływa na naszą przyszłość.

 

Koła naukowe

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka usytuowana w sercu Białegostoku, zachęca do aktywnego uczestnictwa w Kołach Naukowych. Oferta jest atrakcyjna dla determinowanych studentów, szukających możliwości poszerzania horyzontów.

Działają tu różnorodne koła naukowe, takie jak Koło Naukowe Budownictwa, Koło Naukowe Ochrony Środowiska czy Koło Naukowe Architektury Krajobrazu. Wspierają one studencką inicjatywę, stwarzając idealne warunki dla rozwijania praktycznych umiejętności, prowadzenia badań naukowych czy też współzawodnictwa w olimpiadach i konkursach naukowych.

Politechnika Białostocka stawia na współpracę z biznesem i przemysłem. Dzięki temu, uczestnicy koła naukowego mają szansę brać udział w różnych projektach, konferencjach, a także realizacji projektów naukowo-badawczych, które często mają bezpośredni wpływ na rozwój regionu.

Koła naukowe to doskonała okazja do wtajemniczenia się w tajniki nauki, pozyskania doświadczenia oraz nawiązania wartościowych kontaktów. Politechnika Białostocka jest miejscem, gdzie nauka łączy się z praktyką.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Jednym z najważniejszych ośrodków nauk technicznych w północno-wschodniej Polsce jest Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Uczelnia ta oferuje różnorodne kierunki studiów, w tym budownictwo i wiele innych powiązanych z naukami o środowisku.

W pobliżu Białegostoku znajdują się jeszcze inne uczelnie o podobnym profilu. Politechnika Warszawska jest jedną z nich. Ta renomowana uczelnia, znana ze swojego wydziału budownictwa, jest znakomicym miejscem dla tych, którzy chcą zanurzyć się w studia techniczne.

Innym wartym uwagi miejscem jest Politechnika Gdańska. Ta uczelnia jest szczególnie ceniona za swój Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, który podobnie jak na Politechnice Białostockiej, kładzie duży nacisk na połączenie wiedzy technicznej z ochroną środowiska.

Na koniec, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu też oferuje kierunki studiów powiązane z naukami o środowisku. Jego Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji przyciąga studentów z całego kraju, oferując im bogaty program nauczania obejmujący różne aspekty ochrony środowiska, ale też zagadnień związanych z budownictwem.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Architektura krajobrazu2300
Biotechnologia2500
Budownictwo3000
Ekoinżynieria2500
Gospodarka przestrzenna2500
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna2500
Inżynieria środowiska3000
Ochrona środowiska3000
Inżynieria rolno-spożywcza2500
Leśnictwo2800
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka - Aktualności