Reklama - Uniwersytet w Białymstoku (UWB)Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka (Publiczna)

palceholder

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45E

tel.:

85 746 95 60

Studia dyplomowe - kierunki
Architektura krajobrazu
Biotechnologia
Budownictwo
Construction and Building Systems Engineering nowość!
Ekoinżynieria
Gospodarka przestrzenna
Gospodarowanie
Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska nowość!
Inżynieria rolno-spożywcza
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Architektura krajobrazu2300
Biotechnologia2500
Budownictwo3000
Ekoinżynieria2500
Gospodarka przestrzenna2500
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna2500
Inżynieria środowiska3000
Ochrona środowiska3000
Inżynieria rolno-spożywcza2500
Leśnictwo2800
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechnika Białostocka - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie